Przysięga żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w 79. rocznicę utworzenia Armii Krajowej – Zamość, 14.02.2021 r

Dnia 14 lutego 2021 r. w 79. rocznicę utworzenia Armii Krajowej przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu Zamość miała miejsce uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. wydarzenie odbyło się z udziałem pocztu sztandarowego 2. LBOT oraz wchodzących w skład delegacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość pocztów sztandarowych Kół Rejonowych naszego Związku.

Uroczystości rozpoczęły się od ceremoniału wojskowego i powitania zgromadzonych przez dowódcę 2. LBOT – płk. Tadeusza Nastarowicza.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przysięgi:

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”

Następnie głos zabrał Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, zaś księża por. Zalewski oraz ks. Kot odmówili modlitwę.

Była to 2. w tym roku i 31. w historii Lubelskiej Brygady OT przysięga wojskowa. Kilku żołnierzy z rąk dowódcy otrzymało wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w przebytym szkoleniu.

Wydarzenie zakończone zostało złożeniem wieńców oraz zapaleniem zniczy pod pomnikiem przez żołnierzy oraz obecnych na uroczystości gości czczących 79. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową w hołdzie żołnierzom, którzy w okrutnym czasie historii walczyli i oddawali swoje życie za wolną i niepodległą Ojczyznę.

Szeregi Lubelskiej Brygady OT zasiliło kilkudziesięciu ochotników z naszego województwa, w wieku od 19 do 49 lat. W tym miejscu warto podkreślić, że chociaż historię działalności Armii Krajowej i Wojsk Obrony Terytorialnej dzieli duży okres czasu, to jednak obie formacje łączy ten sam system wartości – silna motywacja do ofiarnej służby dla narodu polskiego i gotowość obrony własnej Ojczyzny.

Przypomnijmy, że decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2017 r., lubelska brygada WOT – nosząca imię mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” przejęła i z honorem kultywuje tradycje:

  • 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
  • 8 pułku Legionów Armii Krajowej ( 1944 ),
  • 9 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej ( 1943-1944 ),
  • Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Okręg WIN Lublin ( 1945-1947 ).

Ważnym poświadczeniem bardzo dobrej współpracy środowiska żołnierzy 9 PP Legionów AK, także pracujących w ŚZŻAK O/Z społeczników, kultywujących tradycje ww. pułku w ramach „Młodego  Pokolenia” jest fakt przekazania 25. Zamojskiemu Batalionowi Lekkiej Piechoty WOT naszego pułkowego sztandaru. Uroczystość odbyła się dnia 27.09.2020 r. na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej tutaj:

W imieniu władz naszego Związku, jego członków dziękujemy oficerom, podoficerom i żołnierzom WOT za wieloletnią, wspaniałą współpracę na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej. Dziękujemy za to, że mogliśmy być razem w tak ważnym dla historii Polski dniu przy pomniku przypominającym zasługi i bohaterstwo naszych przodków także by uszanować patriotyczną postawę współczesnych obywateli RP, wstępujących w szeregi WOT nowych żołnierzy i ich Rodzin oraz podziękować im za godną postawę i chęć służenia Ojczyźnie.

Cześć i chwała Bohaterom!

https://www.wojsko-polskie.pl/2bot/articles/aktualnosci-w/2021-02-155-przysiega-w-rocznice-powstania-armii-krajowej/