Uroczystość religijno-patriotyczna obchodów 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2021 r.

2021-10-05

W dniu 27 września br. w Zamościu zostały zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Parafię pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu, 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej – 25. Batalion Lekkiej Piechoty, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i Urząd Miasta Zamość uroczystości religijno-patriotyczne obchodów 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w Kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu w intencji Ojczyzny i poległych w Jej obronie. Po nabożeństwie, tradycyjnie, nastąpił przemarsz pod Pomnik Zamojskiego Inspektoratu AK w Zamościu, gdzie odbyła się dalsza część. Po złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia ceremoniału wojskowego przez d-cę uroczystości mjr Dominika Pieprzowskiego. Następnie przy akompaniamencie orkiestry z podniesieniem Flagi Narodowej na maszt uczestnicy odśpiewali Hymn Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu organizatorów uczestników uroczystości powitał Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Pan Marian Derkacz.

Kolejnym punktem uroczystości było okolicznościowe przemówienie Wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – por. Andrzeja Jaroszyńskiego. Ww. w swoim wystąpieniu m.in. przypominając o ustanowieniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzień 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego, przedstawił rys historyczny działalności struktur konspiracyjnych polskiego państwa.

Powyższe obchody były także okazją do wręczenia odznaczeń. Na wniosek Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Medalem „Pro Patria”, na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uhonorowani zostali: Lech Jan Maziarczyk, Wiesław Smyk, Teresa Opalska i Antonii Podgórski. Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na podstawie uchwały Zarządu ŚZŻAK O/Z z dnia 30.08.2021 r. odznaczono: Nieetatową Orkiestrę Wojskową działającą przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy z Tobą, bądź z nami” w Zamościu, mjr. Bogdana Pałczyńskiego – Kapelmistrza Nieetatowej Orkiestry Wojskowej w Zamościu, Zbigniewa Mazurka – Trębacza-Sygnalistę Nieetatowej Orkiestry Wojskowej w Zamościu oraz członków ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Zamość – Jana Kurka i Leszka Tabiszewskiego Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu.

Po ww. odznaczeniach przyznano nadane przez Dowódcę 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie awanse i odznaczenia dla żołnierzy 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu. Następnie głos zabrał ppłk Wojciech Brykner Dowódca 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, który nakreślił rolę i zadania jakie mają do spełnienia Wojska Obrony Terytorialnej.

Po oficjalnej dekoracji został odczytany apel pamięci, kompania honorowa oddała trzykrotną salwę honorową, po czym delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Na zakończenie uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak w imieniu organizatorów podziękował za udział wszystkim obecnym osobom i zaangażowanym w jej uroczystą oprawę.

Uroczystość obchodów 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego została zrealizowana w ramach projektu pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, współfinansowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Wolność po polsku.

W obchodach udział wzięli m.in.: ks. ppłk Tomasz Skupień proboszcz Parafii wojskowej pw. św. Jana Bożego, oo. Andrzej Zalewski Gwardian Franciszkanów Kościoła pw. Zwiastowania NMP w Zamościu, ks. ppor. Konrad Zalewski Kapelan 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak jednocześnie Prezes ŚZŻAK O/Zamość, Grzegorz Cymiński reprezentujący Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Piotr Orzechowski Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu reprezentujący Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka, Stanisław Grześko Starosta Zamojski, dr hab. Paweł Skrzydlewski Rektor Akademii Zamojskiej, ppłk Wojciech Brykner Dowódca 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, ppłk Mariusz Mąkosa Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu reprezentowany przez mjr. Kamila Kociubę, ppłk Jacek Zwierzchowski Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu reprezentowany przez por. Piotra Grabczaka, p/lot chor. Marcin Przysiadły z 18. Pułku Przeciwlotniczego w Zamościu, insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu reprezentowany przez insp. Dariusza Godlewskiego, Agnieszka Biernacka-Ochal Kierownik Klubu 3. ZBZ, Anna Cichosz Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Barbara Śleszyńska-Malec Prezes Związku Sybiraków, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego wraz z Dyrektor Irminą Szady-Czubarą, Kadrą, Pocztem Sztandarowym i Kadetami, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 „Ekonomik” wraz z Dyrektor Anną Bartoń-Szuwarą, Dyrekcja i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Dyrekcja, Poczet Sztandarowy i Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza, Pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zamościu, Zarząd ŚZŻAK Koła Rejonowego Tyszowce z Panią Prezes Teresą Opalską, Przedstawiciele Związków i Stowarzyszeń, Poczty Sztandarowe WP, Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość, Policji, Internowanych Zamojszczyzny,  mieszkańcy miasta i okolic oraz Straż Miejska, która sprawowała posterunek honorowy i zabezpieczenie przemarszu uczestników uroczystości oraz Nieetatowa Orkiestra Wojskowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” działająca przy Klubie 3. Zamojskim Batalionie Zmechanizowanym, która zapewniła obsługę muzyczną ceremoniału wojskowego uroczystości.

Relacja z uroczystości pod linkiem:

https://lublin.tvp.pl/56075977/82-rocznica-powstania-polskiego-panstwa-podziemnego (od 1:12 min.)