Podsumowanie projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – lekcja online dla szkół z terenu Miasta Zamość – 25 października 2021r

2021-10-29

W poniedziałek, 25 października br. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu w ramach realizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej odbyła się lekcja historii online dla uczniów szkół podstawowych (z klas 7-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Zamość.

Spotkanie w Zamościu było jednocześnie ostatnim i podsumowującym tegoroczny projekt.

Celem projektu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja wiedzy na temat Polskiego Podziemia Niepodległościowego i Żołnierzy Niezłomnych, działających na terenie Zamojszczyzny, przywracanie należnej pamięci o ludziach, którzy podjęli walkę zbrojną o wolność Ojczyzny. Poprzez planowane działania w ramach zadania ŚZŻAK O/Z upowszechnia, tak ważną dla pielęgnowania lokalnej tożsamości, wiedzę o zapomnianym Powstaniu Zamojskim.

W lekcji historii uczestniczyli, obecni na sali zaproszeni przedstawiciele szkół, nauczyciele historii i uczniowie z 14 placówek podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Zamość. Lekcja historii była także transmitowana na żywo na Facebookowym profilu ŚZŻAK Okręg Zamość.  

Prowadząca spotkanie Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk wspólnie z przedstawicielem ŚZŻAK O/Z kpt. Józefem Łabą, w imieniu organizatora wydarzenia tj. ŚZŻAK Okręg Zamość oraz partnerów: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, IPN Oddział w Lublinie, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, powitała i podziękowała za obecność przedstawicielom szkół. Pani Wizytator opowiedziała o głównych celach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a także przypomniała, że dzięki transmisji na żywo szkoły biorące udział w projekcie mogą zdalnie uczestniczyć w spotkaniu. Następnie, prowadząca zaprosiła na emisję filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie  1942-1944”, którego pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania był Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak. W wyniku podjętych starań przez ŚZŻAK Okręg Zamość produkcję filmu dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz inni darczyńcy. Film w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków powstał we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie, swoją premierę miał w styczniu 2017 r. Film ma charakter edukacyjny. Zdobywa liczne nagrody na festiwalach, również tych międzynarodowych.

Po emisji filmu prowadząca  przedstawiła osoby występujące w roli ekspertów tj.:  Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, przedstawiciela ŚZŻAK O/Z, jednocześnie członka Wojewódzkiej Lubelskiej Rady Kombatanckiej w Lublinie – kpt. Józefa Łabę, historyka przedstawiciela IPN Oddział w Lublinie – dr. Janusza Kłapcia oraz nauczyciela/konsultanta Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu – Bogdana Leszczuka.

W tej części spotkania eksperci odnieśli się m.in. do własnych refleksji na temat obejrzanego filmu oraz idei jego powstania. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Oddziałowego BiuraBadań Historycznych w Lublinie dr Janusz Kłapeć. Na wstępie podziękował za zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie, które stanowi okazję dla młodzieży by poszerzyć swoją wiedzę na temat tak ważnych spraw, jak pamięć o wydarzeniach II wojny światowej, okupacji, walk partyzanckich, które tu na Zamojszczyźnie przed laty się rozgrywały z udziałem naszych Przodków. Pan dr Janusz Kłapeć podkreślił, ze ŚZŻAK O/Z, nagrywając wyemitowany dziś film, ale i inne produkcje, poprzez taki przekaz najlepiej trafia do młodych ludzi. Dzięki udziałowi w filmie uczestników i świadków ważnych historycznych wydarzeń zostaje przybliżona lokalna historia, wydarzenia które rozgrywały się w niedalekich miejscowościach, miejscach które mijamy na co dzień. To wielka wartość zbierać i utrwalać wszelkie relacje, wspomnienia.

