Osuchy – Rapy – Biłgoraj 1944-2021 – Pamiętamy

Niemiecki mord wojenny w lesie Rapy k. Biłgoraja

Światowy Związek Żołnierzy AK Rejon Biłgoraj wraz z partnerami organizacyjnymi Burmistrzem Miasta Biłgoraj, Grupą Rekonstrukcji Historycznej „WIR’’, Parafią p.w. WNMP w Biłgoraju, 13-tą Starszoharcerską Drużyną „Pochodni” w Biłgoraju, kontynuując pamięć historyczną, w 77. rocznicę mordu 64 polskich partyzantów na Ziemi Zamojskiej koło Biłgoraja w lesie na Rapach 4 lipca 1944 roku, zorganizowali  uroczystości religijno-patriotyczne czcząc pamięć ofiar mordu.

Tym tragicznym wydarzeniom  sprzed 77 lat  nadaliśmy wspólny tytuł:

„ Osuchy – Rapy – Biłgoraj 1944 -2021- Pamiętamy’’

W części pierwszej Mszą Świętą i wspólną modlitwą w kościele p.w. WNMP uczczono pamięć o naszych bohaterach, ojcach, braciach, sąsiadach, mieszkańcach Ziemi Biłgorajskiej i okolic. W części historycznej pod Pomnikiem upamiętniającym pomordowanych partyzantów, zgodnie z elementami ceremoniału wojskowego odbyła się  część oficjalna  uroczystości.  Spotkanie rozpoczęło się, wspólnie zaśpiewanym  Hymnem Państwowym. Następnie delegacje i uczestnicy złożyli kwiaty i wieńce oraz zapali znicze. Apelem Poległych i Salwą Honorową  zakończono te uroczystości. W obchodach uczestniczyły władze i delegacje samorządowe, parlamentarne, poczty sztandarowe, członkowie organizacji kombatanckich.

