Udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość w upamiętnieniu 79. rocznicy rozpoczęcia Wysiedleń na Zamojszczyźnie – 26 listopada br., Zamość

2021-12-01

W piątek, 26 listopada  delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość – Prezes Poseł Sławomir Zawiślak wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Franciszek Duda, Józef Łaba i Józef Konopka uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy masowych Wysiedleń na Zamojszczyźnie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w intencji ofiar wysiedleń.  Dalszy ciąg obchodów miał miejsce  przy pomniku Ofiar Faszyzmu w Zamościu, w miejscu byłego obozu przesiedleńczego. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego odczytaniu Apelu Pamięci okolicznościowe przemówienie na temat tragicznych wydarzeń wygłosiła Pani Agnieszka Jaczyńska – historyk, Zastępca Dyrektora Szkoły Społecznej w Zamościu. Następnie obecne delegacje oddając należną cześć ofiarom niemieckiego terroru, w tym i przedstawiciele ŚZŻAK O/Z, złożyły przy pomniku wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: przedstawiciele samorządu, zamojskich szkół, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, poczty sztandarowe, licznie zgromadzona młodzież, harcerze oraz mieszkańcy Zamościa.

Piątkowe obchody zorganizowane zostały ku pamięci tragicznych wydarzeń, które rozgrywały się na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej. Dzień 27 listopada to dla historii Zamojszczyzny jedna z najtragiczniejszych dat. W nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku Niemcy rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę akcję wysiedleńczą polskiej ludności zamieszkującej powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Jej bilans był tragiczny – do sierpnia 1943 roku, okupanci przeprowadzili brutalną pacyfikację prawie 300 polskich wsi. W jej wyniku wywieźli z rodzinnych domów ok. 100 tys. osób, w tym przeszło ponad 30 tys. dzieci będących świadkami i ofiarami niemieckich represji. Oblicza się, że Niemcy poprzez ludobójczą akcję wysiedleńczą, w różny sposób doprowadzili do śmierci około 10 tys. Dzieci Zamojszczyzny.

Niemiecka akcja wysiedleńcza spotkała się z silnym oporem polskiej partyzantki, głównie żołnierzy AK i BCh, którzy stanęli zbrojnie w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny. Skala polskiego oporu ta była tak wielka, że sami Niemcy masowe wystąpienia polskiego podziemia nazwali powstaniem. Powstanie Zamojskie było drugim największym po powstaniu warszawskim aktem zbrojnego sprzeciwu przeciw niemieckiej okupacji. Tylko powstanie warszawskie przewyższa Zamojszczyznę zarówno pod względem rozmiarów masowych zbrodni, jak i skali zbrojnego oporu Polskiego Państwa Podziemnego przeciwko okupantowi. Trzeba też przypomnieć, że powstanie to jako jedno z nielicznych należy uznać za udane. Przynajmniej częściowo, zbrojny opór sił zbrojnych PPP, wspierany przez ludność cywilną powstrzymał ludobójcze działania Niemców przeciwko narodowi polskiemu.

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo_i_patriotyzm/347265_uroczystosci-79-rocznicy-wysiedlen-na-zamojszczyznie.html

https://zyciezamoscia.pl/reportaze/79-rocznica-wysiedlen-na-zamojszczyznie/

https://lublin.tvp.pl/57155153/rocznica-wysiedlen-z-zamojszczyzny

https://radio.lublin.pl/2021/11/w-zamosciu-upamietniono-79-rocznice-tragedii-wysiedlen/