Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość

W styczniu, jak co roku, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe  członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. To szczególne spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Zarządu Związku, było czasem wspólnego dzielenia się opłatkiem i kolędowania w gronie przyjaciół, osób związanych z działalnością Związku. Była to okazja do złożenia sobie wzajemnych życzeń, wielu ciekawych rozmów, a tym samym  integracji środowiska. Po powitaniu zebranych i złożeniu życzeń przez Prezesa S. Zawiślaka, liturgiczną część spotkania poprowadził ks. płk. Bogusław Romankiewicz wraz z ks. prof. Tadeuszem Guzem, który następnie wygłosił do zebranych okolicznościowy wykład.

 Spotkaniu opłatkowemu, w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy ŚZŻAK O/Z z terenu Zamojszczyzny, w tym Prezesi Kół Rejonowych Związku,  towarzyszyła miła i życzliwa atmosfera. Była to również  okazja do  złożenia podziękowań za dobrą współpracę, aktywność oraz rozmów na temat realizacji nowych, ambitnych  planów.