Lekcja historii online w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – 29 września 2021 r. Tomaszów Lubelski

W środę 29 września br. w Tomaszowskim Domu Kultury w ramach realizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” odbyła się lekcja historii online dla uczniów szkół podstawowych (z klas 7-8) oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu tomaszowskiego.

W lekcji historii uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele szkół, nauczyciele i uczniowie z ponad 20 placówek podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu tomaszowskiego, którzy przybyli do sali Tomaszowskiego Domu Kultury. Lekcja historii była transmitowana na żywo na Facebookowym profilu ŚZŻAK Okręg Zamość:

Transmisję oglądała m.in. młodzież szkolna w pozostałych szkół z terenu powiatu tomaszowskiego.

Spotkanie, witając wszystkich zebranych gości, otworzyła Pani Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk. Następnie Pani Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Monika Żur, w imieniu organizatorów, w tym nieobecnego Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, który ze względu na obowiązek udziału w posiedzeniu Sejmu RP nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, powitała i podziękowała za obecność przedstawicielom szkół z powiatu tomaszowskiego. W swoim wystąpieniu wspomniała o pierwszej lekcji online, inaugurującej tegoroczny projekt, która odbyła się  22 czerwca br. w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Pani Dyrektor podziękowała dyrekcji, nauczycielom za propagowanie i krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz poprosiła młodzież o zaangażowanie, aktywność podczas debaty.

Następnie ponownie zabierając głos Pani Wizytator  opowiedziała o głównych celach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”. Przedstawiła również okoliczności realizacji  filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie  1942-1944”, którego pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania  był Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak. W wyniku podjętych starań przez ŚZŻAK Okręg Zamość produkcję filmu dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz inni darczyńcy. Film w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków powstał we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie, swoją premierę miał w styczniu 2017 r. Film ma charakter edukacyjny. Zdobywa liczne nagrody na festiwalach, również tych międzynarodowych.

Po krótkim wprowadzeniu miała miejsce emisja filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie  1942-1944”. Następnie prowadząca  przedstawiła sylwetki osób występujących w roli eksportów tj.:  członka ŚZŻAK O/Z, jednocześnie członka Wojewódzkiej Lubelskiej Rady Kombatanckiej w Lublinie – kpt. Józefa Łaby; nauczyciela/konsultanta Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu – Bogdana Leszczuka; pasjonata historii, członka Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski – Józefa Szajewskiego oraz członka Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego – Eugeniusza Hanejko.

W swoich wystąpieniach ww. odnieśli się do zaprezentowanego filmu i swojej działalności edukacyjnej, historycznej. Kolejnym i najważniejszym punktem programu była debata/dyskusja podczas której, zainteresowana młodzież, aktywnie  zadawała ekspertom liczne pytania, dotyczące życia i działalności, walczących o wolność Ojczyzny żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Większość pytań kierowanych było do członka ŚZŻAK O/Z kombatanta kpt. Józefa Łaby.

Wszyscy uczestnicy spotkania, które odbyło się w TDK otrzymali bezpłatne egzemplarze, wydanej przy wsparciu Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła Sławomira Zawiślaka przez Stowarzyszenie w Brzezinach, książki pt. „Historia o której się nie mówi – porucznik Stefan Kobos ps. Wrzos” oraz foldery promujące działalność Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu.

Na zakończenie spotkania w ramach projektu „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” Pani Wizytator w imieniu organizatorów – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Moniki Żur oraz Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość jeszcze raz podziękowała za przyjęcie zaproszenia do udziału w wydarzeniu. Jednocześnie poinformowała o kolejnych powiatowych lekcjach online, które odbędą się: 7 października w Biłgoraju, 12 października w Hrubieszowie i 25 października w mieście Zamościu.

Za wsparcie projektu Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość dziękuje jeszcze raz Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Partnerom wydarzenia – Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Tomaszowski Dom Kultury,  Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin oraz członkom Związku i społecznikom ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.