W hołdzie Powstańcom Warszawskim – 1 sierpnia 2021 r. Zamość

2021-08-02

1 sierpnia 2021 r. w Zamościu odbyły się zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Parafię Katedralną pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła,  25. Batalion Lekkiej Piechoty WOT im. mjra Stanisława Prusa ps. Adam, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i Urząd Miasta Zamość obchody upamiętniające 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Oficjalna uroczystość z ceremoniałem wojskowym odbyła się przy Pomniku Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej przy ul. Partyzantów. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu Hymnu Państwowego przez zebranych, w imieniu organizatorów uczestników obchodów powitał  Wiceprezes ŚZŻAK Okręgu Zamość Marian Derkacz. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił por. Andrzej Jaroszyński – Członek Zarządu Głównego ŚZŻAK i Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Przytaczając wydarzenia związane z tą ważną dla nas Polaków rocznicą, podkreślił że Powstanie Warszawskie było największym zrywem Armii Krajowej i największą, zbrojną akcją podziemia w okupowanej Europie. Przez 63 dni powstańcy toczyli heroiczną, ale osamotnioną walkę z okupującymi Warszawę niemieckimi wojskami. Dziś od wydarzenia minęło 77. lat, uczestnicząc w uroczystości upamiętniamy wielki heroizm powstańców warszawskich, przekazując tę wartość kolejnym pokoleniom.\

Obchody były okazją do wręczenia odznaczeń okolicznościowych. Za szczególne zasługi  na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość „Odznaką ŚZŻAK Okręg Zamość” zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostali wyróżnieni, w podziękowaniu za postawę i wspieranie pracy patriotycznej, przedstawiciele Straży Granicznej w Dołhobyczowie: por. SG Grzegorz Kozik, sierz. sztab. SG Wojciech Kryszczuk, mł. chor. Marcin Grądz. Aktu wręczenia dokonali: Wiceprezes ŚZŻAK O/Zamość por. Andrzej Jaroszyński, który odczytał Uchwałę Prezydium Okręgu Zamość oraz kpt Józef Łaba – członek Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Lublinie.

Kolejnym punktem obchodów był apel pamięci, który odczytał ppor. Tomasz Sawa i salwa honorowa w wykonaniu kompanii z 25. BLP w Zamościu oraz złożenie przez delegacje wieńców, wiązanek kwiatów i zniczy pod pomnikiem.

W uroczystości uczestniczyli: kpt. Adam Pazyna reprezentujący ppłk. Sebastiana Grella – Dowódcę 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, ppłk. Artur Ochal – z dowództwa WOT, ppłk. Wojciech Brykner – Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu,  Ks. Kapelan WP z 25. BLP w Zamościu por. Konrad Zalewski, por. Piotr Grabczak Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Piotr Orzechowski  Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu reprezentujący władze Miasta Zamość, Agnieszka Biernacka – Ochal Kierownik Klubu 3. ZBZ, Jerzy Zacharow – Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zamościu, przedstawiciele Straży Granicznej w Dołhobyczowie, Harcerze z 19. Drużyny Harcerskiej „Modrzewie” im. 12. Pułku Ułanów Podolskich z Telatyna, Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK, Weterani i Kombatanci ŚZŻAK, AK WiN, BCH, WP, Związku Kombatantów Górników, Poczty Sztandarowe WP, ŚZŻAK, 3. ZBZ, Hufca ZHP Tomaszów Lubelski 19. Drużyny Harcerskiej „Modrzewie”, młodzież oraz mieszkańcy miasta i okolic.

Na zakończenie podziękowania za aktywny udział i wspólne oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim wszystkim uczestnikom, w imieniu organizatorów, złożył Wiceprezes Marian Derkacz, który jednocześnie zaprosił wszystkich na mszę św. w intencji Ojczyzny do Katedry Zamojskiej.  Dalsza część uroczystości wraz z manifestacją patriotyczną odbyła się z inicjatywy Urzędu Miasta na Rynku Wielkim w Zamościu.

O godzinie  17.00 w tzw. godzinie „W” – o której 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie – zawyły syreny w Zamościu.

https://lublin.tvp.pl/55155908/obchody-77-rocznicy-wybuchu-powstania-warszawskiego

Relacja: