Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Szarajówce – 12 lipca 2021 r. Szarajówka, gm. Łukowa

W poniedziałek 12 lipca 2021 r. Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, jednocześnie wieloletni Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Szarajówce, gm. Łukowa (pow. biłgorajski).

Uroczystości zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym w Biłgoraju oraz Gminą Łukowa rozpoczęły się o godzinie 10.30 Mszą Św. w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych, którą sprawowali w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chmielku ks. bp Mariusz Leszczyński, dziekan dekanatu Tarnogród ks. Jerzy Tworek i miejscowy proboszcz ks. Marek Tworek.

Następnie o godzinie 12.00 miał miejsce uroczysty apel pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Wsi w Szarajówce, podczas którego odegrano hymn narodowy, a także miały miejsce wystąpienia okolicznościowe, salwa honorowa, złożenie kwiatów oraz odegranie melodii „Cisza”.

Poseł S. Zawiślak jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, po odczytaniu listu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka skierowanego do uczestników uroczystości, także w imieniu własnym i środowiska ŚZŻAK O/Z wygłosił krótkie przemówienie. Przypomniał, jak ważne jest kultywowanie i krzewienie historii Polski poprzez upamiętnianie i pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim. Podkreślił, że kultywowanie pamięci historycznej jest niezwykle istotnym elementem patriotycznego wychowania, pozwalającym budować poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju. W tej pracy niezbędna jest zgoda narodowa dla wspólnej pracy na rzecz obrony –  ważnej dla naszych przodków – wolności obywateli naszego kraju oraz prawdy historycznej o zasługach także mieszkańców polskich wsi, którzy podobnie jak mieszkańcy Szarajówki zostali zamordowani dlatego, że pomagali polskiemu podziemiu niepodległościowemu oraz obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego.  W obliczu niesłusznych oskarżeń wobec Narodu Polskiego, przywołując potrzebę odpierania niesłusznych ataków ww. podkreślił potrzebę zaangażowania się w tej pracy zarówno struktur państwowych, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Przywołał przy tym sukces ŚZŻAK O/Z, który na drodze sądowej w 2013 r. skutecznie obronił pamięć o żołnierzach PPP działających na terenie ziemi hrubieszowskiej oraz mieszkańcach Uchań oskarżonych przez wydawcę książki „Śladami Żydów Polskich. Lubelszczyzna” o rzekome wymordowanie 80 Żydów.

Poseł S. Zawiślak w imieniu Ministra P. Czarnka, swoim, oraz członków ŚZŻAK O/Z, Weteranów AK złożył wieniec pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Wsi w Szarajówce.

Szarajówka w gminie Łukowa została spacyfikowana dnia 18 maja 1943 r. Wydarzenie to zaliczane jest do najokrutniejszych narzędzi represji nie tylko na Zamojszczyźnie, ale w całej Polsce.

78 lat temu z rąk niemieckiego okupanta i jego ukraińskich kolaborantów w okrutny sposób zginęli nasi Rodacy. Spalono tam żywcem 58 osób, 9 zastrzelono. Najmłodszą ofiarą zbrodni był  kilkumiesięczny Józio Furgała, najstarsza ofiara miała 61 lat. Wiele rodzin wymordowano całkowicie. Wydarzenie to było przejawem szczególnego okrucieństwa – mieszkańcy byli przesłuchiwani, bici oraz torturowani. Miejscowość została doszczętnie ograbiona i spalona. Masakrę przeżyło jedynie kilku mieszkańców, którzy zdołali ukryć się na terenie wsi, a następnie zbiec pod osłoną dymu z płonących budynków.

Święto państwowe obchodzone 12 lipca, upamiętniające mieszkańców polskich wsi za ich patriotyczną postawę zostało ustanowione przez Sejm w 2017 r.

https://lublin.tvp.pl/54805042/dzien-walki-i-meczenstwa-wsi-polskiej

https://lublin.tvp.pl/54801661/obchody-dnia-walki-i-meczenstwa-wsi-polskiej-w-szarajowce

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,24190,0,0,0,Dzien-Walki-i-Meczenstwa-Wsi-Polskiej-w-Szarajowce.html

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/16357,szarajowka-obchody-dnia-walki-i-meczenstwa-wsi-polskiej