Kolejne wydawnictwo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – „Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” doktora Zygmunta Klukowskiego

Z inicjatywy Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość, jego Prezesa posła Sławomira Zawiślaka został wydany „Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” doktora Zygmunta Klukowskiego. „Dziennik” stanowi ważne uzupełnienie przekazanych wcześniej czytelnikom w ramach działalności wydawniczej Związku prac dr. Zygmunta Klukowskiego – wybitnego historyka regionalisty, jednocześnie wielkiego polskiego patrioty.

Do czterotomowego wydawnictwa „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” oraz „Dzienników 1944-1954” dołączył więc kolejny, cenny dokument opisujący okres II wojny światowej na terenie Zamojszczyzny. Zawarte w nim relacje, opisy, wzmianki dotyczą m.in. martyrologii ludności polskiej podczas niemieckich akcji wysiedleńczych, gehenny Dzieci Zamojszczyzny, funkcjonowania obozów pracy, zagłady i obozów przejściowych. Z. Klukowski poświęca wiele uwagi także działalności oddziałów zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego na Zamojszczyźnie. Wspomina o dowódcach i o akcjach z udziałem żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Wśród szczegółowych opisów wydarzeń w tym w cennym dziele są także zawarte wspomnienia i przeżycia samego autora, przybliżające jego codzienne życie i pracę w szczebrzeszyńskim szpitalu, czy fakty dotyczące jego aresztowania i uwięzienia w 1940 roku w Rotundzie Zamojskiej.

CZYTAJ    POBIERZ (.zip)

Decyzją władz Związku publikacja podobnie jak inne, wcześniej wydane przez Związek zostanie bezpłatnie przekazana do bibliotek szkolnych i publicznych w naszym regionie,  innym zainteresowanym instytucjom oraz wszystkim chętnym osobom do wyczerpania nakładu.

Wydawnictwo będzie dodatkowo promowane, tak jak te wcześniejsze, poprzez umieszczenie elektronicznej wersji „Dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny”  na stronie internetowej Związku www.akzamosc.pl oraz wykorzystywane do nauki historii w należącym do Związku Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu m. in. w ramach realizowanych przez Związek projektów.

Poprzez wydawnictwa książkowe Związek, z myślą o patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia, realizuje ważne zadanie jakim jest upowszechnianie i utrwalanie wiedzy związanej z okresem II wojny światowej na terenie Zamojszczyzny oraz upamiętnianie losów tych, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli.

Wydanie „Dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny” to kolejny wysiłek wydawniczy i finansowy ŚZŻAK Okręg Zamość wsparty przez Fundację Orlen „Dar Serca”, Roztoczański Park Narodowy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim oraz władze samorządowe: Gminę Zwierzyniec, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Miasto Biłgoraj, Miasto Szczebrzeszyn.

ŚZŻAK O/Z wyraża wdzięczność rodzinie doktora Klukowskiego, szczególnie jego wnukowi – Andrew Klukowskiemu za zgodę na wydanie także tego ważnego dla historii Polski i naszego regionu dzieła. Wielkim wsparciem dla zrealizowania wydawnictwa była pomoc Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, która udostępniła na prośbę Związku maszynopis pierwszego wydania z 1958 roku „Dziennika z lat okupacji” oraz Fundacji Ośrodka Karta, która bezkosztowo przekazała Związkowi część przygotowanego do druku tekstu.

Celem, do którego aktywnie dąży Związek, jest wydawanie coraz większej ilości ważnych, czasami zapomnianych publikacji, które przekażą młodemu pokoleniu prawdziwy obraz sytuacji mieszkańców Zamojszczyzny w czasie okrutnej niemieckiej okupacji i w tragicznych latach powojennych. W najbliższych planach wydawniczych jest wydanie dwutomowego dzieła Jerzego Jóźwiakowskiego „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie”. Liczymy na wsparcie naszej nowej inicjatywy wydawniczej ze strony samorządów,  innych instytucji i osób. Prezydium Zarządu, członkowie i sympatycy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie dziękują za pomoc sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim zaangażowanym we wspieranie działalności Związku oraz zachęcają do dalszej patriotycznej współpracy.