Rusza konkurs historyczny pn. „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie historycznym pn. „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży”, organizowanym w ramach zadania publicznego pn. „Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, dofinansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – Edycja 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU – Priorytet I.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ks. bp dr Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.   

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klasy V-VIII i ponadpodstawowych z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny (powiat zamojski, powiat hrubieszowski, powiat biłgorajski, powiat tomaszowski, powiat grodzki Miasto Zamość).

Jego głównym celem jest zainteresowanie młodego pokolenia Polaków osobą Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego – Patrona Roku 2021. W bieżącym roku przypadają dwie rocznice związane z postacią ww. Sługi Bożego tj. 40. rocznica śmierci, 120. urodziny, a także trwają ostateczne przygotowania do Jego beatyfikacji. Nasza inicjatywa pozwoli przybliżyć młodzieży tą wybitną oraz wyjątkową  postać dla  Polskiego Kościoła i historii naszej Ojczyzny oraz utrwalić pamięć o Nim i Jego nauce.

Uczestnicy mają za zadanie wykonać pracę poświęconą Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, w dowolnej pisemnej formie: wywiad, opowiadanie, reportaż, wiersz, opis, list, pamiętnik, esej, rozprawki lub graficznej: komiksu i in. Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz (w miarę możliwości) na nośniku elektronicznym – płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza).

praca literacka: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa, ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu, estetyka wykonania;

wiersz: praca wykonana na komputerze (czcionka 13, Times New Roman, interlinia 1,5, maks. 2 strony A4);

komiks: wykonanie ręczne lub komputerowe (maks. 10 stron w formacie nie większym niż A3).

Uczestnicy konkursu mają możliwości wykorzystania wszelkich dostępnych materiałów i publikacji poświęconych Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Regulamin konkursu

Termin składania prac upływa 10 września 2021 r.

Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie ŚZŻAK Okręg Zamość lub do tego dnia przesłać pocztą na adres: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny – Kardynał Stefan Wyszyński” wraz z uzupełnionym załącznikiem nr 1 Regulaminu Konkursu oraz Klauzulą RODO.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie także indywidualnie drogą elektroniczną na adres e-mail akzam@tlen.pl poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty uczestnika (załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu).

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem ŚZŻAK Okręg Zamość (tel. 84 677 65 56 w godzinach od 9:00 – 11:00 lub tel. 507 159 010 w godz. 9:00 -17:00).