Biłgorajskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.03.2022 r.

 Jeśli my Polacy, wasi dziadkowie i ojcowie nie przekażemy wam polskich prawd naszej historii, to polskiej historii będzie uczył was obcy.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Biłgoraju rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Proboszcz parafii ks. komandor Józef Michalik zgodnie z ceremoniałem wojskowym o godz. 10.50 wprowadził do świątyni licznie zebrane poczty sztandarowe. W jednym z największych biłgorajskich kościołów na Mszy Św. pojawili się zaproszeni goście, licznie zebrana młodzież szkolna. W sposób szczególny  Prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju Tomasz Książek jako pierwszych powitał parlamentarzystów: panią Poseł Beatę Strzałka, pana Posła Sławomira Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość. Wśród władz samorządowych obecni byli członkowie Zarządu Powiatu: pani Maria Gałka oraz pan Andrzej Łagożny. Władze miasta i gminy Biłgoraj reprezentowali: sekretarz Miasta pan Bogdan  Kowalik oraz z-ca wójta  Wojciech Dziduch. Prezes T. Książek bardzo ciepło powitał członków rodzin i sympatyków ŚZŻAK O/Z, bez udziału których – jak to ujął – organizowanie uroczystości patriotycznych i rocznicowych, takich jak ta dzisiejsza, byłoby mało wiarygodnym, substytutem patriotyczno-historycznym. Witający równie serdecznie powitał dyrekcję, nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju,delegacje organizacji niepodległościowej, WiN, Poczty Sztandarowe, organizacji kombatanckich, samorządowych, obywatelskich i oświatowych oraz społeczność miasta Biłgoraj i powiatu biłgorajskiego. Ww. bardzo serdecznie  powitał również młodzież: „To do Was głównie kochana młodzieży kierujemy dzisiejszą lekcje historii. Jeśli my, wasi dziadkowie i ojcowie nie przekażemy wam polskich prawd naszej historii, to polskiej historii będzie  uczył was obcy. Wiele lat, musiało upłynąć, już w wolnej niepodległej Polsce aby środowiska kombatanckie, takie jak ŚZŻAK, organizacje patriotyczne i ich  rodziny, doczekały się dnia poświęconego Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. W 2011 r. z inicjatywy Prezydenta Polski śp. Lecha Kaczyńskiego Sejm Polski podjął Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które  będzie obchodzone w dniu 1 marca każdego roku. ŚZŻAKOkręg Zamość, Koło Rejonowe Biłgoraj zgodnie z oczekiwaniami środowiska patriotycznego Biłgoraja, podjął decyzję organizacji biłgorajskiego święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wpisując datę 1 marca do kalendarza uroczystości patriotycznych”.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości byli świadkami wręczenia odznaczenia. Na wniosek ŚZŻAK Koło Rejonowe Biłgoraj, Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość (w skład którego wchodzi biłgorajskie Koło Rejonowe) dn. 10.01.2022 r. postanowił uhonorować zatwierdzoną przez Kancelarię Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego „Odznaką Zasługi dla ŚZŻAK Okręg Zamość”, współpracujący z naszym Związkiem, Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju. W wygłoszonej laudacji Prezes T. Książek m.in. powiedział: „Powyższe wyróżnienie jest wyrazem podziękowania i uhonorowania Państwa Szkoły, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, kolejnych roczników uczącej się Młodzieży. Dziękujemy za wieloletnią  i owocną współpracę  z naszym Związkiem  na rzecz krzewienia prawdziwej historii i etosu Polskiego Państwa Podziemnego, jego siły zbrojnej Armii Krajowej. Bardzo wysoko cenimy sobie przyjęcie  jako stałej formy edukacji historycznej, wspólną ze ŚZŻAK organizację obchodów  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, święta państwowego obchodzonego corocznie 1 marca.

