Bazylika Objawień pw. św. Antoniego z Padwy, Klasztor oo. Bernardynów w Radecznicy — udział delegacji ŚZŻAK O/Z w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W ramach kontynuacji upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych delegacja członków ŚZŻAK O/Z z Prezesem Związku Posłem Sławomirem Zawiślakiem uczestniczyła w odbywających się w niedzielę, 6 marca br. obchodach w Radecznicy. W  uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe Kół Rejonowych ŚZŻAK O/ z Komarowa i Starego Zamościa.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Mariusza Leszczyńskiego w intencji Żołnierzy Wyklętych w 70. rocznicę śmierci płk. Mariana Pilarskiego i kpt. Stanisława Biziora. W trakcie mszy Dalsza część obchodów odbyła się przy krypcie Żołnierzy II Inspektoratu AK, gdzie po uroczystym apelu poległych zakończonym salwą honorową, obecne delegacje złożyły wieńce w miejscu spoczynku Żołnierzy Wyklętych z terenu Zamojszczyzny. Po oficjalnych uroczystościach w Bazylice odbył się X jubileuszowy bieg „Tropem Wilczym”.

Bazylika Objawień pw. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy jest ważnym miejscem pamięci narodowej.

Ojcowie Bernardyni zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, współpracowali z żołnierzami walczącymi o wolność Ojczyzny w szeregach Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej Sanktuarium było też miejscem schronienia dla osób poszukiwanych przez gestapo. W ostatnich latach na terenie Bazyliki powstała wyjątkowa w Polsce krypta Żołnierzy Niezłomnych gdzie spoczywają: dowódca II Inspektoratu Zamojskiego płk Marian Pilarski „Jar” (https://akzamosc.pl/2018/01/18/wspolorganizacja-swiatowy-zwiazek-zolnierzy-armii-krajowej-okreg-zamosc-oraz-posla-sejm-rp-slawomira-zawislaka-uroczystosci-pogrzebowych-zolnierzy-wykletych-sp-plk-mariana-pilarskiego-ps/) i jego współtowarzysze, podkomendni kpt. Stanisław Bizior „Eam”, Józef Pyś ps. „Ostry”, Paweł Kalinowski ps. „Francuz” i Mieczysław Szewczuk ps. „Włoch” (https://akzamosc.pl/2019/10/04/uroczystosci-pogrzebowe-zolnierzy-ii-inspektoratu-zamojskiego-armii-krajowej-2019-wolka-panienska-radecznica/).W ubiegłym roku także przy współorganizacji  uroczystości przez ŚZŻAK O/Z na terenie Klasztoru odbyły się oficjalne państwowe uroczystości pogrzebowe ( z ceremoniałem wojskowym ) doczesnych szczątków, kolejnego Żołnierza Niezłomnego kpt. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula” (https://akzamosc.pl/2021/03/07/relacja-ze-wspolorganizowanych-przez-szzak-okreg-zamosc-uroczystosci-panstwowych-pogrzebu-doczesnych-szczatkow-sp-kpt-romana-szczura-vel-szumskiego-ps-urszula-zolnierza-wp-sz/). Warto przypomnieć, że Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł S. Zawiślak, aktywny w pracy na rzecz  obrony godności i podnoszenia zasług  żołnierzy AK, Żołnierzy Niezłomnych działających na terenie Zamojszczyzny skutecznie doprowadził do rehabilitacji Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula”, który został skazany na karę śmierci wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.

Szczególnie w obecnych czasach widać jak ważna i potrzebna jest także historyczna edukacja oraz patriotyczne wychowanie młodego pokolenia Polek i Polaków, które aktywnie od ponad 30 lat poprzez swoją społeczną działalność prowadzi nasz Związek. W trosce o nasz interes narodowy dbajmy o to by pamięć o ważnych wydarzeniach historii naszej Ojczyzny i o jej bohaterach walczących za wolną Ojczyznę i dobrą przyszłość narodu polskiego była żywa.

Cześć i Chwała Bohaterom