Uroczyste przekazanie przez delegację Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość sztandaru Koła Rejonowego w Rudniku społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Płonce

W trakcie ceremonii zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Płonce (gmina Rudnik, powiat krasnostawski) odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru – funkcjonującego od lat w strukturach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Koła Rejonowego w Rudniku. Podczas uroczystości nasz Związek reprezentowali:  członkowie pocztu sztandarowego ŚZŻAK Okręg Zamość: kpt. Józef Łaba, Franciszek Duda, Eugeniusz Stąsiek oraz prezes, poseł na Sejm RP S. Zawiślak. Sztandar ten, ufundowany przez żołnierzy Armii Krajowej pochodzących z terenu gminy (więcej: Sztandar Koła w Rudniku zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/176/2002 dnia 12.11.2002 r.), walczących o wolną Polskę z zapisanym na sztandarze hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” -po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy ŚZŻAK Okręg Zamość a Dyrekcją ww. Szkoły- uroczyście został przekazany społeczności szkolnej. Uczestnicząc w ważnych wydarzeniach szkolnych, uroczystościach gminnych, powiatowych itp. będzie przypominał o wartościach bardzo ważnych dla narodu polskiego. Wierzymy, że będzie również pomagał w procesie wychowawczym, w kształtowaniu współczesnych postaw patriotycznych młodych Polek i Polaków. Będzie mobilizował do wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszej Ojczyzny i regionu, także umacniania wolności jej obywateli.

Dziękujemy za zaproszenie na uroczystość, podczas której Prezes S. Zawiślak pogratulował uczniom dobrych wyników w nauce oraz przekazując sztandar, podkreślił potrzebę kontynuacji patriotycznej postawy naszych przodków. Dziękujemy za podjęcie współpracy z naszym Związkiem reprezentującej Grono Pedagogiczne oraz Rodziców Pani Dyrektor Barbarze Ochniowskiej-Łyś oraz uczestniczącym w ceremonii przedstawicielom władz samorządowych Gminy Rudnik, Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy.