Zaproszenie na wykład otwarty ks. Lesława Bruśniaka – 11 września 2022 r. Brzeziny

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty ks. Lesława Bruśniaka pt. “Podziemie niepodległościowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie”, organizowanego w ramach projektu PROO “Silni historią wzmocnieni na przyszłość”.
Wykład odbędzie się 11 września 2022 r., godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia “Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach

“Sfinansowano ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.”