Uroczystości 77. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego w Biłgoraju – 1 sierpnia 2021 r.

W Biłgoraju o godzinie „W” 1 sierpnia 2021 roku dźwięki syren wstrzymały ruch uliczny. Po mszy świętej odprawionej w Kościele pw. Św. Jerzego w Biłgoraju pod pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze „Solidarności” zgromadzili się uczestnicy Biłgorajskich Uroczystości 77. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, 1-go sierpnia 1944 roku. W imieniu organizatorów uroczystości – ŚZŻAK Okręg Zamość Rejon Biłgoraj, Burmistrza Miasta Biłgoraj oraz partnerów wydarzenia – Parafii pw. św. Jerzego, 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej im. Stanisława Prusa ps. „Adam”, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „WIR” im. por. Konrada Bartoszewskiego, 13. Starszoharcerskiej Drużyny „Pochodni” im. phm. Tadeusza Neya Iwanowskiego oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna licznie zebranych  uczestników powitał prowadzący uroczystość prezes Koła Rejonu Biłgoraj ŚZŻAK Tomasz Książek. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe, parlamentarzyści – Pani Poseł Beata Strzałka i Pan Poseł Sławomir Zawiślak, także w roli Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, władze samorządowe Starostwa Powiatowego, Miasta i Gminy Biłgoraj,radni samorządu terytorialnego miasta, gminy i powiatu, delegacje organizacji kombatanckich, obywatelskich, związkowych, samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, Biłgorajskiego Klubu Motocyklowego, Kibice Biłgorajskiego Klubu Sportowego „Łada” oraz licznie zebrani mieszkańcy Biłgoraja. Uroczystości odbywały się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem Kompanii Honorowej, Pocztu sztandarowego, Pocztu flagowego 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” i reprezentującego jego dowódcę Pana mjr.Dominika Pieprzowskiego. Obok wojska asystę honorową sprawowali także członkowie GRH „Wir” z Biłgoraja, oraz harcerze z 13. Drużyny Starszoharcerskiej „Pochodni” im. phm. Tadeusza Neya Iwanowskiego. Po powitaniu gości miały miejsce wystąpienia historyczne. Kolejnym punktem obchodów był apel pamięci i salwa honorowa w wykonaniu kompanii z 25. BLP w Zamościu oraz złożenie przez delegacje wieńców, wiązanek kwiatów i zniczy pod pomnikiem. Uroczystości zakończyły się wspólnym zdjęciem uczestników.

Podczas uroczystości dużym, pozytywnym odgłosem odbiło się poniżej zamieszczone wystąpienie Prezesa ŚZŻAK Rejon Biłgoraj:

Szanowni Zebrani. Drodzy Biłgorajanie

Spotkaliśmysię dzisiaj, by uczcić pamięć bohaterów tragicznych i heroicznych wydarzeń sprzed 77 lat, pokolenia naszych rodziców. Spotkaliśmy się również, by mądrością doświadczeń  z przeszłości i współczesności, która nas otacza wpływać i zapobiegać podobnym tragediom narodowym, jak ta z 1939 r. W związku z powyższym, w imieniu środowiska ŚZŻAK Rejon Biłgoraj przedstawię PaństwuStanowisko Związku w sprawie wydarzeń, które dotyczą  naszych rodziców, żołnierzy Armii Krajowej oraz fałszowania Naszej Polskiej Historii.

My, członkowieŚZŻAK, będącbezpośrednimi spadkobiercami ciągłości i etosu PPP, jego siły zbrojnej AK, 1 sierpnia, w dniu 77-ej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, mamy obowiązek wskazywać i reagować na każdy przejaw agresji politycznej, gwałcenia prawdy historycznej, pojawiający się w publicznej przestrzeni medialnej, dotyczącej naszej Ojczyzny, a  w szczególności okresu II wojny światowej i naszych rodziców. Naszeprawo głosu  wywalczyli, i przekazali nam  nasi ojcowie, testamentem. Testamentemwykutym tu, na frontonie Pomnika  Żołnierzy 9 pp. Legionów Ziemi Zamojskiej Obwodu Biłgorajskiego AK, Wyrytym, ku przestrodze, potomnym i pamięci żyjących, słowami naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza w brzemieniu: „Walka, o wolność, gdy się raz zaczyna, z krwią Ojca, Spada, dziedzictwem na syna”.

Szanowni Zebrani

My Polacy, popełniliśmy wielki błąd. Okazaliśmy się,  wielkoduszni i naiwni,  sądząc że prawda o II wojnie światowej, o Powstaniu Warszawskim, o ludobójstwie 100.000 cywilnych mieszkańców Warszawy, o tym, kto był, najeźdźcą i agresorem, kto katem, kto ofiarą, jest tak oczywista, że nie podlega żadnej dyskusji, i mimo upływu wielu lat zawsze  obroni się sama. Niestety! Stało się zupełnie inaczej. Polski poeta, marzyciel szklanych domów,  Stefan Żeromski,  przestrzegał, i nawoływał: „Blizny historii,  należy rozdrapywać by nie zarosły, błoną podłości” Jego, kontrowersyjne, w pierwszym odruchu zawołanie okazało się bardzo prorocze, i prawdziwie. Polska prawda, Polskie blizny, zarosły, błoną podłości, zdrady, kłamstwa, i obłudy. Prawdao II wojnie światowej,została zgwałcona, 
 
zmanipulowana. zastąpiona kłamstwem politycznym  i historycznym,  manipulacją i brudnym falsyfikatem prawdy.

Szanowni Państwo

Obecnie, żyjemy w czasach, gdzie europejską karierę zdobywa słowo „kłamstwo”, a szczególnie „kłamstwo historyczne”. Kłamstwo!stało się nową doktryną europejskiego liberalizmu. Groźną bronią w dyscyplinowaniu słabszych, niepokornych,  nie godzących się na dyktat bogatej uprzywilejowanej  mniejszości. My Polacy! Zostaliśmy oszukani, zdradzeni,  ograbieni, oskarżeni, ostatnio także, zastraszani i  szantażowani.

Bardzo trudno nam, szczególnie dzisiaj, 1-go sierpnia nie dostrzegać, i pomijać, akceptującym milczeniem, coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej, polityczne echa, i przekazy medialne, nawiązujące do rewizjonizmu. Do znanych z przeszłości ideologii nacjonalistycznych, oraz fałszywych tez, płynących z ust, potomków niemieckich agresorów, i okupantów. Niestety! Zbyt często, także, przy wtórze polskich,  politycznych neofitów, dziś, klakierów, nowej, europejskiej historii. Historii pisanej obcą ręką. Z ichhaniebnej i bezwstydnej, nacjonalistycznej narracji, manipulującej historią wynika, że bandycki pakt największych, zbrodniczych totalitaryzmów: faszyzmu, komunizmu, i wspólnej militarnej agresji na Polskę, 1 i 17 września 39’ roku, znany w historii pod nazwą Pakt Ribbentrop Mołotow jest politycznie uzasadniony, logiczny i usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony, wobec faktu, że Polska nie chciała sowieckich wojsk na swoim terytorium w 39’ roku. Wojsk Armii Czerwonej, która to armia w ich ocenie miała zapobiec wybuchowi II wojny światowej. To iście cyniczna, szatańska, przewrotna, i haniebna wypowiedź. Wypowiedź obliczona na historyczną naiwność i amnezję nas Polaków. To kolejna już próba, obarczenia odpowiedzialnością za niemiecką agresję i zbrodnie wojenne nas Polaków. Po 76 latach od przegranej wojny przez Niemcy, ich potomkowie, zasiadający dziś w niemieckim Bundestagu,  najwidoczniej zapomnieli, kto był agresorem, i okupantem. Kto walczył o życie swoje i swojej rodziny, na swojej ziemi. Najwidoczniej,potomkowie niemieckich okupantów, wykazując resentymenty, kolonialne, z przeszłości Wielkiej Rzeszy, zapomnieli lub nie chcą  pamiętać, kto w imię wyższości rasy panów stworzył Ustawy Norymberskie, kategoryzując ludzi rasowo, a w konsekwencji skazując całe nacje na fizyczną  zagładę, na Holokaust lub stan egzystencji kolonialno-niewolniczej. Najwidoczniej,Niemcy zapomnieli również kto łamiąc wszelkie traktaty, bez wypowiedzenia wojny, o świcie, 1- go września 39’ roku rozpętał II wojnę światową, atakując i bombardując bezbronne śpiące polskie miasta, Wieluń, pobliski Frampol. Tylko we wrześniu w 39’ r. Niemcy spalili ponad 800 polskich wsi. Nieproszeni   przebyli setki kilometrów ze swojego „Rajchu”, tu na Ziemię Zamojską, by dla rasy panów szukać tzw. „przestrzeni życiowej”, by w sposób zbójecki i barbarzyński, wysiedlając biłgorajskie wsie np. Szarajówkę i wiele innych, grabić, mordować, palić, wywozić i germanizować polskie dzieci. To są fakty! To jest prawda historyczna! Prawda, którą Niemcy relatywizują i chcą, o niej jak najszybciej zapomnieć. Jeszcze przez trzy miesiące po upadku Powstania w opustoszałej już Warszawie bez jakiegokolwiek uzasadnienia wojskowego Niemcy, w sposób zaplanowany i metodyczny, jak bezwzględni barbarzyńcy kwartał po kwartale, wysadzali  oznaki polskiej historii, polskiej tożsamości narodowej,  kultury, religii, sztuki, nauki, zabytków historycznych  np. Pałac Saski i tysiące innych budowli i obiektów sakralnych. My Polacy w Europie byliśmy od zawsze, budowaliśmy ją, tworzyli i bronili, z większym mozołem, niż ci którzy dziś  zawłaszczając Europę, przypisują sobie wszelaką mądrość, wiedzę i patent na europejskość.Niemieccy parlamentarzyści najwidoczniej zapomnieli, że to Trzecia Rzesza, Niemcy, na okupowanej polskiej ziemi, wybudowali obozy śmierci, mordując w nich w sposób przemysłowy, setki tysięcy ludzi i nadal cynicznie kłamią, obarczając odpowiedzialnością za własne zbrodnie Holokaustu, nas Polaków. Holokaust w niemieckich obozach śmierci na okupowanych ziemiach polski był niemieckim pomysłem, niemieckądecyzją i niemieckimwykonaniem. Dziś fakt ten w sposób jednoznaczny, wyrażając głęboką ekspiację, potwierdzają  oficjalnie Prezydent oraz Kanclerz FRN. Najwyżsi rangą dygnitarze państwa niemieckiego. Dlaczego więci w jakim celu? z Berlina, z mównicy Bundestagu, z ust jednego z niemieckich, przywódców partyjnych płynie do Polski, wzajemnie wykluczający się, zgrzytliwy dysonans polityczny tak, dziwnie współgrający z nową polityczno-historyczną doktryną, głoszoną przez Kreml. Doktryną o polskiej współodpowiedzialności za wybuch II wojny światowej. W jakim celu ten sam mówca, Alexsander Gauland kończąc swoją wypowiedz, z siedziby niemieckiego parlamentu, bliskiego sojusznika Polski, przypomina: „Rosja jest europejską potęgą i  najstarszym sojusznikiem Niemiec. Komu więc lub czemu ma służyć, ta  kolejna niemiecka gra polityczno-historyczna. Która wersja przekazu jest prawdziwa? CoNiemcy chcą nam Polakom powiedzieć?

