Wsparcie ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej – uroczystość rozpoczęcia robót budowlanych

2021-05-14

W środę, 12 maja br. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak i Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość Witold Marucha – Wicestarosta Zamojski uczestniczyli w oficjalnym rozpoczęciu robót budowlanych Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Monument upamiętni wielką zwycięską dla Polski bitwę pod Komarowem z 1920 roku, którą od lat nasz Związek we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” upamiętnia poprzez organizację uroczystości rocznicowych.

Przed symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty pod budowę pomnika Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek na wstępie powitał i przedstawił uczestników konferencji – osoby, które wspierają działania Stowarzyszenia i inwestycję budowy pomnika. W uroczystości wzięli udział: Poseł Sławomir Zawiślak jednocześnie Prezes ŚŻŻAK Okręg Zamość, przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka – Jakub Koper, płk rez. Marek Dragan Prezes Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski, Jacek Skoczylas Wiceprezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Witold Marucha – Wicestarosta Zamojski jednocześnie Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość, Anna Wojda współzałożycielka Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Jan Dworzycki – autor konstrukcji pomnika, Tadeusz Rozmus i Józef Małysz – właściciele firmy P.W. „BUDMAT” s.j. główny wykonawca robót budowlanych.

Prezes T. Dudek w takcie swojego wystąpienia podziękował Posłowi S. Zawiślakowi za to, że w sposób szczególny i skuteczny angażował się w pozyskiwanie środków finansowych bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa. Prezes S. Zawiślak dziękując za zaproszenie na to szczególne, historyczne wydarzenie, nawiązał do wieloletniej już współpracy ze Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”, środowiskami kawaleryjskimi na rzecz upamiętniania chlubnych tradycji polskiej kawalerii m.in. do podpisania w tej sprawie porozumienia między naszymi stowarzyszeniami, następnie uroczystego podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika. Poseł Zawiślak podziękował stronie rządowej za pomoc i przyznane duże środki na realizację inwestycji, ale podkreślił też wielki,  na dzień dzisiejszy około 60% wkład finansowy w to dzieło strony społecznej.

Dodał też, że pomnik będzie oddaniem należnej czci i pamięci naszym przodkom, którzy zwycięsko zakończyli wojnę w 1920 roku, do czego przyczyniła się także wygrana Bitwa pod Komarowem. Wybudowany pomnik, stanie na miejscu bitwy, które w obliczu uzgodnionych planów współpracy Stowarzyszeń, na wzór Grunwaldu, stanie się ważnym miejscem pamięci narodowej ale będzie także tętniącym życiem miejscem edukacji historycznej (coroczne uroczystości – rekonstrukcje bitwy, budowa ścieżek edukacyjnych, uruchomienie kawaleryjskiego muzeum), które będzie przyciągać także turystów.

Wśród występujących głos zabrał także Witold Marucha – Wicestarosta Zamojski pełniący funkcję Sekretarza ŚZŻAK Okręg Zamość, jednocześnie mieszkaniec Komarowa. Jako przedstawiciel lokalnej społeczności nawiązał do faktu, że władza komunistyczna dążyła do skazania na zapomnienie, do wymazania z podręczników szkolnych pamięci o zwycięskiej Bitwie pod Komarowem oręża polskiego, do tego by kolejne pokolenia nie pamiętały o tych bohaterskich czynach a stało się inaczej. Podkreślił, że to wielka zasługa lokalnej społeczności, która już w latach 80-tych rozpoczęła starania na rzecz upamiętniania tej wielkiej bitwy m. in. poprzez organizację pierwszych uroczystości i uczestniczy w ich organizacji do dnia dzisiejszego.   

Ważnym punktem konferencji było uroczyste podpisanie umowy na rozpoczęcie prac pomiędzy władzami stowarzyszenia a wykonawcą robót budowlanych i symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę pomnika. Po dokonaniu tej czynności fachowcy i maszyny firmy P.W. „BUDMAT” rozpoczęli prace.

Więcej na temat etapów realizacji budowy pomnika tutaj:

http://www.bitwapodkomarowem.pl/budowa-pomnika

Dzięki udzielonemu przez darczyńców oraz instytucje rządowe wsparciu dotychczas wykonano: projekt budowlany pomnika pn. Punkt widokowy z platformą widokową i „Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej”, odlewy dwóch sylwetek  z brązu, zlecono wykonanie modelu trzeciej i ostatniej sylwetki. Do dziś zrealizowano elementy pomnika za kwotę 1 439 600 zł, w tym ze zbiórek prywatnych w kwocie 959 600,00 zł oraz z dofinansowania z MKiDN w kwocie 480 000,00 zł. Otrzymane ostatnio dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 700 tys. złotych było możliwe dzięki zawarciu umowy partnerskiej z organizacją pożytku publicznego tj. Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski. Dzięki tym środkom, w których pozyskanie zaangażowany był również Poseł S. Zawiślak, mogły zostać rozpoczęte, jako kolejny etap, prace budowlane pod fundamenty pomnika na terenie Wolicy Śniatyckiej.

Uroczyste wkopanie łopaty, rozpoczynające budowę Pomnika to efekt ponad dwuletniej współpracy i zaangażowania m. in. Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” i ŚZŻAK Okręg Zamość, polskich środowisk kawaleryjskich oraz wspierających finansowo dzieło polskich Patriotów – darczyńców. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie realizacji tego patriotycznego dzieła i prosimy o dalszą współpracę na rzecz rozwoju naszego projektu także edukacyjnego upamiętnienia, ważnego również dla ówczesnej Europy, zwycięskiego czynu wojennego kawalerzystów niepodległej Rzeczpospolitej.

Relacja:

https://lublin.tvp.pl/53775504/pamieci-kawalerzystow-w-wolicy-sniatyckiej-powstaje-pomnik

https://zyciezamoscia.pl/informacje/uroczyste-rozpoczecie-robot-budowlanych-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-w-wolicy-sniatyckiej/

Przypomnijmy, że odpisanie porozumienia o współpracy na rzecz budowy pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” i ŚZŻAK Okręg Zamość miało miejsce na zorganizowanej 30 lipca 2018 r. konferencji prasowej, na której jednocześnie został przedstawiony opinii publicznej projekt pomnika. W ramach umowy Związek został upoważniony do podejmowania działań w zakresie promocji projektu związanego z budową pomnika, kontaktów z mediami, w tym wystąpień publicznych w sprawie jego budowy, a także do procedowania i wnioskowania o środki na rzecz budowy pomnika. Dzięki podjętej współpracy możliwe było nawiązanie kontaktu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Obrony Narodowej oraz podjęcie rozmów na temat skutecznego przeprowadzenia realizacji projektu budowy pomnika. Więcej informacji na ten temat: https://akzamosc.pl/2018/08/01/budowa-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-konferencja-prasowa/

Ważnym wydarzeniem było także podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pomnika, które miało miejsce w pierwszy dzień oficjalnych uroczystości 99. rocznicy Bitwy pod Komarowem – dnia 24 sierpnia 2019 r. Prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem – Tomasz Dudek w towarzystwie m.in. wspierającego od początku budowę pomnika Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Posła Sławomira Zawiślaka, Wiceministra Obrony Narodowej – Marka Łapińskiego, Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka, Starosty Zamojskiego – Stanisława Grześko i dowódców wojskowych: gen. bryg. Adama Marczaka Dowódca 25. Kawalerii Powietrznej, płk. Tadeusza Nastarowicza Dowódcy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Leszka Szcześniaka Dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, ppłk. Sebastiana Grella Dowódcy Garnizonu Zamość, płk. Marka Dragana Prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, dokonali uroczystego podpisania dokumentu oraz jego wmurowania do kamienia węgielnego pod budowę monumentu. Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2019/09/10/99-rocznica-bitwy-pod-komarowem-podpisanie-i-wmurowanie-aktu-erekcyjnego-dzien-1/

Budowa pomnika będzie dopełnieniem wspólnie organizowanych, co roku uroczystości upamiętniających rocznicę tej wielkiej historycznej bitwy. Podczas których odbywa się największa inscenizacja kawaleryjska, przypominająca zwycięstwo polskiej jazdy. O tym jak ważna dla naszej historii była niniejsza bitwa i jak bardzo zasługuje ona na godne upamiętnienie świadczy decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej o ustanowieniu, z inicjatywy Tomasza Dudka – Prezesa Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, dnia 31 sierpnia Świętem Kawalerii Polskiej.

bitwa pod komarowem 2020, plakat.

W ubiegłym roku odbyła się – organizowana przez nasze Stowarzyszenia przy wsparciu partnerów – 100. rocznica „Bitwy pod Komarowem – Święta Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2020”. Uroczystość decyzją władz RP wpisana została do programu państwowych obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, polskiego zwycięstwa w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku, a w odpowiedzi na złożone wnioski została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki i Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Upamiętnienie wielkiego zwycięstwa kawalerii polskiej pod Komarowem – za zgodą Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka – stanowiło jednocześnie centralne obchody Święta Kawalerii Polskiej, które oficjalne organizowane są przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W obchodach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych.

Więcej na ten temat przebiegu ww. rocznicy oraz reportaże TVP 3 Oddział Lublin i TV TRWAM tutaj:

https://akzamosc.pl/2020/11/22/reportaze-tvp3-lublin-oraz-tv-trwam-z-okazji-minionej-100-rocznicy-bitwy-pod-komarowem/
https://akzamosc.pl/2020/08/05/konferencja-prasowa-dotyczaca-organizacji-obchodow-100-rocznicy-bitwy-pod-komarowem-swieta-kawalerii-polskiej-komarowska-potrzeba-2020/