Dziękując zebranym za udział Tomasz KsiążekPrezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Biłgoraju powiedział. – Nieobecność na dzisiejszym spotkaniu  weteranów, świadków tamtych okupacyjno – wojennych wydarzeń, uświadamia nam fakt odejścia na wieczną wartę pokolenia żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Naszych rodziców, patriotów,  którzy w obronie  Polski, a także naszej małej Ojczyzny, Ziemi Biłgorajskiej chwytając za broń, najeźdźcom i okupantom powiedzieli „ nie”. To oni zapłacili najwyższą cenę. Cenę  własnego życia.
Poeta pisał… „ nie po to się żyje by walczyć, lecz po to się walczy by żyć, lecz gdy ci sił do walki nie starczy, spójrz śmierci w oczy i idź”. Z pewnością to  ich, zmasakrowanych podczas brutalnych przesłuchań naszych braci i ojców, partyzantów AK, BCh, miał na myśli Cyprian Kamil Norwid pisząc tak głęboką, polską, życiową sentencję.
Dlatego też w sposób szczególny dziękuję za obecność rodzinom partyzantów, ostatnich naocznych świadków tamtych  tragicznych wydarzeń. Pragnę podziękować również  wszystkim Państwu za to że  mogliśmy wspólnie oddać hołd bohaterom tamtych  heroicznych wydarzeń.Wszak umarłych wieczność dotąd trwa dokąd pamięcią im się płaci i za tą właśnie pamięć  wszystkim Państwu dziękuję.
W sposób szczególny dziękuję naszym partnerom organizacyjnym: Grupie Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”-która poprzez swoją aktywność, zasięg działania i rzetelność historyczną stała się instytucją, realizującą i promującą etos oraz historię, walki o wolność i niepodległość, narodu polskiego.  Dziękuję Parafii p.w. WNMP w Biłgoraju na czele z ks. proboszczem Jerzym Kołtunem. Dziękuję Burmistrzowi Miasta Biłgoraj Panu Januszowi Rosłanowi. W sposób szczególny dziękuję 13. Starszoharcerskiej Drużynie „Pochodni” z Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju, wraz z ich opiekunami harcmistrzami: druhami  Dorotą i Mirosławem Woźniak, którzy pomimo wakacji zjawili się na alertowej patriotycznej  zbiórce  by czynnie uczcić 77. rocznicę mordu partyzantów lesie na Rapach. Dziękuję członkom Pocztu Sztandarowego uczniom LO im. ONZ, którzy tak dumnie od lat prezentują Sztandar ŚZŻAK, Rejon Biłgoraj na uroczystościach patriotycznych i świętach Państwowych. Dziękuję nauczycielom, opiekunom. Dziękuję Koleżankom i Kolegom  ze ŚZŻAK, w Biłgoraju, w szczególności kol.  Annie i Ryszardowi Kozdrom, Janowi Perkowskiemu, Jerzemu Nizio, Stanisławowi Schodzińskiemu, Annie Łukaszczyk,  Hannie Hawryluk, Elżbiecie Jargieło, Piotrowi Florowi, Andrzejowi Kulińskiemu,  Jerzemu Blicharzowi oraz  wszystkim tym, którzy czynnie i aktywnie włączyli się w  organizację i  realizację  uroczystości. 
Szanowni Biłgorajanie
Dziś,  po tragicznych doświadczeniach  II wojny światowej Polskiego Narodu, bardzo trudno w takim miejscu  jak biłgorajskie Rapy nie dostrzegać i pomijać, akceptującym milczeniem  coraz  częściej pojawiających się w przestrzeni publicznej  politycznych przekazów medialnych nawiązujących do rewizjonizmu, do znanych z przeszłości ideologii nacjonalistycznych i fałszywych tez  płynących  z   ust potomków niemieckich okupantów, którzy 4 lipca 1944 roku tu koło Biłgoraja, w lesie Rapy, w imię  narodowego socjalizmu  rasy panów,  zamordowali 64 Polaków, broniących własnych rodzin i własnych domów na własnej polskiej ziemi.Z ich przewrotnej narracji,  manipulującej historią, wynika że  bandycki pakt największych, zbrodniczych   totalitaryzmów   faszyzmu i komunizmu i wspólnej militarnej agresji na Polskę 1 i 17 września 1939 roku znany w historii pod nazwą Pakt Ribbentrop -Mołotow jest właściwie historycznie uzasadniony, logiczny i usprawiedliwiony, wobec faktu że Polska  nie zezwoliła na wejście na swoje terytorium w 1939 roku Armii, Czerwonej, która to  Armia w ich ocenie  miała zapobiec wybuchowi II wojny światowej. To iście szatańska, przewrotna i haniebna obliczona na historyczną amnezję Polaków kolejna już próba  obarczenia odpowiedzialnością za  niemieckie zbrodnie wojenne nas Polaków.
W 2021 roku po 77 latach od wojennego mordu   dokonanego przez Niemców w Polsce ich potomkowie zasiadający dziś w niemieckim Bundestagu  najwidoczniej zapomnieli kto był agresorem i okupantem. Kto walczył o życie swoje i swojej rodziny, na własnej ziemi.
Najwidoczniej potomkowie niemieckich okupantów, wykazując resentymenty  kolonialne zapomnieli, lub nie chcą  pamiętać, kto w imię wyższości  rasy panów, stworzył Ustawy Norymberskie, kategoryzując ludzi rasowo, w konsekwencji skazując całe nacje na fizyczną   zagładę, na Holokaust lub  stan egzystencji niewolniczej. Najwidoczniej Niemcy  zapomnieli również kto  łamiąc wszelkie traktaty bez wypowiedzenia wojny, o świcie 1września  1939 roku, zaatakował bombardując bezbronne polskie miasta. Zapomnieli, kto przebył setki kilometrów na polską ziemię by w sposób zbójecki i barbarzyński grabić,  mordować, palić, wysiedlać Polską ludność i germanizować  polskie dzieci. Przybyli by okradać  naród polski, by wyniszczyć polskie elity gospodarcze, naukowe i kulturalne, wymazując ślady ponad 1050 letniej Polskiej religii, kultury, nauki. My, Polacy w Europie byliśmy od zawsze, budowaliśmy ją, tworzyliśmy i broniliśmy z większym mozołem, niż ci którzy dziś przypisują sobie wszelaką mądrość i patent na europejskość.
Dziś niemieccy parlamentarzyści najwidoczniej zapomnieli,  że to Trzecia Rzesza, Niemcy, na okupowanej polskiej ziemi wybudowali obozy śmierci, mordując w nich w sposób przemysłowy setki tysięcy ludzi i nadal  cynicznie kłamią, obarczając  odpowiedzialnością za swoje zbrodnie Holokaustu nas, Polaków. Holokaust  w niemieckich  koncentracyjnych obozach śmierci na okupowanych ziemiach polski był niemieckim pomysłem, niemiecką decyzją i niemieckim wykonaniem. Najbardziej nas Polaków zdumiewa dzisiejsza amnezja historyczna ofiar Holokaustu, Żydów i ich wybiórcza, merkantylna polityczna pamięć. Wysokiej rangi dyplomata w randze ministra spraw zagranicznych państwa Izraela w oficjalnych wypowiedziach medialnych, stwierdza iż na polskiej ziemi wymordowano naród żydowski. Dyplomata Żydowski manipulując historią zapomniał dodać, kto to zrobił. Dlaczego minister spraw zagranicznych Izraela nie  powiedział, że mordowali Niemcy?
Dyplomata Izraela zapomniał  również dopowiedzieć, że  tylko w okupowanej Polsce za pomoc Żydom Niemcy stosowali bezwzględną karę śmierci. Zapomniał powiedzieć, że najwięcej ocalonych Żydów z Holokaustu zawdzięcza to Polakom. Zapomniał dopowiedzieć, że obok Żydów  w niemieckich komorach gazowych ginęli także Polacy. Zapomniał powiedzieć, że Armia Krajowa, w imieniu PPP za tzw. „szmalcownictwo” karała winnych śmiercią. Najwidoczniej dyplomata  izraelski ma kłopoty z pamięcią historyczną.
Szanowni zebrani
W związku z II wojną światową Polska nie ma żadnych zobowiązań finansowych. To agresorzy i okupanci z 1939 roku mają zobowiązania i nie rozliczone rachunki krzywd wobec Polski i Polaków.
Szanowni Państwo
Wielki Polak, Papież,  Prorok XXI wieku Ojciec Święty  Jan Paweł II nas, Polaków nauczał – „Wolność nie została nam dana raz na zawsze. Wolność została nam zadana. I o tę wolność należy zabiegać i walczyć codziennie”.  Należy mieć pełne przekonanie, iż Papież Ojciec Święty Jan Paweł II, posiadał szeroką i wszechstronną wiedzę, narodzin i upadków różnych kultur cywilizacyjnych. Posiadał  współczesną wiedzę, socjologiczną, historyczną, jak również uwarunkowań geopolitycznych i strategicznych Europy i świata by formułować, tak wyraziste lekcje rodakom. Pamiętajmy o tej lekcji przekazując ją kolejnym pokoleniom. Dziś, naszym obowiązkiem a szczególnie obowiązkiem pokolenia powojennego, mojego pokolenia, nie  jest jedynie  pamięć wobec naszej przeszłości. Dziś naszą wspólną, ponad wszelkimi podziałami polską racją  stanu jest stała  wielokierunkowa, głównie edukacyjna walka o zachowanie prawdy pamięci historycznej narodu polskiego szczególnie  w kontekście II  wojny światowej.
Nie wolno  zapomnieć nam o największych stratach w tkance  Narodu Polskiego, stratach  ludnościowych, terytorialnych, zniszczonej gospodarce, zniszczonych i zrabowanych dobrach polskiej kultury, nauki. Nie wolno zapominać nam o należnych Polsce reparacjach wojennych.
Niech nikt nigdy w imię chorych ideologii i wszelakich, poprawności  ani z zewnątrz ani wewnątrz kraju, nie próbuje zmykać nam  ust i zabierać niezbywalnego prawa do ocen i wypowiadania się na temat naszej  historii Narodowej i Polskiej racji stanu. Dla nas jedyną poprawnością jest prawda.
Dziękuję za uwagę
Szanowni Państwo
Pragnę podziękować  wszystkim Państwu za to, że  mogliśmy wspólnie oddać hołd bohaterom tamtych  tragicznych  i heroicznych wydarzeń.Wszak umarłych wieczność dotąd trwa dokąd pamięcią im się płaci i za tą właśnie pamięć  wszystkim Państwu dziękuję.
Szanowni Państwo
Pragnę już dzisiaj zaprosić Państwa na uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia br. spotykamy się o godz.16.00 na mszy św. w kościele p. w. Św. Jerzego w Biłgoraju. O godz:17.00  zaplanowano uroczystości pod Pomnikiem AK na Skwerze Solidarności, realizowanych w procedurze i z udziałem Kompani honorowej Wojska Polskiego.