Udział delegacji ŚZŻAK O/Z w uroczystości pogrzebowej śp. Księdza Prałata Romana Marszalca

We wtorek, 8 grudnia 2020 r. delegacja ŚZŻAK O/Z, Prezes – poseł Sławomir Zawiślak wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyła w uroczystej Mszy św. pogrzebowej śp.Księdza Prałata Romana Marszalca. Msza św. żałobna została odprawiona w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie przy udziale ks. bp. dr Mariana Rojka, ks. bp. pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej Mieczysława Cisło, ks. bp seniora prof. dr hab. Jana Śrutwy, innych duchownych, przedstawicieli rodziny, władz samorządowych i parafian.

Ksiądz Prałat Roman Marszalec był nie tylko aktywnym duszpasterzem, dobrym gospodarzem m.in. Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie, ale i wielkim społecznikiem, patriotą. Za swoją działalność pasterską i społeczną był wielokrotnie doceniany i wyróżniany m.in. odznaczeniami państwowymi, regionalnymi.

Ks. Prałat współpracował także z naszym Związkiem, w tym z Kołem Rejonowym ŚZŻAK O/Z w Krasnobrodzie, m.in. angażując się w organizację uroczystości patriotycznych. Pełnił  uzgodnione z Weteranami Armii Krajowej obowiązki kapelana naszej społecznej organizacji,  pracującej na rzecz krzewienia postaw patriotycznych Polek i Polaków z hasłem „ Bóg, Honor, Ojczyzna”. Za zasługi w pracy patriotycznej 11 lipca 2010 roku – decyzją Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z – został odznaczony „Honorową Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość” zatwierdzoną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. prof. Lecha Kaczyńskiego.

Prezes ŚZŻAK O/Z poseł Sławomir Zawiślak podczas uroczystości, w imieniu swoim jak i członków Związku, wyraził ogromny żal z powodu straty tak wybitnego i zacnego człowieka.  W swoim wystąpieniu m.in. podziękował za patriotyczną postawę śp. Ks. Prałata, Jego wsparcie i dobrą współpracę na rzecz krzewienia postaw patriotycznych, umiłowania Ojczyzny i za wielki serce wychowujące i kształtujące młode pokolenia Polek i Polaków.

Ks. Prałat Roman Marszalec został pochowany na cmentarzu parafialnym w Krasnobrodzie.

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/14710,pogrzeb-sp-ks-pral-romana-marszalca