Spotkanie autorskie i promocja książki pt. „Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956” dr. Wojciecha Hanusa historyka Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

W czwartek 17 marca br. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego odbyło się spotkanie promujące najnowszą publikację pn. „Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956” autorstwa dra Wojciecha Hanusa, historyka IPN Oddział w Rzeszowie. W spotkaniu zorganizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach i Miejską Bibliotekę Publiczną w Tomaszowie Lubelskim wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak jednocześnie Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Burmistrz Miasta i Gminy Narol — Grzegorz Dominik, Dyrektor Biura Euroregion „Roztocze” i Prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Doktora Janusza Petera — Jarosław Joniec, Dyrektor MBP Jacek Pawłucki, Sekretarz Miasta Tomaszowa Lubelskiego — Janusz Brodowski, Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach — Magdalena Szczepańska, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Tomaszowie Lubelskim — Lucyna Rebizant, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Narolu — Marian Świętojański oraz mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i Narola. 

Po powitaniu przybyłych gości Dyrektor Biblioteki przedstawił osobę autora i pokrótce wprowadził w tematykę prezentowanej książki, która poświęcona jest lokalnej historii i działalności tomaszowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Następnie głos zabrał autor monografii dr Wojciech Hanus, który szczegółowiej przedstawił zebrany i opracowany w książce materiał. Autor w swojej pracy profesjonalnie przedstawia represyjną działalność aparatu bezpieczeństwa komunistycznego państwa przeciwko bohaterom walczącym o wolność Ojczyzny, narodowi polskiemu. Nowa pozycja pozwoli przybliżyć wszystkim zainteresowanym historię komunistycznych represji, zgłębić wiedzę na temat struktur, kadr oraz kierunków działalności tomaszowskiego UB, stosowanych metod śledztwa, w tym zwalczania silnego na tym terenie podziemia niepodległościowego. Podstawową bazą źródłową są dokumenty będące częścią zasobu archiwalnego IPN, w tym m.in. sprawozdania, raporty, meldunki, rozkazy personalne, akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników oraz akta operacyjne i spraw obiektowych. Monografię uzupełnia aneks funkcjonariuszy pracujących w latach 1944–1956 w tomaszowskim UB.

Po omówieniu publikacji uczestnicy spotkania mieli możliwość rozmowy z autorem. Podczas długiej dyskusji dr W. Hanus udzielał wyczerpujących odpowiedzi na licznie zadawane pytania, a następnie wszyscy zainteresowani mogli nabyć książkę wraz z dedykacją jej autora.

Na zakończenie organizatorzy wydarzenia tj. Prezes ŚZŻAK O/Z, Burmistrz Narola oraz Prezes Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, gratulując tej ważnej publikacji, jednocześnie podziękowali za wkład i lata pracy na rzecz utrwalania historii Panu dr. Wojciechowi Hanusowi.

Zachęcamy do zapoznania się powyższą publikacją.

Relacja ze spotkania: