„Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944” – kolejna publikacja historyczna wydana staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Dzięki  staraniom Zarządu Światowego  Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość została wznowiona publikacja historyczna pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944”. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1992 roku jako wydawnictwo naszego Związku, przygotowane przez jego członków i sympatyków.

To już kolejna, m.in. po „Dzienniku z lasu” B. Polakowskiego, czterotomowym wydawnictwie „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944”, „Dziennikach 1944-1954” autorstwa doktora Z. Klukowskiego, „Historii OP 9” J. Turowskiego, publikacja wydana przez ŚZŻAK Okręg Zamość, a dotycząca historii naszego regionu. Decyzja o jej wznowieniu była odpowiedzią na docierające do Związku liczne apele mieszkańców regionu, nie tylko od grona lokalnych pasjonatów historii, lecz także tych osób, które w książce odnajdywały wątki z rodzinnych opowieści.

Książka „Łuny nad Huczwą i Bugiem…” poświęcona jest między innymi  martyrologii polskiej ludności cywilnej i bohaterstwu żołnierzy oddziałów zbrojnych Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Obwodzie Hrubieszowskim w walce z okupantem niemieckim i Ukraińską Powstańczą Armią.

CZYTAJ KSIĄŻKĘ    POBIERZ KSIĄŻKĘ (.zip)

Wznowienie tej pozycji ŚZŻAK Okręg Zamość traktuje jako obowiązek w czasach fałszowania polskiej historii, odsuwania w niepamięć prawdy o ludobójstwie dokonanym na naszym narodzie, negowania powinności rozliczeń, także tych bolesnych, z tragiczną przeszłością. To również ponowne upublicznienie bezcennych zapisów relacji z tamtych lat, wreszcie wypełnienie obowiązku pamięci o naszych przodkach – ofiarach i bohaterach ostatniej wojny. To nasz obowiązek nie tylko wobec pokoleń przeszłych, lecz także – kto wie czy nie bardziej –  przyszłych pokoleń Polek i Polaków.

Publikacja to kolejny wysiłek wydawniczy i finansowy ŚZŻAK Okręg Zamość wsparty przez władze samorządowe Powiatu Hrubieszowskiego, Gminy Uchanie, Gminy Werbkowice oraz PKP LHS Sp. z o.o. Informujemy, że decyzją wydawcy podobnie jak inne, wcześniej opublikowane przez Związek, zostanie ona bezpłatnie przekazana do bibliotek szkolnych w regionie, innym zainteresowanym instytucjom oraz wszystkim chętnym osobom do wyczerpania nakładu po uprzednim zgłoszeniu chęci jej otrzymania drogą mailową na adres ŚZŻAK: akzam@tlen.pl lub telefonicznie: Sekretariat ŚZŻAK O/Z (84) 677 65 56 (9:00-13.00) lub 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa Światowego  Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość). Dodatkowo będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.akzamosc.pl.

Dzięki projektom wydawniczym Związek realizuje ważne zadanie jakim jest upowszechniania i utrwalania wiedzy związanej z okresem II wojny światowej w regionie oraz upamiętniania losów tych, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli.

Obok wspomnianych wydawnictw jako świadectw tamtych czasów ŚZŻAK O/Z także podejmuje inne działania na rzecz obrony prawdy historycznej i dobrego imienia żołnierzy AK i BCh. Przykładem takich działań jest m.in. skuteczna obrona na drodze sądowej w 2013 r. pamięci o partyzantach działających na terenie ziemi hrubieszowskiej oraz mieszkańcach Uchań oskarżonych przez wydawcę książki „Śladami Żydów Polskich. Lubelszczyzna” o rzekome wymordowanie 80 Żydów. Poprzez realizację patriotycznych projektów Związek przeciwstawia się także fałszowaniu historii o relacjach polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej. W 2017 r. ŚZŻAK O/Z we współpracy z partnerami społecznymi, zorganizował w sali Hrubieszowskiego Domu Kultury konferencję prasową w sprawie protestu przeciwko poniżaniu i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh, podczas której dla kilkuset widzów został bezpłatnie wyświetlony film pt. „Sahryń pamięć zapisana w kamieniu”, ukazujący kontekst historyczny akcji oddziałów AK obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz BCh Stanisława Basaja ps. „Ryś ” m.in. na bastion nacjonalistów ukraińskich we wsi Sahryń. W celu obrony godności i dobrego imienia żołnierzy PPP zostały zrealizowane filmy dokumentalne z udziałem członków Związku, w tym Weteranów AK, ww. „Sahryń pamięć zapisana w kamieniu”, „Wyrok śmierci” (o Zenonie Jachymku) oraz filmy dokumentalne wyprodukowane przez Związek  tj.: „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”, „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK”, „Józef Śmiech-Ciąg. Jak było naprawdę?”. W 2018 r. członkowie Związku pisemnie oraz poprzez udział w samorządowej debacie sprzeciwili się podniesionej, zewnętrznej próbie zdyskredytowania pamięci o bohaterach walk z UPA – Zenonie Jachymku ps. „Wiktor” oraz Stanisławie Basaju ps. „Ryś”. Wyrazili wówczas swój stanowczy protest wobec wniosku o zmianę nazw ulic honorujących ww. żołnierzy – Zenona Jachymka w Tomaszowie Lubelskim oraz Stanisława Basaja w Hrubieszowie

Prezydium Zarządu i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, serdecznie dziękują sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim zaangażowanym we wspieranie działalności Związku, jednocześnie zachęcając do dalszej współpracy.