Uroczystego wręczenia odznaki oraz certyfikatu nadania dokonał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, w asyście członków Zarządu ŚZŻAK Koła Rejonowego Biłgoraj panów Ryszarda Kozdry i Jana Perkowskiego. Przypominamy, że podczas tegorocznych uroczystości  80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową ww. uhonorować „Odznaką Zasługi ŚZŻAK O/Z”  uhonorowano współpracujące z naszym Związkiem inne biłgorajskie Szkoły, tj.: I Liceum  Ogólnokształcące  im. ONZ w Biłgoraju oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Miłym akcentem uroczystości było również podziękowanie za wieloletnią współpracę ks. Komandorowi Józefowi Michalikowi, który otrzymał wydawnictwa Związku tj. komplet dzieł dr. Z. Klukowskiego oraz dwutomowe wydanie książki o charakterze monograficznym pt. „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa inż. Jerzego Jóźwiakowskiego.

Wielce udaną niespodzianką dla uczestników uroczystości był występ artystyczny 8-letniego Filipa Bednarza, wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury, który zaśpiewał piosenkę z filmu „Wyklęci” pt. „Już dogasa ogień biwaku”. Rozpoczynając wystąpienie historyczne Prezes T. Książek powiedział: „Szanowni Młodzi Przyjaciele, zapraszam Was na opowieści o kolejnym ogniwie,  naszej historii. Historii narodowego łańcucha walki, którą historycy określają mianem  II Konspiracji. Zapraszam Was na  opowieści o ludziach, o postawach moralnych, patriotyzmie, bohaterstwie, zdradzie,  cierpieniach, marzeniach, walce i losach Żołnierzy Wyklętych. Losach, które wpływały i kształtowały naszą polską drogę do prawdziwej wolności, niepodległości i suwerenności. Mam świadomość, że w kilkunastu minutach, trudno będzie zaprezentować kompendium wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Mam jednaknadzieję, że moja opowieść stanowić będzie inspirację do pogłębienia  wiedzy o totalitarnym komunizmie, o PKWN-ie, o PRL-u, o Żołnierzach Wyklętych. Wiedzydo niedawna  zakazanej i tajemnej. Dziś, z mozołem odkopywanej wraz ze szczątkami Niezłomnych na cmentarnych śmietnikach lub z dna trzypiętrowych obcych grobów. Geneząi głównym powodem powstania II Konspiracji i samotnej walki Żołnierzy Wyklętych była zdrada  aliantów zachodnich i  oddanie nas w strefę wpływów sowietów. Dotychczasowego niemieckiego okupanta zastąpił okupant sowiecki. Zmienili się jedynie oprawcy. Gestapo zastąpiło sowieckie NKWD i polskie UB. Obozy zagłady, katownie, więzienia, funkcjonowały nadal. Nadal przebywali w nich Polacy, teraz głównie żołnierze II Konspiracji. Tak się stało, w byłym niemieckim obozie zagłady na Majdanku, na Lubelskim Zamku, na Zamojskiej Rotundzie, w Tomaszowskiej „Smoczej Jamie”, Biłgorajskim więzieniu i wielu innych katowniach, okupowanej przez sowietów Polsce”.

 „Obdarci z wiary, etosu, własnej historii, upokorzeni Jałtą, po wielu latach oszczerstw, tajnych procesów, skrytobójczych mordów, wymazywania z kart historii „Żołnierzy Wyklętych” i ich walki, o niepodległość i suwerenność, dziś Polska spłaca, spóźniony moralny, i honorowy dług. Jak mawiał poeta umarłych wieczność, dotąd trwa dokąd pamięcią im się płaci. My dzisiejszym spotkaniem i swoją obecnością spłacamy honorowy dług pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Za to, wszystkim bardzo dziękuję”.

Cześć i Chwała Bohaterom.

Cześć i Chwała Żołnierzom Wyklętym.

Po Mszy Św. delegacje złożyły wieńce, kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku kaźni Ofiar zbrodni NKWD i UB (ul. Poprzeczna) oraz przy płycie upamiętniającej  Żołnierzy AK na ścianie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, byłej siedziby UB.

Pan Prezes T. Książek, w imieniu organizatorów obchodów, tj: ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Biłgoraj, Parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju, Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju podziękował wszystkim zebranym za przyjęcie zaproszenia i za udział w dzisiejszej uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Biłgoraju.