Zaproszenie na 77. rocznicę wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa.