Rozwijamy Komarowską Potrzebę. Podpisanie listu intencyjnego z Dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej – 9 września 2021 r. Wolica Śniatycka

2021-09-09

W dniu 09.09.2021 r. na placu budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej podpisany został list intencyjny dotyczący wspólnej działalności promującej Wojsko Polskie, tradycje Kawalerii Polskiej, 18. Dywizję Zmechanizowaną oraz Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w oparciu o stałe przedsięwzięcia proobronne, patriotyczne, wychowawcze realizowane przez Stowarzyszenie i Związek przy wykorzystaniu pomocy logistycznej i sprzętu wojskowego Dywizji.

List podpisali: dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, Prezes Stowarzyszenia „Stowarzyszenia pod Komarowem” Tomasz Dudek oraz Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

Intencją listu jest przede wszystkim współpraca dotycząca wspólnej organizacji rocznicowych obchodów Bitwy pod Komarowem oraz odsłonięcia Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.

Jesteśmy przekonani, że poszerzenie współpracy z Wojskiem Polskim jest niezbędnym czynnikiem utrwalającym etos polskich kawalerzystów walczących pod Komarowem zarówno wśród żołnierzy, kawalerzystów ochotników jak też całego społeczeństwa.