Konferencja prasowa na temat ogłoszenia XIII edycji konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” – 28 marca 2022 r., Zamość

W dniu 28 marca br. w Zamojskiej Delegaturze LUW odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła Sławomira Zawiślaka, Sekretarza Witolda Maruchy, Wiceprezesów por. Andrzeja Jaroszyńskiego i Mariana Derkacza, członka Zarządu Anny Rojek oraz członka Związku Franciszka Dudy podczas której została ogłoszona XIII edycja konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po powitaniu uczestników spotkania przez Sekretarza Związku W. Maruchę głos zabrał  Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł S. Zawiślak, który na wstępie podziękował mediom za przyjęcie zaproszenia na konferencję oraz poprosił o przekazywanie uczniom i nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Zamojszczyzny zaproszenia do udziału w ww. konkursie. Nawiązując do ponad 30-letniej działalności ŚZŻAK O/Z na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu AK przywołał historię zainicjowanego w 2010 r. konkursu, jego cele oraz podziękował za stałe wsparcie inicjatywy współorganizatorowi Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przekazał również podziękowanie za przyjęcie Patronatu Honorowego nad tegoroczną edycją konkursu Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencji Ks. bp dr. Marianowi Rojkowi.

Następnie głos zabrała Pani Anna Rojek, która pokrótce omówiła co jest przedmiotem konkursu, jego zakres oraz formę składania prac konkursowych. Wypowiedź tę uzupełnił Wiceprezes por. A. Jaroszyński, który dodał że konkurs daje młodzieży możliwość poznawania lokalnej historii, odkrywania dziejów rodziny. Podkreślił też, że młodzi ludzie, co nas cieszy, chętnie zgłaszają się do udziału w inicjatywie. Z kolei Wiceprezes M. Derkacz podkreślił wartość konkursu, który oprócz najważniejszego patriotycznego celu inspiruje i zachęca młodzież do badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Prezes S. Zawiślak, zapraszając do udziału wszystkie szkoły, poinformował, że zaproszenie drogą mailową zostanie rozesłana do wszystkich placówek na terenie działalności Związku. Jednocześnie przekazał do wiadomości opinii publicznej, że konkurs w tym roku ma jeszcze dodatkowy cel, którym jest upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Zamojskim, w przypadającą w tym roku jego 80. rocznicę wybuchu, jako ważnego dla mieszkańców Zamojszczyzny przykładu odwagi i ofiary żołnierzy AK i BCH (https://lublin.tvp.pl/59312435/28-marca-2022-g-2130 od min.10:38) Członkowie Związku zachęcają, aby w pracach konkursowych uwzględniać ten okres walki naszych przodków o wolną Ojczyznę.

Nawiązał też do apelu o wspólne upamiętnienie rocznicy tego zwycięskiego powstania, który jeszcze w grudniu ubiegłego roku został opublikowany na stronie internetowej  Związku — więcej: https://akzamosc.pl/2021/12/.

Prezes S. Zawiślak podziękował wszystkim tym, którzy wspierają pracę ŚZŻAK O/Z – darczyńcom, sponsorom, w tym osobom przekazującym 1% na działalność statutową, jednocześnie zapraszając wszystkich chętnych do współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pracami konkursowymi z poprzednich edycji naszego konkursu: https://akzamosc.pl/konkurs-historyczny/

Relacja z konferencji:

https://lublin.tvp.pl/59312435/28-marca-2022-g-2130 od min.10:38

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo_i_patriotyzm/348840_konkurs-pn-historia-mojej-malej-ojczyzny-i-80-rocznica-powstania-zamojskiego.html

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/18444,xiii-edycja-konkursu-historycznego-pn-historia-mojej-malej-ojczyzny