Spotkanie Harcerzy z 1. Tomaszowskiej Drużyny Harcerskiej „Woda” z ostatnim żołnierzem Kompanii Narol Władysławem Wolańczykiem ps. „Koc’’

Dzięki współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Narol Pana Grzegorza Dominika, Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, Koła Rejonowego Armii Krajowej Narol, Sołtysa Sołectwa Lipsko udało się zorganizować spotkanie w Izbie Pamięci w Lipsku dnia 28 listopada 2021 r. z 1. Tomaszowską Drużyną Harcerzy „Woda”, reprezentującą Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej a Kołem Rejonowym Armii Krajowej w Narolu, które reprezentował Pan Władysław Wolańczyk ps. „Koc’’. Spotkanie otworzyła Magdalena Szczepańska Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, powitała wszystkich w imieniu Prezesa ŚZŻAK Pana Sławomira Zawiślaka i w imieniu Burmistrza Pana Grzegorza Dominika. Spotkanie miało na celu m.in. przekazanie, od żyjącego świadka historii,  Pana Władysława Wolańczyka historii, które jeszcze zapamiętał z czasów działalności Kompanii Narol.1 Tomaszowska Drużyna Harcerzy „Woda” postanowiła przyjąć za patrona swojej drużyny dowódcę kompanii Narol Karola Kazimierza Kosteckiego ps. „Kostek”.

Takie spotkania jak to, które odbyło się w Lipsku są niezwykle istotne dla harcerzy: „Przede wszystkim poznamy pośrednio działania i charakter naszego patrona. Jest to bardzo ważne, by nad drużyną działał patronat osoby, którą warto naśladować. Jako autorytet można go postawić dla takiej organizacji i nie tylko. Myślę, że będziemy mogli prowadzić obfitą pracę wobec postaci “Kostka”. Dodatkowo jako drużyna staramy się o kategorię Leśną. Patron jest tutaj niezbędny. Poprzez wykonanie kategorii będziemy mogli starać się podczas Turnieju Drużyn Leśnych w następnym roku o miano drużyny Orlej. Podtrzymanie pamięci o Kostku będzie bardzo wskazane.” – wskazał Marcin Wojtas członek drużyny”.

Poniżej pytania jakie zostały przedstawiony Panu Wolańczykowi przez Drużynę Harcerską „Woda”:

1. Jak żyło się tutaj w czasach Pana dzieciństwa? Jakie były nastroje społeczne, jak wyglądała edukacja, jak wyglądało życie codzienne?

2. Jak dowiedział się Pan o wojnie i jaka była Pana pierwsza reakcja?

3. Jak Pan przeżywał czasy wojny? Z czego się utrzymywaliście?

4. Jak został Pan żołnierzem? Czy pamięta Pan moment decyzji o wstąpieniu w szeregi wojskowe? Jak znalazł się Pan w kompanii „Narol”?

5. Jak Pan wspomina samą kompanię „Narol”? Ludzi, którzy w niej byli?

5. Kim był dla Pana Karol Kostecki „Kostek”? Jak Pan go wspomina?

6. Jakie wydarzenia z udziałem „Kostka” pamięta Pan najbardziej?

7. W jakich akcjach brał Pan udział?

8. Czy mógłby Pan opisać ze swojej perspektywy przebieg wybranej akcji?

9. Jak z Pana perspektywy wyglądało odbicie więźniów z Urzędu Bezpieczeństwa w nocy z 13 na 14 listopada 1945r.?

10. Jakie trudności napotykał Pan w czasach komunizmu?

W trakcie spotkania uczestnicy zwiedzili Izbę Pamięci. Wręczono drużynie na pamiątkę ryngrafy-Znaki Pamięci Polskiego Podziemia Niepodległościowego, a także upominki od Burmistrza Miasta I Gminy Narol Pana Grzegorza Dominika.

Poruszono także temat powstania drużyny harcerskiej w Narolu i dalszą działalność Koła Rejonowego ŚZŻAK Narol. Dodatkowo wpłynęły deklaracje wstąpienia do  ŚZŻAK Okręg Zamość z czego bardzo się cieszymy i liczymy na owocną współpracę.