Współorganizacja i udział delegacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w obchodach upamiętniających rozbicie Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej w Błudku [RELACJA, ZDJĘCIA]

W sobotę, 3 października br. na cmentarzu wojennym w miejscowości Błudek (gmina Susiec) odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca rozbicie Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej.

Organizatorami i partnerami obchodów byli m.in. Urząd Gminy Susiec, Wójt Gminy Susiec, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Patronat Honorowy nad obchodami sprawował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Obchody rozpoczęły się koncertem w wykonaniu Orkiestry Dętej z Łosińca, potem zgodnie z  ceremoniałem wojskowym odbyła się część oficjalna.

błudek 2020, plakat.Po odegraniu Hymnu Państwowego, w imieniu organizatorów wszystkich zgromadzonych uczestników uroczystości powitał Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki. W następnej kolejności głos zabrał  Prezes ŚZŻAK O/Z – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, który przedstawił rys historyczny tragicznych, powojennych wydarzeń jakie miały miejsce w zorganizowanym w październiku 1944 r. obozie. Jak podkreślił wskutek decyzji polskich komunistycznych władz, wspieranych przez sowieckie NKWD w Błudku doszło do ludobójstwa dokonanego na więzionych tu polskich patriotach. W wyniku akcji polskiego niepodległościowego podziemia dnia 26 marca 1945 r. obóz został zniszczony a głowni sprawcy krwawych represji, zarządzający obozem zostali zgładzeni.

Po wystąpieniu Prezes S. Zawiślak – w imieniu ŚZŻAK O/Z – przekazał na ręce Wójta Z. Naklickiego do dyspozycji  bibliotek i Gminnego Ośrodka Kultury prezent w postaci kilku egzemplarzy wydanego przez Związek wydawnictwa Jana Turowskiego pt. „ Historia OP 9”. Jak podkreślił, w jednym z jego rozdziałów zapisana została biografia Niepokornego, zasłużonego żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego i powojennego społecznika śp. ppłk. Bronisława Malca ps. Żegota (Zobacz: https://akzamosc.pl/wp-content/files/historia_op9.pdf – strona 133).  Jako uczestnik akcji rozbicia obozu, ppłk B. Malec po okresie walki z bronią w ręku o wolność  Ojczyzny pełniąc funkcję Prezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK w Suścu swoją społeczną pracą doprowadził do powstania miejsca pamięci narodowej na terenie byłego obozu w Błudku. Następnie przez wiele lat w imieniu ŚZŻAK O/Z organizował uroczystości przywołujące pamięć zamordowanych w tym obozie polskich patriotów.

Prezes S. Zawiślak przekazał też zuchom z 10 DH Traperski Krąg z Suśca prezenty będące drobnym podziękowaniem za ich aktywną współpracę ze ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej.

Następnie odprawiona została Msza Święta w intencji pomordowanych, koncelebrowana przez proboszcza parafii w Majdanie Sopockim ks. dr. Krzysztofa Śnioska. Kolejnym punktem programu było oddanie hołdu poległym i złożenie przez liczne delegacje wieńców i kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej.

W drugiej części obchodów w kamieniołomach w Nowinach, po raz pierwszy, z inicjatywy organizatorów, odbyła się rekonstrukcja wydarzeń sprzed 75 lat. W inscenizacji przedstawiającej likwidację obozu NKWD i UB, w którym przetrzymywano żołnierzy AK, wzięło udział około 45 rekonstruktorów z  grup rekonstrukcyjno-historycznych, m.in. z Zamościa, Tomaszowa Lub., Biłgoraja, Łańcuta, Rzeszowa i Majdanu Obleszcze. Narrację wydarzeń sprzed 75 lat w trakcie rekonstrukcji – na podstawie wspomnień ppłk. Bronisława Malca ps. „Żegota”- prowadził ppłk Wojciech Brykner.

 

Wydarzenie dofinansowano z Narodowego Centrum Kultury Program „Kultura – Interwencje 2020”

https://lublin.tvp.pl/50166850/rekonstrukcja-historyczna-w-bludku

https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/aktualnosci/2020/10/uroczystosci-patriotyczne-w-bludku/