Wykłady otwarte ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza inaugurujące nowy projekt pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”

2021-10-28

W sobotę, 25 września br. w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu odbył się wykład otwarty ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza inaugurujący nowy projekt pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”. 

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusz Patriotyczny Edycja 2021 „Wolność po Polsku” z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Wolność po Polsku – Priorytet I. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach.

Wykłady i spotkania z mieszkańcami regionu to inicjatywa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość i Uniwersytetu Powszechnego przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu. Zadanie jest rozwinięciem dotychczasowej działalności Uniwersytetu o ofertę edukacyjną, obejmującą zagadnienia związane z polską myślą narodową, katolicko – społeczną i konserwatywną. Zadanie adresowane jest do szerokiego kręgu  odbiorców. Istotą zadania jest odkrywanie na nowo znaczenia i istoty polskiej myśli narodowej oraz zagadnień związanych z katolicyzmem społecznym.

Wykłady odbywają się nie tylko w siedzibie Uniwersytetu, ale organizowane są także w różnych miejscowościach naszego regionu. Umożliwiając tym samym udział w wykładach jak największej liczbie zainteresowanych. Wykłady mają charakter otwarty i są bezpłatne. Ww. sposób popularyzacji wiedzy cieszy się dużą popularnością dzięki zapraszaniu wybitnych prelegentów, wśród których wymienić należy m.in.: ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza – społecznego Rektora naszego Uniwersytetu, prof. KUL Mieczysława Rybę – społecznego  Dziekana Wydziału Historycznego naszego Uniwersytetu.

Pierwszy wykład otwarty pn. „Czym jest Ojczyzna w nauce Błogosławionego Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego” rozpoczynający inicjatywę ŚZŻAK Okręg Zamość wygłosił ks. prof. dr. hab. Tadeusz Guz, pełniący jednocześnie funkcję Rektora Uniwersytetu Powszechnego. Spotkanie z udziałem licznych słuchaczy, mieszkańców powiatu odbyło w sali konferencyjnej Muzeum AK w Bondyrzu. Po powitaniu Księdza Profesora i podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia także uczestnikom wykładu Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak zaprosił do wysłuchania ciekawego wykładu. Ksiądz profesor Tadeusz Guz to wybitny filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który współpracuje ze Związkiem przy realizacji  projektów związanych z działalnością Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu.

Zapraszamy do obejrzenia zarejestrowanego wykładu ks. prof. dr. hab. Tadeusz Guz w Bondyrzu:

Kolejne spotkanie z udziałem wyżej wymienionego Prelegenta odbyło się w niedzielę 26 września br. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim. Tematem przewodnim wykładu było „Rozumienie narodu w nauczaniu Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Spotkanie zgromadziło licznych słuchaczy.

https://rewizje-tomaszowskie.pl/aktualnosci/608/O-bl-Prymasie-Tysiaclecia-w-Miejskiej-Bibliotece-Publicznej

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/?mid=1&pid=17292

Zapraszamy do obejrzenia zarejestrowanego wykładu ks. prof. dr. hab. Tadeusz Guz w Biłgoraju:

Podczas wykładów uczestnicy mieli okazję posłuchać  referatu, wybitnego naukowca i znawcy ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza. Ww. spotkanie było także okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji na aktualne tematy. Na koniec spotkań Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak podziękował wszystkim słuchaczom za liczne przybycie i udział w wykładzie zaś prowadzącemu wykład Księdzu Profesorowi za jego ciekawą formułę.

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w wykładach w ramach powołanego przy Muzeum w Bondyrzu Uniwersytetu Powszechnego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje o kolejnych miejscach i terminach. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje o kolejnych spotkaniach. Już teraz serdecznie zapraszamy 7 listopada br. do Biłgoraja, gdzie ponownie z wykładami gościł będzie ks. prof. dr. hab. Tadeusz Guz. Nagrania są dostępne w zakładce Filmy: https://akzamosc.pl/cykl-wykladow/ Zapraszamy!