Uroczystość religijno-patriotyczna obchodów 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2020 r., Zamość [RELACJA, ZDJĘCIA]

2020-09-30

W niedzielę, 27 września w Zamościu zostały zorganizowane, przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Parafię Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 2. Lubelską  Brygadę Obrony Terytorialnej, 25. Batalion Lekkiej Piechoty  i Urząd Miasta Zamość, uroczystości religijno-patriotyczne obchodów 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 2020.Ważnym wydarzeniem, poprzedzającym coroczne uroczystości przy pomniku Inspektoratu Zamojskiego AK przy ul. Partyzantów w Zamościu, było przekazanie sztandaru 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w użytkowanie 25. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Zamościu jako kontynuatorowi dziedzictwa i tradycji 9 PP Leg. AK. Uroczyste przekazanie sztandaru miało miejsce o godz. 15:00 na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej informacji na temat ceremonii przekazania sztandaru tutaj:

Uroczyste przekazanie repliki sztandaru 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w użytkowanie 25. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Zamościu jako kontynuatorowi dziedzictwa i tradycji 9 PP Leg. AK – 27 września 2020, Zamość [RELACJA, ZDJĘCIA]

Po ceremonii przekazania sztandaru na Rynku Wielkim dalsza część uroczystości odbyła się tradycyjnie przy pomniku Inspektoratu Zamojskiego AK w Zamościu. Przed rozpoczęciem uroczystości Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Marian Derkacz przedstawił zebranym uczestnikom biorące udział w uroczystości osoby funkcyjne z 25 BLP w Zamościu, tj.: d-ca kompanii honorowej ppor. Michał Luchowski,  d-ca pocztu sztandarowego ppor. Błażej Cisak, sztandarowy – mł. chor. Leszek Pryszczepa, asystujący – ppor. Mateusz Tenderowicz, poczet flagowy: d-ca kpr Jarosław Szwaczkiewicz, flagowy – Adam Magryta, asysta szer. Emilia Sadowska. Nieetatowa Orkiestra Wojskowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” pod batutą kapelmistrza orkiestry st. chor. rez. Lesława Górniaka działającą w Klubie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego zabezpieczała obsługę muzyczną.

Uroczystość odbyła się według ceremoniału wojskowego. Rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez d-cę kompanii honorowej ppor. Michała Luchowskiego d-cy 25 BLP ppłk Wojciechowi Bryknerowi. Następnie przy akompaniamencie orkiestry z podniesieniem Flagi Narodowej na maszt uczestnicy odśpiewali Hymn Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawienia organizatorów uroczystości dokonał Wiceprezes ŚZŻAK Okręgu Zamość Marian Derkacz, powitania zebranych uczestników Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, reprezentujący jednocześnie Starostę i Zarząd Powiatu, Sekretarz ŚZŻAK Okręgu Zamość Witold Marucha, witając: Weteranów AK, AK WiN, BCH członków ŚZŻAK, Poczty Sztandarowe – WP, kół ŚZŻAK O/Z, Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Kierownika Wydziału Organizacyjnego  Delegatury w Zamościu LUW w Lublinie Jerzego Bzdeka reprezentującego Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Zastępcę Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego Marię Gmyz reprezentującą Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, ks. ppłk Tomasza Skupień – proboszcza Parafii Wojskowej św. Jana Bożego  w Zamościu, Kapelana WP z 25 BLP w Zamościu ks. por. Konrada Zalewskiego,  ks. płk. Jan Kot, ppłk. Sebastiana Grella – dowódcę 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, płk. Jerzego Świtalskiego reprezentującego Komendanta 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, ppłk. Wojciecha Bryknera – dowódcę 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, mł. insp. Andrzeja Miodunę – z-ca Komendanta Miejski Policji w Zamościu, bryg. Tomasza Burcona – reprezentującego Komendanta Miejski PSP w Zamościu, kpt. Piotra Rypinę reprezentującego Dyrektora  Zakładu Karnego w Zamościu, przedstawicieli Straży Miejskiej w Zamościu, Piotra Zająca – Wiceprezydenta Miasta Zamość, Andrzeja Szpatuśko – Radnego Rady Miasta Zamość, Franciszka Josika – Radnego Rady Miasta Zamość, Agnieszkę Biernacką–Ochal  – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Harcmistrz Annę Rojek – Komendant Hufca ZHP Tomaszów Lubelski oraz harcerzy z 10 drużyny harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca.

Kolejnym punktem uroczystości było okolicznościowe przemówienie Wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – por. Andrzeja Jaroszyńskiego. Ww. w swoim wystąpieniu m.in. przypominając o ustanowieniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzień 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego, przedstawił rys historyczny fenomenu jakim była działalność okupacyjnej struktury konspiracyjnej polskiego państwa.

Powyższe obchody były także okazją do  wręczenia odznaczeń okolicznościowych. Medalem „Pro Patria” przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka na wniosek Prezesa S. Zawiślaka uhonorowano: Bronisławę Kunasz, Teresę Marzec, Łucję Sochan-Dudziak.

Uroczystej dekoracji dokonał reprezentujący Wojewodę Lubelskiego – Jerzy Bzdek Kierownik Wydziału Organizacyjnego Delegatury w Zamościu LUW w Lublinie oraz Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak.

Z kolei zatwierdzone przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  odznaczenie za szczególne zasługi  na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość tzw. „Honorową Odznakę ŚZŻAK Okręg Zamość” z rąk Prezesa ŚZŻAK O/Zamość, Posła S. Zawiślaka oraz Wiceprezesa ŚZZAK O/Z por. Andrzeja Jaroszyńskiego i kpt. Józefa Łaby odebrali członkowie ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Stary Zamość – reprezentanci Młodego Pokolenia w Związku Piotr Smyk i Jan Wojciech Smyk.

Na zakończenie części oficjalnej apel pamięci odczytała ppor. Edyta Kulińska z 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, kompania honorowa oddała trzykrotną salwę honorową, po czym delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod ww. pomnikiem. Na zakończenie uroczystości  Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak w imieniu organizatorów podziękował za udział wszystkim obecnym osobom i zaangażowanym w jej uroczystą oprawę. Pogratulował też odznaczonym szczególnie podkreślając rolę Młodego Pokolenia, przejmującego w Związku pracę patriotyczną oraz zaprosił młodzież do współpracy. 

Po uroczystościach uczestnicy przeszli do Katedry Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, gdzie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.

Sponsorem uroczystości była PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/14083,81-rocznica-powstania-polskiego-panstwa-podziemnego

Zamość – 81. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Zamość: 81 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego [PROGRAM]