Upamiętnienie 79. rocznicy pacyfikacji Soch

W dniu 1 czerwca 2022 r. dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, 25. Batalionu Lekkiej Piechoty, 18. Pułk Przeciwlotniczego w Sitańcu, Nadleśnictwa Zwierzyniec, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz mieszkańców Soch odbyła się  uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca 79. rocznicę pacyfikacji Soch (gm. Zwierzyniec).

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką uczestników przed Kościołem Filialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Sochach. Po powitaniu uczestników przez członka ŚZŻAK Okręg Zamość Stanisława Kowalczyka, wystąpieniu historycznym, które wygłosił Pan Ryszard Maciejewski, odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, zespołu śpiewaczego „Roztoczanki” z Soch oraz organistki Pani Marzeny Pilip. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział we Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem ks. dziekana Błażeja Górskiego, w koncelebrze z pochodzącym z Soch ks. Janem Cielicą – proboszczem  parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej, w intencji pomordowanych mieszkańców wsi Sochy. Oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotowali harcerze z 10.DH „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza, ps. „Burta” z Suśca. Część oficjalna rozpoczęła się od wręczenia Srebrnego Medalu „Za zasługi dla obronności kraju” nadanego przez Ministra Obrony Narodowej pani Teresie Boczkowskiej, c. Szczepana. Dekoracji dokonał ppłk. Krzysztof Hanek – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. Kolejnym punktem programu uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Głos zabrali m.in. Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin Robert Derewenda.

Ważnym punktem obchodów rocznicowych było odsłonięcie tablic pamiątkowych, ufundowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, które zostały zamontowane na ścianie  Kościoła Filialnego oraz przed cmentarzem wojennym w Sochach. Odsłonięcia dokonali: Prezes ŚZŻAK O/Z poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Dyrektor IPN O/Lublin Robert Derewenda, Burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman oraz przedstawicielki mieszkańców wsi Sochy. Oficjalna część obchodów odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Podczas uroczystości głos zabrał  przedstawiciel rodziny Grabiasów, właścicieli działki, na której posadowiony jest cmentarz wojenny w Sochach — miejsce pochówku mieszkańców wsi Sochy zamordowanych podczas pacyfikacji w czerwcu 1943 roku. Stanisław Kowalczyk podziękował panu Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi za ogromne wsparcie i nieocenioną pomoc w uregulowaniu stanu prawnego tej działki, czego wyrazem było wręczenie na ręce pana Posła podziękowania, jako dowód uznania za nieustanną pomoc ze strony posła Sławomira Zawiślaka na rzecz wsi Sochy i jej mieszkańców. Uroczystość zakończyło złożenie przez liczne delegacje wiązanek kwiatów przed pomnikiem pomordowanych podczas pacyfikacji mieszkańców tej miejscowości.

W wydarzeniu patriotycznym udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, ppłk Krzysztof Hanek – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, ppłk Piotr Cichoń szef sztabu 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu, ppłk Stanisław Styczyński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji  w Zamościu, ppłk Dominik Pieprzowski – Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, Agnieszka Biernacka – Ochal – Kierownik Klubu 3. ZBZ w Zamościu, ppłk Artur Ochal z Dowództwa WOT,  Urszula Kolman – Burmistrz Zwierzyńca, Jarosław Śliwiński – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Andrzej Wojtyło – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, przedstawiciele Nadleśnictwa Zwierzyniec, Lucjan Bednarz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, dowódca pocztów sztandarowych, Marian Derkacz – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, Harcmistrz Anna Rojek – Naczelnik Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego „Harcerska Brać” oraz Harcerze z 10. DH Traperski Krąg im. Jana Leonowicza ps. Burta z Suśca, Aleksander Kalisz – członek ŚZŻAK O/Z, członkowie i poczty sztandarowe ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z – Zamość, Susiec, Zwierzyniec, Horyniec, szkolne poczty sztandarowe, dyrekcje i przedstawiciele szkół, delegacje samorządów, instytucji oraz mieszkańcy gminy Zwierzyniec i powiatu zamojskiego.

Uroczystość prowadził Stanisław Kowalczyk – przedstawiciel ŚZŻAK Koło Rejonowe Zwierzyniec oraz Ryszard Maciejewski – Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie. Prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł Sławomir Zawiślak podziękował mediom oraz wszystkim obecnym za przybycie i godne uczczenie 79. rocznicy pacyfikacji Soch i zaprosił na kolejne wydarzenia, które są organizowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość.

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/32708,pacyfikacja-wsi-sochy-pamietamy