Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

Uprzejmie informujemy, że XI Edycja konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem Honorowym Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – JE ks. bp dra Mariana Rojka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk została rozstrzygnięta. XI Edycję konkursu historycznego współfinansował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

Zasadniczymi celami organizowanego od 2010 r. konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania. Szczególnie do poszukiwania tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.  

Nowością w tym roku była zmiana przedmiotu konkursu w przypadku szkół podstawowych – uczestnicy w tej kategorii mieli za zadanie zebranie i opracowanie w formie albumu tradycyjnego (format  A4, minimum 15 stron) dokumentów, skanów lub kserokopii materiałów źródłowych, zdjęć, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią w/w struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, tak jak i w ubiegłych latach, wykonywali pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik, prezentację, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu. Opracowanie mogło zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

Do konkursu przystąpiło 26 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski), w tym 23 szkoły podstawowe i 3 ponadpodstawowe, łącznie 59 uczestników.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe: I miejsca – Aparat foto do zdjęć natychmiastowych FujiFilm Mini 70 + Instax 2×10 szt (podwójne opakowanie filmów); II miejsca – Głośniki Bluetooth; III miejsca – Statyw Selfie Joby Tele Pod, Wyróżnienia – PowerBank.

„Historia mojej małej Ojczyzny…” Konkurs rozstrzygnięty w TVP3 Lublin:

https://lublin.tvp.pl/51126657/historia-mojej-malej-ojczyzny-konkurs-rozstrzygniety

Dnia 16.11.2020 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja XI edycji konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” w składzie:

Przewodnicząca komisji:

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Członkowie:

Elżbieta Zub – nauczyciel historii, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Dorota Kowalczyk – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość w osobach:

por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Prezes Koła Rejonowego w Uchaniach

Jerzy Blicharz – ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Biłgoraju

Do konkursu przystąpiło 26 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym 23 szkół podstawowych i 3 ponadpodstawowych, łącznie 59 uczestników.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

 W kategorii szkół podstawowych:

I miejsca – Aleksandra Buczak uczennica Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

I miejsca – Weronika Węgrzyn uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

II miejsce – Maja Matwij uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

II miejsce – Malwina Duda uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

III miejsce – Julia Pawelec uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

III miejsce – Igor Mateja uczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie

Wyróżnienia:

Kacper Harczuk – uczeń Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach

Anna Wszoła, Gabriela Macheta, Maciej Cisak, Maja Sieniatyńska, Zuzanna Szeremeta – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Marcel Rutkowski, Agata Malicka – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

Julia Karczmarczyk – uczennica Szkoły Podstawowej w Bukowinie

Hubert Markowski, Julia Stadnik – uczniowie Szkoły Podstawowej w Niewirkowie

Julia Iskierka – uczennica Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Paulina Pyś, Julia Rybak – uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach

Kacper Smutniak, Emil Pawelczyk – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu

Izabela Góra, Emilia Hołyś – uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Tomasz Smyk – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu-Kolonii

Patrycja Pintwała – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Kacper Popielec – uczeń Szkoły Podstawowej w Wielączy

Paweł Żukowski – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach

Miłosz Bąk – uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

Sebastian Koper – uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Michał Malec – uczeń Szkoły Podstawowej w Suścu

Podziękowania za udział:

Hubert Ryń – uczeń Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach, Wojciech Panas, Wiktoria Łój, Piotr Wróblewski, Hubert Zasuwa, Michał Łagowski, Julia Wawrzonek, Wiktoria Bałuta, Wiktoria Kwika, Zofia Biszczan, Maura Więcek – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Emilia Mostowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Michał Skulski – uczeń Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno, Oliwia Załoga – uczennica Szkoły Podstawowej w Niewirkowie, Kinga Rosińska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Karolina Wójtowicz, Anna Kozowicz, Magdalena Pyś, Ewelina Makowska, Piotr Małek, Weronika Kudyk – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pniówku, Mateusz Sokal – uczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Gabriela Janosz, Olga Sawczuk – uczennice Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – Julia Malec uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

II miejsce – Kamila Wilczak uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie

III miejsce – Dominik Hawryluk – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Podziękowania za udział: Bartłomiej Wojciechowski uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie

Podziękowania otrzymali:

 Nauczyciele/Opiekunowie

Pani Ewa Mazurek-Borowiec – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach

Pani Ewelina Janczak – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Pan Wiesław Nowakowski – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

Pani Alina Strzałka – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie

Pani Wiesława Salińska – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno

Pani Ewa Piądło – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Niewirkowie

Pan Romuald Nowak – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Pani Wiesława Pióro – nauczyciel/opiekun z Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawa

Pani Celina Zwolak – nauczyciel/opiekun z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach

Pan Mirosław Trześniowski – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Pniówku

Pani Ewa Wityk – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu

Pani Aneta Kita – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Pan Krzysztof Klikicki – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

Pani Joanna Ponikowska-Krawczyk – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu-Kolonii 

Pani Małgorzata Kociuba – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Urszula Gomuła – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Wielączy

Pani Dorota Badyła – nauczyciel/opiekun z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Tyszowcach

Pani Renata Mikitiuk– nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego Zamościu

Pani Anna Wołoszyn – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana  Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Pani Katarzyna Traczyk-Surmacz – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie 

Pani Anna Zacharzyńska – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałem Integracyjnym im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Pani Anna Rojek – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

Pani Elżbieta Zub – nauczyciel/opiekun Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Pan Lech Taranowicz – nauczyciel/opiekun z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie

Pani Agnieszka Baraniecka – nauczyciel/opiekun z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Dyrektorzy szkół

Pani Stanisława Pasieczna –  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach

Pani  Anna Kupiec-Niedźwiedź – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Pani Dominika Gil – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

Pani Irena Klecha – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowinie

Pani Mariola Cacak  – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno

Pani Ewa Bura – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niewirkowie

Pani   Marzena Zarek-Wrzyszcz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Pani Bernadeta Wołoszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Pani Elżbieta Bodys  – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach

Pani Alina Korneluk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniówku

Pan Dariusz Bryk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu

Pan Leszek Kodymowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Pani Agnieszka Herc – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

Pani Beata Kopiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu-Kolonii 

Pani Barbara Rokosz  – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Jadwiga Sokół – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielączy

Pani  Dorota Badyła – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Tyszowcach

Pani  Ewa Lorenz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego Zamościu

Pan Marian Kurzyna – Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Pani Anna Mazurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie 

Pani Dorota Pintal – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałem Integracyjnym im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Pan Janusz Kiecana –  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu

Pani Elżbieta Zub – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Pani Ilona Dudek-Dziedzic – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie

Pani Beata Chmura – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Pani Ewa Bakun – Dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

Nagrody rzeczowe dla laureatów i upominki ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Ponadto każdy z uczestników, jak również opiekunowie, dyrekcja szkół, członkowie komisji konkursowej otrzymali okolicznościowe dyplomy.

Mając na uwadze wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią, w tym zdalnego nauczania we wszystkich szkołach, nie było możliwe przeprowadzenie, jak odbywało się to przy poprzednich edycjach, uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród oraz dyplomów jego uczestnikom zaplanowanego wstępnie na dzień 30 listopada br.

W wyniku poczynionych uzgodnień ŚZŻAK O/Z ze współfinansującym konkurs Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nagrody i dyplomy zostaną wysłane do zwycięzców, uczestników oraz opiekunów młodzieży, dyrekcji szkół pocztą na adresy wskazane w oświadczeniach dołączonych do prac konkursowych. Prezydium i Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie dziękują za udział w tegorocznej edycji uczestnikom konkursu, opiekunom, dyrekcji szkół. oraz gratulując autorom najlepszych prac, zapraszają w przyszłym roku na XII edycję konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.