Szanowni Zebrani. Drodzy Biłgorajanie

Najbardziejjednak,  nas Paków, zdumiewa i wręcz fizycznie boli, dzisiejsza postawa, opinia, i amnezja historyczna, ofiar  Holokaustu, Żydów. Zdumiewa, boli i zasmuca ichwybiórcza,  polityczna i merkantylna pamięć w stosunku do swoich oprawców Niemców. Wysoki dyplomata, w randze Ministra Spraw Zagranicznych Państwa Izraela, w sposób prowokacyjny zaatakował wizerunek Polski,  twierdząc: „na polskiej ziemi, wymordowano Naród Żydowski”. Dyplomata Żydowski, manipulując historią i prawdą, zapomniał dodać  kto to zrobił. Pytanie, nasuwa się samo? Dlaczego Minister spraw zagranicznych Izraela nie  dopowiedział, że  Żydów, mordowali,  Niemcy? Dlaczegodyplomata Izraelazapomniał przyznać, że w Polsce, podczas II wojny światowej, AK w imieniu PPP, za tzw. „szmalcownictwo” karała winnych śmiercią? Dlaczego dyplomata Izraelazapomniał  podziękować Polakom za to że, najwięcej ocalonych Żydów z Holokaustu zawdzięcza to właśnie, nam Polakom. W Biłgoraju Minister Izraela także znalazł by tych, którym powinien dziękować za ratowanie Żydów. Czyżby,  izraelski Minister Spraw Zagranicznych kwestionował fakty naszej wspólnej okupacyjnej historii. Historii ciemiężonych i mordowanych, czyżby kwestionował również Żydowską organizacje „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”? Dlaczego dyplomatazapomniał przedstawić listę państw europejskich, których rządy kolaborowały, współpracując z Niemcami w sposób strukturalny, w organizacji i realizacji Holokaustu? Minister Spraw Zagranicznych Izraela formatując nieprawdziwy i fałszywy wizerunek Polski, obraża wszystkich Polaków. Obraża, wyprowadzając fałszywą i toksyczną dla stosunków Polsko Izraelskich tezę, sugerując że, to Polska dorobiła się na Holokauście Narodu Żydowskiego.Panie Ministrze, Drodzy Izraelczycy, doskonale wiecie, tak dobrze, jak dobrze wie, cała  Europa, że zagrabionego żydowskiegomajątku sprzed i w czasie II wojny światowej, nie znajdziecie w polskichbankach, muzeach czy galeriach sztuki. To w muzeachi galeriach Berlina, Paryża i w prywatnych kolekcjach oraz w bankach, zachodniej Europy i Ameryki, Minister Spraw Zagranicznych Izraela  powinien dokonywać kwerendy. W Polsce, w trakcie kwerendy, znajdzie Pan, Panie Ministrze Spraw Zagranicznych Izraela jedynie zdjęcia płonącej Warszawy i bezmiar nierozliczonych wojennych rachunków krzywd Narodu Polskiego z Biłgoraja, Łodzi, Poznania Lublina, Zamościa i tysięcy miast, wsi i miasteczek.

Szanowni Zebrani. Drodzy Biłgorajanie

W związku z II wojną światową, – Polska nie ma, żadnych zobowiązań finansowych. Jest wręcz odwrotnie! To żaden z agresorów, nie chce nam, Polakom wypłacić należnych reparacji wojennych.Wielki Polak, Papież,Prorok XXI wieku, Ojciec Święty,
 
Jan Paweł II, nas rodaków nauczał: „Wolność nie została nam dana raz na zawsze. Wolność została nam zadana. I o tę Wolność, należy zabiegać, i walczyć codziennie”. Ponieważ wiedza historyczna, nie jest najmocniejszą stroną współczesnych społeczeństw, o czym Polska przekonała się wielokrotnie. Pamiętajmy o lekcji Ojca Św. Jana Pawła II, przekazując ją kolejnym pokoleniom Polaków.

Pozwolę sobiestanowisko, ŚZŻAK  Rejon Biłgoraj zakończyć jeszcze jednym przesłaniem naszego wieszcza Adama Mickiewicza i apelem, o to, byśmy  wszyscy, ponad wszelkimi podziałami, przyjęli jego przesłanie, jak narodową, obowiązkową, doktrynę naszej polskiej „Racji Stanu”. Oto ona: „Cząstka Narodu, zawsze, musi być pod bronią, bez niej swoi, czy obcy, z domu cię wygonią. Kto sarka na wojska, by na nie, nie płacić, ten utraci wszystko, i Ojczyznę wnet straci”.

ŚZŻAK Okręg Zamość Rejon Biłgoraj   Prezes Tomasz Książek

W imieniu Prezydium Zarządu oraz Członków Związku serdecznie dziękujemy licznie przybyłym uczestnikom uroczystości, w szczególności mieszkańcom Biłgoraja i okolic za wykazane obywatelskie i patriotyczne zaangażowanie na rzecz utrwalania polskiej historii, zaprezentowane poprzez uczestnictwo w tym wydarzeniu. Dziękujemy za wsparcie wszystkim współorganizatorom i partnerom, za wykonaną pracę przy organizacji uroczystości oraz wspólne, godne uczczenie pamięci o Bohaterach Walk Powstania Warszawskiego, którzy w heroiczny sposób sprzeciwili się niemieckiemu okupantowi.

Chwała Bohaterom!

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,24326,0,0,0,W-rocznice-wybuchu-Powstania-Warszawskiego.html