Obchody uchwalenia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja

2021-05-03

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji,  Ustawy Rządowej, regulującej organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. Stała się ona „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Pamięć o Konstytucji 3 Maja  w czasie niewoli pozwalała Polakom nie tracić nadziei o odzyskaniu niepodległości.

Delegacja członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z Prezesem, Posłem Sławomirem Zawiślakiem, Sekretarzem Związku Witoldem Maruchą wraz z pocztami sztandarowymi wzięła udział w uroczystej mszy świętej w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, którą odprawił Ks. Proboszcz dr Robert Strus.

Po mszy świętej członkowie Związku wraz z licznymi sympatykami  wśród których byli m.in. radni Rady Miasta Zamość, Rady Powiatu, mieszkańcy miasta i powiatu zamojskiego udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam wspólnie złożyli kwiaty i zapalili znicze oddając hołd wszystkim naszym Przodkom tj. tym, którzy 230 lat temu chcieli obronić zagrożoną niepodległość Rzeczypospolitej a także tym, którzy walczyli o wolność Ojczyzny i umacniali jej państwowość. Dewiza Konstytucji 3 Maja mówiąca, że „Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek bierze z woli narodu”, będąca z czasem fundamentem polskiej demokracji, nakazuje wszystkim obywatelom RP aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i obarcza ich odpowiedzialnością za losy kraju i Narodu. Dlatego dzisiaj pamiętając o wielkich czynach polskich Bohaterów narodowych wyciągnijmy wnioski z ich trudu i ofiary i w poczuciu odpowiedzialności za nasz kraj i młode pokolenie zadbajmy o nasze wspólne dobro jakim jest Rzeczypospolita Polska szanująca wolność, praworządność i demokrację.