Uroczystości upamiętniające poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz – 27 września 2020 r., Obrocz [RELACJA, ZDJĘCIA]

W dniu 27.09.2020 r. odbyła się uroczystość przy Pomniku ofiar terroru, upamiętniającego 96 mieszkańców Obroczy: poległych na polach bitew we wrześniu 1939 r., poległych w czasie walk partyzanckich, pomordowanych w więzieniach oraz obozach koncentracyjnych w latach 1939-1944 r., a także 22 osoby rozstrzelane we wsi Obrocz w trzech egzekucjach: 28 października 1942 r., 1-10 października 1943 r. oraz zabitych przez Niemców w Obroczy we własnym domu: Decyk Eugenia 08.1943 r., zabici przez Niemców w Obroczy w czasie wesela: Nowak Maria i Ruda Katarzyna 08.1943r., Roczeń Stanisław: poległ jako partyzant pod Wojdą 30.12.1942 r.

Organizatorami wydarzenia byli:  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ŚZŻAK Koło Rejonowe w Zwierzyńcu, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Urząd Miejski w Zwierzyńcu, Społeczny Komitet Organizacyjny w Obroczy, Krzysztof Guz Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu Członek Komitetu Organizacyjnego w Obroczy.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.30 Mszą Św. w intencji poległych i pomordowanych wsi Obrocz w okresie II wojny światowej w Kościele Filialnym w Obroczy.

Kazanie wygłosił ks. kanonik Emil Wojtaś, podczas którego odniósł się do wydarzeń   II wojny światowej, do olbrzymiej daniny krwi Narodu Polskiego, do cierpień mieszkańców Obroczy, Roztocza, Puszczy Solskiej oraz Ziemi Zamojskiej i Lubelskiej. Bezpośrednio po Mszy Świętej zebrani przeszli pod pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej z terenu Wsi Obrocz, gdzie miała część oficjalna. Wówczas okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który odniósł się do tragicznych, historycznych wydarzeń oraz serdecznie podziękował wszystkim współorganizatorom za dobrą współpracę. Podkreślił społeczną pracę członków społecznego komitetu oraz członków Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Zwierzyńcu w tym Jarosława Śliwińskiego, Radnego Powiatu Zamojskiego. Uroczystość poprowadził Ryszard Maciejewski. W tym miejscu nadmienić należy, że Mieszkańcy Obroczy ginęli podczas Kampanii Wrześniowej, w czasie walk partyzanckich, w więzieniach, na stacjach kolejowych (Krasnobród, Zwierzyniec), w Bełżcu i obozach koncentracyjnych na Rotundzie w Zamościu, na Majdanku w Lublinie, w obozie w Dębicy. W więzieniu w Biłgoraju i więzieniu na Zamku w Lublinie. Byli rozstrzelani w Obroczy, ginęli w obozach pracy i prac przymusowych.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poczet sztandarowy i kompania honorowa Wojska Polskiego wystawione przez 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany pod dowództwem kpt. Sławomira Szumierza reprezentującego dowódcę 3. ZBZ, mjr Mariusz Makuch reprezentujący 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, mł. bryg. Dariusz Jakubczak reprezentujący PSP w Zamościu, poczty sztandarowe Światowego Związku Armii Krajowej Koła Rejonowego w Zwierzyńcu, Bogdan Kawałko reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, Henryk Paska – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie, Harcmistrz Anna Rojek z 10. Drużyną Harcerską „Traperski Krąg” z Suśca,  Zbigniew Wasąg – Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju, Sebastian Paul – Dyrektor Delegatury w Zamościu LUW w Lublinie, Witold Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Janina Kalinowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Urszula Kolman – Burmistrz Zwierzyńca, Edyta Wolanin – Zastępca Burmistrza w Zwierzyńcu, Andrzej Wojtyło – Dyrektor RPN, Wiesław Droździel – Nadleśniczy RPN, Ryszard Teterycz – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Jarosław Śliwiński – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Radni Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, Krzysztof Guz – Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu Członek Komitetu Organizacyjnego w Obroczy, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Stanisław Mazur  -Sołtys wsi Obrocz, strażacy OSP Obrocz, Franciszek Cieplak – Prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca, Rodziny poległych mieszkańców wsi Obrocz, goście oraz mieszkańcy wsi Obrocz oraz media: Telewizja TVP3 Lublin.

Serdecznie dziękuję wszystkim współorganizatorom i uczestnikom uroczystości za wspólne uczczenie pamięci zamordowanych i poległych mieszkańców Obroczy. Zapraszam na uroczystość w przyszłym roku.

 

Krzysztof Guz
Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
przedstawiciel Społecznego Komitetu

https://lublin.tvp.pl/50066949/w-holdzie-mieszkancom-obroczy

https://bilgoraj.naszemiasto.pl/uroczystosc-upamietniajaca-poleglych-i-pomordowanych/ar/c1-7927211