Uroczystość religijno-patriotyczna obchodów 80. rocznicy Przemianowania  Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową w Zamościu – 14 luty 2022 r. Zamość

W dniu 14 lutego br. w Zamościu zostały zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Parafię pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu,  2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej – 25. Batalion Lekkiej Piechoty, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, uroczystości religijno-patriotyczne obchodów 80. rocznicy Przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej koncelebrowanej przez księdza Kapelana płk. Bogusława Romankiewicza, który głosił również homilię, Proboszcza Gwardiana Franciszkanów Ojca Andrzeja Zalewskiego i Ojca Łukasza Rombla w Kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu w intencji Ojczyzny i poległych w Jej obronie. Po nabożeństwie, tradycyjnie, nastąpił przemarsz pod Pomnik Zamojskiego Inspektoratu AK w Zamościu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Z podniesieniem Flagi Narodowej na maszt został odegrany i przez uczestników odśpiewany Hymn Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu organizatorów, uczestników uroczystości powitał  Marian Derkacz Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Kolejnym punktem uroczystości było okolicznościowe wystąpienie Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Posła Sławomira Zawiślaka, który przedstawił rys historyczny powstania i działalności struktur konspiracyjnych Armii Krajowej – siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej.

Powyższe obchody były także okazją do wręczenia odznaczeń okolicznościowych. Zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „Odznakę zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość” otrzymali członkowie ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Zamość: mjr Eugeniusz Czuj, Sylwester Kruk oraz Monika Przedwojska. Po oficjalnej dekoracji harcerze z 10. DH „Traperski Krąg” z Suśca odśpiewali pieśń „Mury Runą”, po czym delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem, wśród nich m.in.:

  • Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak i kpt. Józef Łaba – ŚZŻAK Okręg Zamość
  • Senator Jerzy Chróścikowski
  • płk Radosław Kudraj – Dowódca 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu
  • Stanisław Grześko – Starosta Zamojski
  • Marta Hacia-Szubartowicz reprezentująca PKP LHS sp. z o.o.
  • Marek Walewander  – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość

Na zakończenie uroczystości Marian Derkacz Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość podziękował za udział wszystkim obecnym na uroczystości osobom i zaangażowanym w jej organizację.

W obchodach udział wzięli obok ww. przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych także członkowie ŚZŻAK O/Z, Harcerze z 10. DH „Traperski krąg” z Suśca na czele z hm. Anną Rojek, przedstawiciele innych stowarzyszeń patriotycznych, mieszkańcy miasta i okolic oraz Poczty Sztandarowe 3. ZBZ, Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość.