Konferencja prasowa, 08.08.2022 r. Wolica Śniatycka – Zaproszenie na uroczystości odsłonięcia Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej

W poniedziałek, 8 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez  Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, organizatorów uroczystości 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem – Święto Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2022 oraz realizatorów budowy Pomnika  Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. 

W konferencji zorganizowanej w miejscu budowy Pomnika uczestniczyli: przedstawiciel Inwestora Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Konrad Głuchowski, współautor koncepcji monumentu Pomnika, jako partner Inwestora: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, społecznie pełniący funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, Witold Marucha – Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość oraz autorzy rzeźb Artur Wochniak i Tomasz Radziewicz.

Współorganizatorami ww. uroczystości w części Święta Kawalerii Polskiej są Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerami są 32. Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy, 33. Nowodębski Wojskowy Oddział Gospodarczy, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy i 18. Dywizja Zmechanizowana.

Inwestycja budowy Pomnika to efekt kilkunastoletniej pracy Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” nad przywróceniem właściwej rangi bitwie pod Komarowem. Odsłonięcie monumentu będzie zwieńczeniem pracy działaczy społecznych, w którą od 2018 roku czynnie zaangażował się także ŚZŻAK Okręg Zamość oraz liczne środowiska kawaleryjskie. Wysoko oceniono owocną współpracę pomiędzy ŚZŻAK O/Z i Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”, które na podstawie podpisanego porozumienia wspólnie, skutecznie zrealizowały inwestycję budowy Pomnika. Więcej informacji na ten temat: https://akzamosc.pl/2018/08/01/budowa-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-konferencja-prasowa/. Strona społeczna obok wkładu bezinteresownej pracy wykonanej na rzecz technicznego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji, dodatkowo zorganizowała pozyskanie środków finansowych na jego budowę oraz na przeprowadzenie tegorocznych uroczystości 102. rocznicy bitwy pod Komarowem.

Monument upamiętni wielką zwycięską dla Polski bitwę pod Komarowem z 1920 roku, której pamięć czcili od lat osiemdziesiątych XX w. mieszkańcy Komarowa, regionu podczas uroczystości organizowanych przez ŚZŻAK O/Z, NSZZ „Solidarność” RI. Faktem jest, że  z chwilą powstania Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, pojawienia się na komarowskich polach oddziałów Kawalerii Ochotniczej nabrały one wyjątkowego charakteru. Wieloletnia współpraca Stowarzyszeń przyniosła pozytywny efekt w postaci rozbudowy, zdynamizowania uroczystości organizowanych dla przypomnienia wielkiego zwycięstwa naszych Przodków.

Uczestnicy konferencji, przekazali informacje o aktualnym stanie realizacji budowy pomnika. Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, który podkreślił, że oczekiwana od kilkudziesięciu lat idea budowy pomnika dzięki pracy organizacji pozarządowych jest na końcowym etapie realizacji. W dniu konferencji ustawiano na cokole gotowego już konstrukcji monumentu rzeźby kawalerzystów.

Przypomnijmy, że Pomnik ma wysokość 19,5 metra. Składa się z dwóch elementów jakimi są betonowa forma z odznakami wszystkich pułków kawalerii, zwieńczona skrzydłami husarskimi oraz 3 sylwetki szarżujących kawalerzystów odlane z brązu w skali 1:1,5 a ustawione pomiędzy ww. skrzydłami.

Budowa Pomnika jest spełnieniem testamentu kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w 1936 roku utworzyli komitet budowy, lecz niestety II Wojna Światowa a następnie komunistyczny reżim przerwały te plany. Bitwa pod Komarowem została uznana za jedno z sześciu największych zwycięstw jazdy polskiej. Z panteonu tych zwycięstw tylko Grunwald i Komarów leżą w obecnych granicach naszej Rzeczypospolitej. Monument postawiony na polach największego kawaleryjskiego boju XX wieku będzie symbolem zwycięstwa. Pomnik nawiązuje do przedwojennej koncepcji z 1936 roku i jest jedynym pomnikiem w Polsce dedykowanym kawalerii i artylerii konnej. 

Budowa Pomnika jest znaczącym przedsięwzięciem pod kątem gospodarczym. Zadanie zrealizowane z wykorzystaniem potencjału i pracy, zdolności pracowników miejscowej firmy w efekcie końcowym wzmocni także atrakcyjność turystyczną naszego regionu. Przedstawiciele Stowarzyszeń liczą, że Pomnik – będący atrakcją za licznych osób odwiedzających już miejsce jego budowy – będzie często odwiedzany przez turystów. Aby wzmocnić zainteresowanie tym ważnym dla historii Polski miejscem już planują rozwój jego oferty poprzez realizację kolejnych, wzmacniających historyczny przekaz projektów.

Koncepcję monumentu nieodpłatnie opracowali mgr sztuki Konrad Głuchowski oraz architekt Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”. Projekt techniczny wykonała pracownia inżyniera Jana Dworzyckiego. Teren pod budowę monumentu przekazał nieodpłatnie Tomasz Dudek. Prace rzeźbiarskie rozpoczęte zostały w 2019 roku przez rzeźbiarzy Artura Wochniaka, twórcę m.in. Brunszwickiej Kwadrygi (Braunschweiger Quadriga) z dachu Braunschweiger Schloss oraz Tomasza Radziewicza. Inwestycja została wykonana przez P.W. „Budmat” s.j. Tadeusz Rozmus, Józef Małysz w 2021 roku. Rzeźby odlano w Odlewni Artystycznej Garstka Studio Piotr Garstka, Andrzej Garstka w Śremie.

Środki zebrane na budowę w wysokości ponad 4 mln zł w większości pochodzą ze zbiórek społecznych. Budowa otrzymała również dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonanie płyt ze znakami pułków sfinansował Instytut Pamięci Narodowej.

Serdeczne podziękowania za udzielone do tej pory finansowe wsparcie należą się: licznym obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej (którzy swoimi prywatnymi środkami w części przeważającej udzielili pomocy przy budowie), Rządowi Polskiemu, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutowi Pamięci Narodowej, Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (wsparcie finansowe organizacji uroczystości), PKN ORLEN S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego. Podziękowania za wsparcie budowy Pomnika należą się także Polskiemu Klubowi Kawaleryjskiemu oraz oddziałom Kawalerii Ochotniczej. Bardzo ważna dla strony społecznej jest też pomoc logistyczna Wojska Polskiego

Zakończenie inwestycji, rozwinięcie projektu w przyszłości wymaga realizacji wielu innych zadań m.in. budowy parkingu, monitoringu. W związku z tymi potrzebami przedstawiciele ww. Stowarzyszeń poinformowali o wystosowaniu pod koniec czerwca br. propozycji drobnego, finansowego wsparcia budowy monumentu przez samorządy z terenu województwa lubelskiego. W przypadku wpłaty 15 tys. zł na rzecz realizacji inwestycji zaproponowano umieszczenie na pomniku loga samorządu. Jednak w obliczu na chwilę obecną pojedynczych sygnałów zainteresowania realizatorzy inwestycji zachęcają wszystkie podmioty i osoby do wsparcia zadania. Darowizny na rzecz budowy pomnika należy wpłacać na numer rachunku bankowego: 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856.

https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/kawalerzysci-juz-na-postumencie-odslonia-ich-z-pompa,n,1000312119.html

https://lublin.tvp.pl/61727147/ostatnie-prace-nad-pomnikiem-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej

https://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/123879/kawaleria-pobila-bolszewikow.html

https://www.kurierzamojski.pl/2022/08/10/spelnia-sie-marzenie-kawalerzystow/

https://lublin.tvp.pl/61783202/pomnik-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-gotowy

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo-i-patriotyzm/350140_planowane-odsloniecie-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej.html

https://roztocze.net/pl/15_fotorelacje/93_oficjalnie/4248_102-rocznicy-bitwy-pod-komarowem-i-odsloniecie-pomnika.html