ŚZŻAK O/Z współorganizatorem spotkania z historią pt. Śladami kompanii „Narol” – 14 listopada 2021 r. Narol

W dniu 14 listopada br. (niedziela) w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym w Narolu odbyło się spotkanie z historią pt. Śladami kompanii „Narol”. Wydarzenie w Narolu (woj. podkarpackie) zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol a współorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe Narol, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, Euroregion Roztocze, Regionalne Stowarzyszenie „Roztocze – Wielki Dział” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Narolu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Poseł na Sejm RP Anna Schmidt, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Żołnierzy AK Koło Rejonowe Narol i  wysłuchania ballady napisanej przez dowódcę drużyny kompanii Narol plutonowego Józefa Gmitrowskiego ps. „Kruk” w 1944 r. w wykonaniu rekonstruktorów Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski. Następnie uczestników wydarzenia powitała Pani Magdalena Szczepańska – Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, jednocześnie Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach. Kolejnym punktem spotkania była emisja filmu o Karolu Kosteckim i jego żołnierzach. Po filmie historię powstania i funkcjonowania kompanii pod dowództwem Karola Kosteckiego ps. „Kostek” przybliżył zebranym Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko.

Podczas wydarzenia odbyła się promocja publikacji autorstwa Aleksandry Hadaś pt. „Śladami kompanii Narol”. Książka zawiera informacje dotyczące działającego w latach 1942-1947 zbrojnego oddziału Armii Krajowej. Kompania „Narol” była jedną z pierwszych, powstałych na terenie Lubelszczyzny, zbrojnych formacji AK. Wchodziła w skład tzw. Rejonu V podlegającego dowództwu Obwodu Tomaszów Lubelski. Kompania „Narol”, dowodzona początkowo przez ppor. Michała Bednarskiego „Jodłę” a następnie przez ppor. Karola Kosteckiego „Kostka”, była największą liczebnie kompanią w strukturze Rejonu V. Publikacja „Śladami kompanii Narol” została bezpłatnie przekazana uczestnikom spotkania.

Projekt Śladami kompanii „Narol” został zrealizowany przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

Celem projektu było wydanie publikacji Śladami kompanii „Narol”, która prezentuje dokonania AK-owskiej kompanii „Narol” działającej w ramach Inspektoratu Zamość w obwodzie Tomaszów Lubelski Rejonu V. Podjęte działania mają na celu pielęgnowanie polskości oraz zwiększaniu świadomości narodowej i obywatelskiej, kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz zachowanie pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Publikacja jest wyrazem hołdu por. Kosteckiemu, dowódcy kompanii Narol i jego żołnierzom.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie promujące wydawnictwo, na które zaproszono grupy rekonstrukcyjne, władze samorządowe, pasjonatów historii oraz lokalne organizacje pozarządowe.

Zadanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków NOWEFIO. Realizatorem było Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość dziękuje organizatorom i współorganizatorom za realizację wspólnego projektu.

https://lublin.tvp.pl/56924209/sladami-kompanii-narol

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/154346,Spotkanie-z-historia-Sladami-kompanii-Narol-Narol-14-listopada-2021.html

https://zlubaczowa.pl/index.php/news/imprezy/8479-sladami-kompanii-narol-za-nami-ciekawe-spotkanie-z-historia-galeria-zdjec

https://www.facebook.com/216532571884064/videos/605692793888963