Lekcja online dla szkół z powiatu biłgorajskiego w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – 7 października 2021 , Biłgoraj

2021-10-15

W czwartek, 7 października br., w Biłgorajskim Centrum Kultury w ramach realizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej odbyła się lekcja historii online dla uczniów szkół podstawowych (z klas 7-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego.

W lekcji historii uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele szkół, nauczyciele i uczniowie z 19 placówek podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego. Lekcja historii dodatkowo była transmitowana na żywo dla innych szkół na Facebookowym profilu ŚZŻAK Okręg Zamość:  

Spotkanie, witając wszystkich zebranych gości, otworzyli wspólnie przedstawiciele organizatorów  Pani Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk oraz Prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju Pan Tomasz Książek. Po powitaniu uczestników i krótkim omówieniu programu spotkania, głos zabrał Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. Ww. podziękował obecnym przedstawicielom szkół za chęć udziału w inicjatywie, a partnerom za dobrą współpracę. Poinformował także i podziękował za dofinansowanie kolejnej edycji projektu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Prezes Związku także pokrótce odniósł się m.in. do społecznej pracy członków Związku, przypomniał ubiegłoroczną edycję projektu w której udział wzięło 1200 uczniów. Prezes wspomniał również o wydawanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość książkach historycznych, w tym o najnowszym planie wydawniczym, którym jest dwutomowe dzieło pt. „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego. Ww. wydawnictwo podobnie jak wcześniej wydane przez Związek będzie bezpłatnie przekazane za pośrednictwem Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie do bibliotek szkolnych w regionie. Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował Dyrekcjom szkół, Nauczycielom i Uczniom za przyjęcia zaproszenia i uczestnictwo w projekcie oraz zachęcał do podjęcia współpracy. 

Następnie prowadzący, zapraszając na emisję filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej” w krótkim wprowadzeniu zaznaczyli, że film o II Inspektoracie to kontynuacja filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie  1942-1944”. Dokument poświęcony jest historii oddziałów powstańczych na terenie Zamojszczyzny, opowiada o ostatnich latach II wojny światowej, losach żołnierzy AK i powojennej niepodległościowej konspiracji, którzy po udziale w Powstaniu Zamojskim w nowej, powojennej rzeczywistości nie godzili się na nową sowiecką okupację i kontynuowali walkę o wolną Ojczyznę. Film, tak jak podkreślił Pan Tomasz Książek to historia o naszych rodzinach, sąsiadach, historia naszych „małych Ojczyzn”, to historia prawdziwa, która rozgrywała się wokół naszych domów.

Głównym inicjatorem powstania ww. wyprodukowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość filmów był jego Prezes – Poseł Sławomir Zawiślak. W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg Zamość starań produkcję filmów dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz inni darczyńcy. Powyższe filmy powstały we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie.

Po  prezentacji filmu prowadzący  przedstawili sylwetki osób zaproszonych do udziału w spotkaniu w roli eksportów. Gośćmi specjalnymi byli członkowie ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju, jednocześnie członkowie rodzin żołnierzy oddziałów Armii Krajowej Obwodu Biłgoraj, Żołnierzy Niezłomnych: Pani Hanna Hawryluk córka żołnierza z oddziału dowódcy „Corda”, Pani Teresa Kłosek córka żołnierza z oddziału „Ojca Jana”, Pan Ryszard Kozdra syn żołnierza z oddziału „Ojca Jana”, Pan Andrzej Kuliński syn żołnierza z oddziału dowódcy „Corda”, Pan Jan Perkowski syn żołnierza z oddziału dowódcy „Corda”. Ekspertami byli także Pan Bogdan Leszczuk nauczyciel/konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu oraz prowadzący spotkanie Prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju Pan Tomasz Książek, syn wojennego oficera AK, żołnierza oddziałów Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”.

W swoich wystąpieniach ww. goście odnieśli się do własnych przeżyć, represji komunistycznych jakie dotykały ich jako dzieci żołnierzy AK i pozostałych członków rodziny. Pan Bogdan Leszczuk po tych wzruszających wypowiedziach, podziękował Prezesowi ŚZŻAK O/Z Posłowi S. Zawiślakowi za pomysł i zainicjowanie tak wartościowego, edukacyjnego projektu, który pozwala uczestniczyć młodym osobom w żywych lekcjach patriotyzmu. 

Na zakończenie, kolejnego już, spotkania w ramach projektu „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” Pani Wizytator w imieniu organizatorów –  jeszcze raz podziękowała za przyjęcie zaproszenia do udziału w wydarzeniu. Jednocześnie poinformowała o następnych powiatowych lekcjach online, które odbędą się: 12 października w Hrubieszowie i 25 października w Zamościu.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne egzemplarze folderu promującego działalność Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu.

Realizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość,  współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt wsparli współorganizatorzy: Zamojska Delegatura Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Serdecznie dziękujemy.