Uroczyste upamiętnienie 80. rocznicy przemianowania ZWZ na AK – 14 lutego 2022, Narol

14 lutego 2022 r. w Narolu przy Pomniku Niepodległości odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Szczególnie tutaj na Ziemi Narolskiej i Ziemi Tomaszowskiej bardzo ważną rolę odegrali żołnierze Armii Krajowej. Dziś oddaliśmy im hołd i całemu Podziemiu Niepodległościowemu. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Magdalena Szczepańska przedstawiła gości honorowych przybyłych na uroczystość. Ks. Józef Bednarz proboszcz parafii  pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Narolu odmówił modlitwę w intencji Ojczyzny oraz poległych żołnierzy AK. Następnie zostało przedstawione wystąpienie historyczne przygotowane przez Starostę Lubaczowskiego Pana Zenona Swatka, Burmistrza Miasta i Gminy Narol Pana Grzegorza Dominika i Kierownika Posterunku Policji w Narolu aspiranta sztabowego Marka Żołądka, jednocześnie będącego członkiem ŚZŻAK Koła Rejonowego w Narolu.

Zostały odczytane listy okolicznościowe: od Pani Poseł na Sejm RP Teresy Pamuły przez jej asystentkę Panią Annę Rutkowską, a w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla list odczytał Burmistrz Miasta i Gminy Narol Pan Grzegorz Dominik.

W imieniu Prezesa ŚZŻAK O/Z Pana Posła Sławomira Zawiślaka została wręczona przez Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Panią Magdalenę Szczepańską i członka zarządu Panią hm. Annę Rojek Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość mjr. Piotrowi Rypinie. Uroczystości wzbogaciły występy artystyczne  harcerzy z Suśca i Rudy Różanieckiej. Członkowie Światowego  Związku  Żołnierzy AK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim i Narolu oraz Światowego  Związku  Żołnierzy AK Okręg Podkarpacki Koło w Lubaczowie wspólnie odśpiewali Modlitwę Armii Krajowej. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty  i znicze pamięci przy Pomniku Niepodległości. Po uroczystościach delegacje udały się wraz z ks. Józefem Bednarzem proboszczem parafii do pobliskiego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Narolu, by oddać hołd i modlitewną pamięć żołnierzom AK, którzy oddali życie za Ojczyznę, szczególnie w bitwie z bandami UPA na terenie Narolszczyzny.

W uroczystościach uczestniczyli: w imieniu Pani Poseł na Sejm RP Teresy Pamuły Anna Rutkowska, mjr Grzegorz Rozner reprezentujący Placówkę SG w Horyńcu Zdroju, mjr Piotr Rypina Komandor Rajdów po Roztoczu nie tylko dla motocykli pod nazwą ,,Ojczyzna to Pamięć  groby przez historie na motocyklu”, st. kpt. Wojciech Wuz  Zastępca Komendanta  Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, por. Władysław Wolańczyk Honorowy Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Narol, w imieniu Komendanta Policji w Lubaczowie Kierownik Posterunku w Narolu aspirant sztab. Marek Żołądek członek ŚZŻAK Koło Rejonowe Narol, str. kapral Adam Antonik Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Podkarpacki Koło Lubaczów wraz z członkami koła, Hubert Balicki Nadleśniczy Nadleśnictwa Narol, dr Wojciech Hanus Starszy Inspektor Oddziałowego Biura Badań Historycznych  IPN  w Rzeszowie, Zenon Swatek Starosta Lubaczowski, Katarzyna Gucz Członek Zarządu  Powiatu Tomaszowskiego, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Grzegorz Dominik Burmistrz Miasta i Gminy Narol, Arkadiusz Mroczek Wiceburmistrz Miasta i Gminy Narol, Daniel Lomber Sekretarz Gminy Miasta i Gminy Narol, Małgorzata Ważna Skarbnik Miasta i Gminy Narol, Radni i Sołtysi Miasta i Gminy Narol   na czele z wiceprzewodniczącymi Grzegorzem Patałuchem i Adamem Machlarzem, Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, w imieniu Marka Łuszczyńskiego Burmistrza Lubyczy Królewskiej  Adam Stanisław Wielgosz, Jacek Pawłucki Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim członek zarządu powiatu tomaszowskiego i członek ŚZŻAK Koło Rejonowe Tomaszów Lub.., Marian Świętojański Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Narol wraz z członkami Koła, Lucyna Rebizant Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Tomaszów Lubelski wraz z członkami Koła, Eugeniusz Huk Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko Gminne w Lubaczowie mł. inspektor Związku Strzeleckiego, Ks. Józef Bednarz Proboszcz Parafii w Narolu, Mariusz Pieróg Naczelnik Oświaty Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Magdalena Pieróg Wiceprezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej, Eliza Obirek Kierownik Biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Roztocze, Marian Roman Dyrektor SP w Łukawicy, Halina Zuchowska reprez. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku, Jednostka Strzelecka JS 2033 im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie wraz z Dowódcą mł. insp. ZS Mateuszem Obroślakiem, Jednostka Strzelecka JS 2019 im. gen. Tadeusza Piskora w Tomaszowie Lub. Wraz z dowódcą Jakubem Babiarzem, Danuta Wagner Wiceprezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, Katarzyna Pelc – Antonik Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Lubaczowie, Harcerze z Hufca ZHP im. Ks. hm. Wiktora Haasa Paneckiego wLubaczowie, harcerze z Rudy Różanieckiej, 10. DH „Traperski krąg” z Suścana czele z drużynową hm. Anną Rojek oraz harcerze z SHP ,,Szara Brać”, Grupa Rekonstrukcji Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski, Zbigniew Duchalski Kierownik GOPS w Bełżcu, Bartłomiej Adamek Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu, Rafał Kogut Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Narolu, OSP z Gminy i Miasta Narol, Dorota Szularz Dyrektor Miejsko Gminnej BP w Narolu, Seweryn Żukowicz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Narolu, Wojciech Dziedzic, Krzysztof Rębisz oraz Roman Zygarlicki przedstawiciele Rewizji Tomaszowskich. W uroczystościach wzięły również udział poczty sztandarowe: ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Tomaszów Lubelski, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Narol, Miasta i Gminy Narol, Ochotnicze Straże Pożarne z Miasta i Gminy Narol.

Organizatorami  uroczystości byli: Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek, Burmistrz Miasta i Gminy Narol Pan Grzegorz Dominik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu  Pan Krzysztof Szawara, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Narolu, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim, Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, Parafia pw. Najświętszej Marii Panny w Narolu, Lokalna Rybacka Grupa Działania Roztocze w Narolu oraz Nadleśnictwo Narol.

Uroczystość była przykładem jedności ponad podziałam, wspólnej współpracy i zaangażowania różnych środowisk, celem uczczenia pamięci o żołnierzach Armii Krajowej.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność.