Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość uruchamia kolejny projekt

2021-08-06

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość po raz kolejny uzyskał dofinansowanie zgłoszonego przez siebie projektu. Tym razem został beneficjentem programu Fundusz Patriotyczny Edycja 2021 „Wolność po Polsku” Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”  w Brzezinach.

Projekt pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej” zakłada szereg przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców Zamojszczyzny. Jest on rozwinięciem dotychczasowej działalności Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu o ofertę edukacyjną obejmującą zagadnienia związane z polską myślą narodową, katolicko-społeczną i konserwatywną.

Planowane działania w ramach projektu:

  • Konkurs historyczny: „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży”

Cele konkursu: utrwalenie pamięci wśród młodzieży o Prymasie Tysiąclecia i jego nauce, kształtowanie uczuć patriotyczno-religijnych, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami, które pozytywnie zapisały się w historii Polski, uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła i Ojczyzny.

Forma konkursu: dowolna – wiersz, opowiadanie, opis, list, pamiętnik, esej, rozprawka, komiks i in.

Kategorie wiekowe: klasy V-VIII uczniów szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe.

Realizacja: 11.07.2021 – 15.09.2021 r.

  • Produkcja filmu dokumentalnego: Film dokumentalny upamiętniający życie i działalności porucznika Stefana Kobosa ps. „Wrzos” – Żołnierza Niezłomnego, dowódcy plutonu III Brzeziny Bełżeckie Armii Krajowej, wchodzącego w skład Kompanii Narol, V Rejonu ZWZ-AK obwodu Tomaszów Lubelski Inspektoratu Zamojskiego, a także Samodzielnego Obwodu WiN Tomaszów Lubelski.

Cel filmu: popularyzacja wiedzy na temat życia i działalności „Wrzosa”

  • Wykłady otwarte prezentujące dorobek polskiej myśli społeczno-politycznej

Lokalizacja: sala konferencyjna Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, gmina Adamów) i siedziby czterech biur terenowych Związku, w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lub. i Zamościu oraz transmisja online.

Okres zaplanowanych wykładów: lipiec – listopad 2021 r.

Ilość wykładów: 160 godzin

Tematyka wykładów: 16 różnych tematów związanych z myślą narodową i katolicyzmem społecznym.

Zadanie obejmuje również publikację wykładów w formie skryptu z uzupełnieniem o treści związane z historią regionu, prezentacją jego bohaterów i osób zasłużonych dla Polski – w tym, wybitnych przedstawicieli nurtu narodowego pochodzących z naszego regionu: Maurycego Zamoyskiego, Leopolda Skulskiego, Zdzisława Stroińskiego – zarówno w formie wydawnictwa tradycyjnego jak i w formie e-booka (1000 egz.) i na płycie CD (4000 szt.).

  •  Imprezy okolicznościowe o charakterze patriotycznym – Imprezy związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi i w datach ważnych rocznic, jubileuszy.

Formy organizowanych imprez: inscenizacje historyczne, koncerty muzyki patriotycznej itp. Dla uczestników imprez patriotycznych zostaną przygotowane gadżety promocyjne opatrzone symbolami narodowymi.

Na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o realizacji poszczególnych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych!