Rusza XII Edycja Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” – zapraszamy do udziału. Atrakcyjne nagrody do wygrania

Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ogłasza XII edycję konkursu historycznego “Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli:
Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Zapraszamy do udziału szkoły ponadpodstawowe i podstawowe, które funkcjonują na terenie 6 powiatów – obszaru działania ŚZŻAK Okręg Zamość.

Termin zgłoszenia uczestników konkursu – do  31 marca 2021 r.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie także indywidualnie drogą elektroniczną na adres e-mail akzam@tlen.pl poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty uczestnika (załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu).

Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub do tego dnia przesłać pocztą na adres:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny” wraz z uzupełnionymi załącznikami nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu (odpowiednio w przypadku osób pełnoletnich – załącznik nr 3).

Termin składania prac – do 23 kwietnia 2021 r.

Przedmiotem konkursu jest: 

  • zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę w formie zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika,  prezentacji, której objętość powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu. Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym – płyta CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza). Opracowanie może zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

Bibliografia ważniejszych wydawnictw dotyczących (między innymi) historii lat wojny i okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944 – Jan Sitek. Nie zawiera współczesnych opracowań.

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych:

I miejsce – Aparat Instax Mini 9 + instax mini 4×10 + mini statyw
II miejsce – Kamera sportowa
III miejsce – Smartwatch
Wyróżnienia – Pendrive

Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych ufundowanych przez instytucje, osoby wspierające konkurs. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano wstępnie na dzień 11 czerwca 2021 r.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość).