Rozpoczynamy realizację tegorocznego projektu ŚZŻAK Okręg Zamość pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację tegorocznej edycji projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, który złożony do Ministerstwa Obrony Narodowej uzyskał dofinansowanie na jego realizację. Zadanie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny i miasta Zamość. Projekt będzie realizowany w terminie czerwiec – październik 2021 r. w kilku edycjach na terenie czterech powiatów ziemskich: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego oraz miasta Zamość.

Pierwsze spotkanie dla uczniów szkół z terenu powiatu zamojskiego odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 10:00 w Krasnobrodzie (Krasnobrodzki Dom Kultury). Transmisja na żywo będzie dostępna na naszym Facebooku:  https://www.facebook.com/SZZAKZamosc

Zrealizowana na przełomie września/października ubiegłego roku pierwsza edycja ww. przedsięwzięcia cieszyła się dużym zainteresowaniem. W projekcie uczestniczyło ponad 1200 uczniów i opiekunów ze szkół w regionie, którzy uczestniczyli w żywych lekcjach historii na terenie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu (gmina Adamów) oraz wakacyjnym konkursie historycznym pt. „Wakacje z historią”.

Niezmiennym celem projektu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja wiedzy na temat Polskiego Podziemia Niepodległościowego i czynach żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych, którzy na terenie Zamojszczyzny m.in. w Powstaniu Zamojskim, podczas Akcji „Burza” oraz w okresie powojennym podjęli walkę zbrojną o wolność Ojczyzny. Chcemy także poprzez planowane działania upowszechniać historyczną wiedzę, tak ważną dla pielęgnowania lokalnej, a także narodowej tożsamości.

Nowością tegorocznej edycji projektu jest organizacja, we współpracy z Delegaturą Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu, lekcji historii drogą online. W ramach, których w zgłoszonych klasach poszczególnych szkół wyświetlony zostanie film dokumentalny o Żołnierzach Niezłomnych Zamojszczyzny. Po jego emisji odbędzie się debata/dyskusja uczestników z możliwością zadawania pytań na czacie,z udziałem zaproszonych gości m.in. historyków, pracowników IPN, regionalistów, członków ŚZŻAK O/Z, w tym Weteranów. Debata będzie transmitowana za pośrednictwem komunikatorów internetowych do pozostałych placówek oświatowych z możliwością włączenia się do dyskusji oraz będzie dostępna na żywo na Facebooku ŚZŻAK O/Z.

W okresie lipiec – sierpień zrealizowana zostanie kolejna edycja wakacyjnego konkursu historycznego pn. „Wakacje z historią”. Uczniowie będą mogli przygotować prace poświęcone Żołnierzom Niezłomnym, związanym z działalnością niepodległościową na terenie powiatu, w którym znajduje się szkoła a autor pracy jest jej uczniem. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla uczniów.

W tym miejscu nadmienimy, że po wstępnej prezentacji projektu w biurze ŚZŻAK O/Z w ramach podjętej współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie, 14 czerwca br. w Delegaturze Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu odbyła się wideokonferencja dotycząca realizacji projektu. W spotkaniu wzięło udział 300 przedstawicieli szkół z Zamojszczyzny. Podczas spotkania dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zamojskiej Delegatury Moniki Żur zostały zaprezentowane szczegóły dotyczące tegorocznego projektu. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak poinformował wówczas o rozpoczęciu działań w ramach podpisanej z Ministerstwem Obrony Narodowej umowy, jednocześnie zapraszając dyrektorów do udziału w projekcie. Stosowne zaproszenia zostały wysłane do szkół drogą mailową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji tej inicjatywy.

Za wsparcie naszego projektu dziękujemy jeszcze raz Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Partnerom: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział Lublin, władzom samorządowym Miasta i Gminy Krasnobród oraz członkom naszego Związku i społecznikom ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Chęć udziału prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: akzam@tlen.pl lub telefonicznie do Sekretariatu ŚZŻAK Okręg Zamość – tel. 84 677 65 56 (w godz. 9:00 – 11:00), Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość – tel. 507 159 010  (w godz. 9.00 – 17.00) lub do Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu – 84 638 57 43.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.