Uroczystości 80. rocznicy Przemianowania  Związku  Walki Zbrojnej  w Armię  Krajową – 14 lutego 2022 roku Hrubieszów

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe Hrubieszów uczcił 80. rocznicę Przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową 14 lutego 2022 roku. Armia Krajowa była podziemnym Wojskiem Polskim, częścią Sił Zbrojnych RP podległych konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie. Jej zadaniem była walka o wolną Polskę i to zadanie zostało spełnione. Ta organizacja to fundament, na którym została wybudowana wolna Polska. Żołnierze nie wahali się walczyć o wolność, choć płacili za to często najwyższą cenę — swoje życie. Dlatego my, młode pokolenie jesteśmy spadkobiercami i obrońcami tradycji etosu Armii Krajowej.

W uroczystości uczestniczyły delegacje kombatanckie, samorządowe, Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, służby mundurowe oraz Duchowieństwo. Modlitwę przy Pomniku Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939-1945 w intencji Ojczyzny i poległych odprawili Ojciec Wiktoryn Krysa oraz ksiądz Wiesław Oleszek. Solistka zespołu ,,Hubal” zaśpiewała piękne pieśni żołnierskie. Współorganizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Cześć i Chwała Żołnierzom Polski Podziemnej!

Kamila Maślanka — Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej O/Z Koło Rejonowe Hrubieszów