Uroczyste podsumowanie XIII edycji konkursu historycznego pn. ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” – 15 czerwca br., Bondyrz

2022-06-20

W dniu 15.06.2022 roku w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów) odbyło się uroczyste podsumowanie XIII edycji konkursu historycznego pn. ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, współorganizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Patronatu Honorowego wydarzeniu udzielił: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencja ks. bp dr Marian Rojek.

Konkurs historyczny organizowany jest od 2010 r. Jego głównymi celami jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania. Szczególnie do poszukiwania tzw. białych plam w historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę. 

W tym roku dodatkowo ŚZŻAK O/Z zachęcał do podejmowania tematów związanych z Powstaniem Zamojskim i jego bohaterami w ramach upamiętnienia  80. rocznicy jego wybuchu.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru ŚZŻAK Okręg Zamość i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie w imieniu organizatorów uczestników powitał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej edycji, podziękował za pomoc w jego organizacji współorganizatorowi – Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janowi Józefowi Kasprzykowi, Jego Ekscelencji ks. bp. dr. Marianowi Rojkowi Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej za objęcie Patronatem Honorowym konkursu, dyrektorom szkół, nauczycielom za zaangażowanie w rozwijanie świadomości historycznej młodego pokolenia, członkom Związku w tym Weteranom AK, tj. wszystkim tym, którzy od lat wspierają inicjatywę. Prezes Związku podziękował także uczestnikom konkursu za podjęcie wysiłku, wykazywanie zainteresowania historią i działalnością żołnierzy AK oraz pogratulował wykonania intersujących prac. Następnie głos zabrał przewodniczący komisji konkursowej Pan Bogdan Leszczuk – nauczyciel/konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, który powiedział kilka słów o tegorocznej edycji i wartości jaką niesie za sobą organizowany od lat przez Związek konkurs historyczny.  

W tej części zostały wręczone, przyznane przez Zarząd, odznaczenia za zasługi na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość. „Odznakę Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, otrzymali: Artur Gontarz Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, Anna Maciukiewicz pracownik Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Barbara Ochniowska-Łyś Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płonce, Alicja Poździk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii, Adrianna Kozak nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, Urszula Gomuła nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Wielączy.

Po dekoracji głos zabrał Pan Artur Gontarz — Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, który doceniając realizację tego przedsięwzięcia, podziękował za współpracę. Przed ogłoszeniem wyników Prezes Związku nawiązał również do zorganizowanego w ramach  cyklu uroczystości upamiętniających  80. rocznicę wybuchu Powstania Zamojskiego z inicjatywy ŚZŻAK O/Z przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna wydarzenia  pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – Pamięci bohaterów w 80. rocznicę Powstania Zamojskiego”, na które składała się konferencja naukowa z wykładem pt. „Powstanie Zamojskie a Wielka Germania 1942-1943” zaproszonego gościa dr. hab. Tomasza Panfila (historyka, prof. KUL, pracownika IPN) oraz dyskusja z uczestnikami. Spotkanie było jednym z szeregu lokalnie realizowanych wydarzeń w celu upamiętnienia i upowszechnienia kolejnej rocznicy Powstania Zamojskiego oraz planowanych centralnych obchodów rocznicowych w Warszawie. Ww. w wielkim skrócie poinformował także o innych przedsięwzięciach, m.in. planowanym już wkrótce otwarciu wystawy geologicznej w Muzeum w Bondyrzu oraz wielkim wydarzeniu odsłonięcia Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej, w którego budowę Związek jest od początku zaangażowany.

Kolejnym i najważniejszym punktem było oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom i uczestnikom tegorocznej edycji.  Przewodniczący komisji konkursowej Pan Bogdan Leszczuk odczytał protokół z obrad komisji. W pracach komisji oprócz ww. uczestniczyli: Bożena Wolańczuk – nauczyciel zZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach, Edyta Wolańczuk – nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Anna Maciukiewicz – przedstawiciel Biskupa Diecezjalnego dra Mariana Rojka, Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Maria Kaliszczuk – emerytowana Dyrektor Szkoły Podstawowej w Werbkowicach oraz por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z.

Do konkursu zgłosiło się 46 uczestników, reprezentujących 19 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski), w tym 15 szkół podstawowych i 4 ponadpodstawowe, tj.: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, Szkoła Podstawowa w Wielączy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu,  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, Szkoła Podstawowa im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii, Szkoła Podstawowa w Płonce, Szkoła Podstawowa w Dębowcu, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach, IV Licem Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, I Licem Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Wyniki konkursu dostępne są tutaj: https://akzamosc.pl/2022/06/09/wyniki-xiii-edycji-konkursu-historycznego-pn-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-aa-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy/

Laureaci poszczególnych miejsc otrzymali: 

I miejsce – Kamera sportowa
II miejsce – Smart Watch
III miejsce – Lornetka turystyczna
Wyróżnienia – Powerbank

Nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy, oraz organizator Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Sponsorem słodkich upominków dla uczestników konkursu była Fabryka Cukierków Sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy Zarządowi i pracownikom za udzielone wsparcie.

Ponadto każdy z uczestników, jak również opiekunowie, dyrekcja szkół, członkowie komisji konkursowej otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz wydawnictwa książkowe ŚZŻAK O/Z.

Wśród wyróżnionych nauczycieli/opiekunów znaleźli się:

WIESŁAWA PIÓRO – nauczyciel/opiekun z Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

ADRIANNA KOZAK – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

URSZULA GOMUŁA – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Wielączy

BOŻENA WOLAŃCZUK – nauczyciel/opiekun z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach

WIESŁAW NOWAKOWSKI – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

MAŁGORZATA HYSA – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii

MAŁGORZATA KOCIUBA – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

BARBARA MALEC – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

NATALIA BONDYRA – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

GRZEGORZ GWOZDA – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii

TOMASZ WYPYCH – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Płonce

PIOTR KOZYRA – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu

TERESA WSZOŁA – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

ANNA KUPIEC-NIEDŹWIEDŹ  – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

MARIA DWORZYCKA – nauczyciel/opiekun, Pani ANNA ROJEK – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

ANETA KUBA – nauczyciel/opiekun z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

TERESA CZAPOROWSKA  –  nauczyciel/opiekun z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju

ANNA DANILCZUK – nauczyciel/opiekun z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

ELŻBIETA ZUB – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

Pamiątkowe dyplomyza udział szkoły otrzymali dyrektorzy szkół:  

DOROTA CIEĆKO – Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

ANNA MAZUREK – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

JADWIGA SOKÓŁ – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielączy

SZCZEPAN JABŁOŃSKI – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach

DOMINIKA GIL – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu ALICJA POŹDZIK – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii

ANNA BUDENKO – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

ANNA KIJKO – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

GRZEGORZ GWOZDA – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii

BARBARA OCHNIOWSKA-ŁYŚ  – Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Płonce

AGNIESZKA HOROSZKIEWICZ  – Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Dębowcu

ANNA KUPIEC-NIEDŹWIEDŹ  – Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

PIOTR SZUMILAK – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

JANUSZ KIECANA – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu

ELŻBIETA ZUB – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

MARZENA KOPRUKOWNIAK – Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

JOLANTA RYCYK – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju

ELŻBIETA WIDYMA – Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

EWA BAKUN – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Po wręczeniu nagród i podziękowań zebrani goście mieli okazje zwiedzić Muzeum i zapoznać się z jego zbiorami, a następnie na zaproszenie organizatorów udali się na drobny poczęstunek.

Na zakończenie Prezes ŚZŻAK O/Z podsumowując finał XIII edycji konkursu podziękował wszystkim uczestnikom spotkania, zapraszając już teraz do udziału w przyszłorocznych zmaganiach konkursowych oraz kolejnych projektach patriotycznych, a mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o konkursie oraz innych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość.