Uroczystości pogrzebowe Żołnierza Niezłomnego śp. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula”, Zamość-Radecznica 3-4 marca 2021

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jako współorganizator zaprasza na uroczysty pogrzeb państwowy z ceremoniałem wojskowym doczesnych szczątków polskiego patrioty, Żołnierza Niezłomnego kpt. Romana Szczura ps. „Urszula”.

Kapitan Roman Szczur (Szumski) był jednym z najwybitniejszych żołnierzy konspiracji AK-WIN na Lubelszczyźnie – więcej. Wsławił się m.in. tym, że dowodząc kilkunastoma żołnierzami, 8 maja 1946 roku po brawurowej akcji rozbił zamojskie więzienie, uwalniając ponad 300 więźniów, w tym swoich podkomendnych, uwięzionych przez aparat komunistyczny. Nasz Związek od 13 lat razem z zaproszonymi partnerami organizuje przypomnienie bohaterstwa kpt. Urszuli i jego żołnierzy poprzez inscenizację historyczną ww. wydarzeń.

Dnia 27 września 2010 r. staraniem ŚZŻAK O/ Z przy finansowym wsparciu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu w miejsce godzącej w prawdę historyczną tablicy z okresu komunistycznego wmurowana została na budynku Zakładu Karnego w Zamościu nowa – podnosząca zasługi dla Ojczyzny  kpt. Urszuli i jego żołnierzy.

Warto przypomnieć, że Poseł S. Zawiślak, Prezes ŚZŻAK O/Z aktywny w pracy na rzecz  obrony godności i podnoszenia zasług  żołnierzy AK, Żołnierzy Niezłomnych działających na terenie Zamojszczyzny w latach 2013-2015 skutecznie doprowadził do rehabilitacji śp. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula”, który został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Nowej Soli 21 września 1949 r. na karę śmierci (wykonaną 23 stycznia 1950 r. w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu) wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Zaangażowany w przywrócenie dobrego imienia porucznikowi, parlamentarzysta w 2013 roku wystosował interwencje do Rzecznika Praw Obywatelskich celem, której była pośmiertna „rehabilitacja” sądowa śp. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula”. W wyniku podjętych starań śp. kpt. Roman Szczur został uniewinniony od popełnienia przypisanych mu czynów wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 roku (sygn. akt V KK 46/15).

Dwudniowe uroczystości organizowane przez Wojewodę Lubelskiego L. Sprawkę współorganizują: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przy wielkim wsparciu Ojców Bernardynów oraz służb mundurowych województwa lubelskiego.  Odbędą się one  w dniach 3-4 marca 2021 roku na terenie Zamościa i Klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy.

Szczątki Romana Szczura zostaną złożone w krypcie Bazyliki Ojców Bernardynów w Radecznicy – miejscu w którym Żołnierze Niezłomni organizowali walkę o wolną Ojczyznę – obok dowódcy II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowe płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar”, kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”, których państwowe uroczystości pogrzebowe odbyły się w 2017 roku oraz ppor. Józefa Pyś ps. „Ostry”, ppor. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”, ppor. Pawła Kalinowskiego ps. „Francuz” pochowanych z honorami  w 2019 roku.

Więcej tutaj:

Chwała Bohaterom!