Następnie głos zabrał Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, który podziękował obecnym na sali przedstawicielom szkół, opiekunom i uczniom za przyjęcie zaproszenia i chęć udziału w inicjatywie. Przypomniał ubiegłoroczną edycję projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w której udział wzięło 1200 osób oraz odniósł się do tegorocznego projektu realizowanego w nowej formule, której ważną część stanowi wspólna dyskusja/debata na temat historii, szacunku do pokoleń, przeszłości, naszych Przodków, pamięć o ich czynach i walce dla Ojczyzny. Następnie, nawiązując do zaprezentowanego filmu podkreślił, że ma on charakter edukacyjny i poświęcony jest Powstaniu Zamojskiemu, które uznawane jest za drugi największy po Powstaniu Warszawskim akt zbrojny przeciw niemieckiej okupacji – a mimo skali oporu i zakresu walk – jest ważnym, ale wciąż mało znanym pojęciem. Podkreślił, że Powstanie Zamojskie to zwycięski czyn zbrojny żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy obronili współbraci-mieszkańców Zamojszczyzny przed niemiecką akcją wysiedleńczą oraz wnieśli duży wkład w walkę o niepodległość Ojczyzny. Prezes Związku odniósł się także do swojej ponad 20-letniej pracy społecznej oraz pracy członków Związku, którzy od 1989 r. przywołują pamięć o lokalnych bohaterach, krzewią etos AK oraz bronią prawdy i godności żołnierzy AK. Wspomniał o wcześniejszych i najnowszych projektach ŚZŻAK O/Z, w tym m.in. nagrywaniu najnowszego filmu o por. Stefanie Kobosie ps. „Wrzos”, a także wznowieniu dwutomowej publikacji pt. „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego. Ww. przypomniał, że wydawnictwa ŚZŻAK O/Z są bezpłatnie przekazywane do bibliotek szkolnych w regionie za pośrednictwem Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, podobnie jak nagrane przez Związek filmy dokumentalne. Wszystkie ww. efekty społecznej pracy członków Związku udostępnione są ponadto do pobrania, wykorzystania  na stronie internetowej Związku: www. akzamosc.pl. Prezes ŚZŻAK O/Z podziękował Ministerstwu Obrony Narodowej za dofinansowanie projektu oraz partnerom za współpracę i realizację tegorocznej odsłony projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”. Zaprosił dyrektorów i nauczycieli szkół do współpracy ze Związkiem, zaapelował o składanie propozycji wspólnych tematów przyszłych projektów i wydarzeń.

Kolejnym mówcą był Pan kpt. Józef Łaba, który w swojej wypowiedzi skupił się na podziękowaniu za udział w projekcie obecnym na spotkaniu nauczycielom, opiekunom i młodzieży oraz zwrócił się z przesłaniem do młodych osób aby pamiętały o tym, że najważniejsza w życiu jest nauka.

Kolejny ekspert Pan Bogdan Leszczuk nauczyciel/konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, zabierając głos podniósł aspekt wychowawczy realizowanego projektu, który wpisuje się w ogłoszone przez MEiN kierunki polityki oświatowej państwa. Podkreślił dobrą współpracę z Zamojską  Delegaturą Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także Kurią, którą reprezentował obecny na spotkaniu Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego w Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Piotr Brodziak. Ww. podzielił się także z obecnymi na sali młodymi osobami, wspomnieniami ze swoich czasów szkolnych, m.in. przypominając że wówczas żołnierze AK, partyzanci byli  bardzo niekorzystnie przedstawiani.

Następnym punktem programu była dyskusja/debata uczestników. Był to czas na zadawanie pytań ekspertom.

Na zakończenie Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, w imieniu swoim oraz władz Związku podziękował jeszcze raz Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Partnerom wydarzenia – Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, IPN Oddział Lublin, członkom Związku, społecznikom ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i innym instytucjom za wsparcie przy realizacji projektu. Podziękowania skierował także do ekspertów oraz wszystkich uczestników lekcji historii.

Na pamiątkę wydarzenia obecni na spotkaniu nauczyciele/opiekunowie otrzymali bezpłatne egzemplarze, wydanej przez ŚZŻAK O/Z książki Zygmunta Klukowskiego pt. „Dzienniki 1944-1954”. Ww. nauczycielom i uczniom zostały wręczone egzemplarze folderu promującego działalność Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu.

Prowadząca Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk zamykając spotkanie podsumowała tegoroczny projekt pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, realizowany od czerwca do października 2021 r., który swoim zasięgiem objął powiaty: zamojski, biłgorajski, tomaszowski, hrubieszowski i Miasto Zamość.

W projekcie, który aktywnie uhonorował pamięć Żołnierzy Niezłomnych Zamojszczyzny uczestniczyło łącznie 101 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu działalności Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, 150 uczniów oraz 100 nauczycieli historii/opiekunów.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach i przedsięwzięciach!