Bezpłatne przekazanie przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Delegaturze Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu wydanych przez Związek historycznych wydawnictw z przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych

W ramach wieloletniej współpracy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z Lubelskim Kuratorium Oświaty w siedzibie Delegatury Kuratorium w Zamościu we wtorek, 16 lutego br. odbyło się spotkanie Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka z Panią Moniką Żur – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, pracownikami Kuratorium oraz reprezentacją dyrektorów szkół działających na terenie Zamojszczyzny. Podczas spotkania reprezentujący władze i członków Związku Prezes S. Zawiślak przekazał wydane przez ŚZŻAK O/Z książki do bezpłatnego rozdysponowania ich do bibliotek szkolnych w regionie. Aktualnie chęć pozyskania publikacji Związku zgłosiło się ok. 150 szkół.

ŚZŻAK O/Z dostarczył do siedziby Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu:

  • „Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” doktora Zygmunta Klukowskiego,
  • „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944” autorstwa Wacława Jaroszyńskiego, Bolesława Kłembukowskiego, Eugeniusza Tokarczuka,
  • „Historia OP 9” Jana Turowskiego.

Pracując na rzecz patriotycznego wychowania młodego pokolenia, m.in poprzez wydawnictwa, Związek realizuje ważne zadanie jakim jest upowszechnianie i utrwalanie wiedzy związanej z okresem II wojny światowej na terenie Zamojszczyzny oraz upamiętniania losów tych, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli. Te cenne źródła, materiały do nauki historii oraz patriotycznego wychowania są do odbioru w siedzibie Kuratorium.

Jest to już kolejna akcja przekazywania zrealizowanych/wydanych przez ŚZŻAK O/Z placówkom szkolnym bezpłatnych materiałów edukacyjnych, dotyczących okresu II wojny światowej i działalności Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny. W poprzednich latach za pośrednictwem Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu nasz Związek przekazał do szkół:

  • czterotomowe wydawnictwo „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” pod redakcją dr. Zygmunta Klukowskiego,
  • „Dzienniki 1944-1954” dr. Z. Klukowskiego,
  • oraz film dokumentalny pt. „Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942-1944”.
    Wszystkie powyższe publikacje w wersji elektronicznej oraz filmy dostępne są także do pobrania i wykorzystania na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z w zakładkach:
    https://akzamosc.pl/nasze-publikacje/ oraz https://akzamosc.pl/filmy/

W przypadku chęci pozyskania przez kolejne szkoły wydawnictw ŚZŻAK O/Z prosimy o kontakt drogą mailową na adres: akzam@tlen.pl lub telefonicznie: Sekretariat ŚZŻAK O/Z (84) 677 65 56 (9:00-13:00); 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość). Będą one wydawane do wyczerpania nakładu.

Jednocześnie informujemy, że istnieje również możliwość nieopłatnego przekazania przez Związek filmów dokumentalnych naszej produkcji, które jesteśmy w stanie skopiować na potrzeby szkół i innych podmiotów dzięki zakupionemu z programu „Silni historią – wzmocnieni na przyszłość”, ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO” sprzętowi umożliwiającemu nagrywanie płyt.

Ponadto, w związku z ogłoszoną decyzją rządu z dnia 28 stycznia 2021 r. o luzowaniu obostrzeń oraz rekomendacją Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecznie zapraszamy szkoły, jak i wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego zwiedzania, będącego własnością ŚZŻAK O/Z, Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów).

Staraniem naszego Związku została uruchomiona strona umożliwiająca wirtualne zwiedzania naszego Muzeum. Wirtualny spacer dostępny jest na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z pod adresem: www.spacer.akzamosc.pl oraz na największym portalu wycieczek panoramicznych http://www.wirtualnykraj.pl, który jest jednocześnie jego wykonawcą. Na odwiedzających stronę czeka pełna prezentacja Muzeum po modernizacji i rozbudowie, w tym możliwość zapoznania się z ekspozycją stałą pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”. Jeszcze raz zachęcamy do odwiedzenia Muzeum i skorzystania z przygotowanej także dla szkół oferty edukacyjnej. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo tutaj: https://akzamosc.pl/muzeum/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia przygotowanej przez ŚZZAK Okręg Zamość wystawy pt. „Powstanie Zamojskie 1942-44”. Decyzją Zarządu wystawa w celach edukacyjnych będzie udostępniana na potrzeby szkół, a także wszystkich zainteresowanych instytucji. Wystawa składa się z 31 plansz, na których prezentowane są informacje dotyczące walk zbrojnych na Zamojszczyźnie w latach 1939-44, w tym działalności Armii Krajowej i Powstania Zamojskiego – uznawanego za drugi największy po Powstaniu Warszawskim akt zbrojny przeciw niemieckiej okupacji. Zgłoszenie chęci skorzystania z naszej oferty prosimy kierować na wskazy powyżej kontakt. Ponadto wystawa dostępna jest również w formie elektronicznej na stronie Związku. Zapraszamy tutaj: https://akzamosc.pl/wystawa-powstanie-zamojskie/

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Kuratorium za dotychczasową, owocną współpracę oraz zaangażowanie we wspólną pracę na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży.

Zapraszamy do dalszej współpracy.