Uroczyste podsumowanie konkursu historycznego „Wakacje z historią” zrealizowanego w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, podjętego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, a współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej [RELACJA, ZDJĘCIA]

2020-09-28

Podsumowanie konkursu historycznego „Wakacje z historią” zrealizowanego w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, 24.09.2020.Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 września 2020 roku w Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów) odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego „Wakacje z historią” zrealizowanego w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” przez ŚZŻAK Okręg Zamość, a współfinansowanego  ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

konkurs niezłomni, plakat.Konkurs „Wakacje z historią” był częścią  trwającego już projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, do którego zaprosiliśmy młodzież szkolną, ze szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny  (tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego – po 10 szkół z każdego powiatu). Łącznie w zadaniu udział weźmie około 1200 osób (uczniów i opiekunów). W ramach projektu na terenie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu odbywają się tzw. żywe lekcje patriotyzmu. Uczestnicy biorą udział w lekcji historycznej prowadzonej przez Kustosza Muzeum Edmunda Sitka, syna założyciela Muzeum, kontynuującego tradycje rodzinne oraz członków ŚZŻAK O/Zamość, zwiedzają Muzeum i mają możliwość obejrzeć film dokumentalny, wyprodukowany przez ŚZŻAK O/Z.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jako organizatorzy zapewniamy transport do Muzeum w Bondyrzu i powrót do szkoły, wykłady i drobny poczęstunek. Uczestnicy lekcji ponadto otrzymują zestaw promocyjny, zawierający m.in. odznakę 9 PP Leg. AK Ziemi Zamojskiej, kamizelkę odblaskową z nadrukiem wizerunku bohaterów AK, katalogu wystawy i folderu o naszym Muzeum zaś ich opiekunowie wydane staraniem ŚZŻAK Okręg Zamość, pamiątkowe egzemplarze publikacji doktora Zygmunta Klukowskiego.

Zainteresowanie naszym projektem okazało się ku naszemu zadowoleniu bardzo duże. Cieszy nas fakt, że tak wiele już szkół zgłosiło swój udział i odwiedziło nasze Muzeum. Do wykorzystania możliwości finansowych projekt będzie kontynuowany. Serdecznie zachęcamy kolejne szkoły z naszego regionu. Więcej o zgłoszeniu do projektu tutaj: 

https://akzamosc.pl/2020/07/03/szzak-okreg-zamosc-rozpoczyna-realizacje-nowego-projektu-skierowanego-do-mlodziezy-szkolnej-z-terenu-zamojszczyzny-niezlomni-zolnierze-zamojszczyzny-zywa-lekcja-patriotyzmu/

Serdecznie dziękujemy młodzieży oraz nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównym jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych z terenu Zamojszczyzny, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią regionalną, zachęcenie młodzieży do odwiedzenia podczas wakacji miejsc związanych z II wojną światową, powstaniem zamojskim i okresem powojennym, doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże.

Zadanie to kontynuacją dotychczasowych działań Związku skoncentrowanych na popularyzacji i zachowaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych walczących na terenie Zamojszczyzny.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę historyczną, w formie zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji, dotyczącą opisu odwiedzonego podczas wakacji miejsca pamięci narodowej, związanego z walkami o Niepodległą w okresie 1939 – 1953.

Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I kat. klasy 7 – 8 szkoły podstawowej, II kat. klasy 1 – 2 i III kat. klasy 3-4 szkoły ponadpodstawowej.

Do konkursu przystąpiło 16 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym 11 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych. Na konkurs wpłynęły 24 prace z następujących szkół: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii, Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej, Szkoła Podstawowa w Niewirkowie, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym, Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w Biłgoraju, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie im. Gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 16.09.2020 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja w składzie:

Przewodniczący komisji:

Zbigniew Mazurek – ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Zamość

Członkowie:

Dorota Kurzyńska – starszy wizytator  Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Agnieszka Niańko – nauczyciel WOS, I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Waldemar Wolanin – nauczyciel, wychowawca Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu

Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość w osobach:

por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Prezes Koła Rejonowego w Uchaniach

Jerzy Blicharz – ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Biłgoraj

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody rzeczowe następującym uczniom:

w kategorii klas 7 – 8 szkół podstawowych

I miejsca – Weronika Węgrzyn uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie;

II miejsce – Bartłomiej Zubiak uczeń Szkoły Podstawowej w Łaszczowie;

II miejsce – Łukasz Olędzki uczeń Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

III miejsce – Dominik Tomaszewski uczeń Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonia

Wyróżnienia:

Aleksandra Krzaczek uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie;

Paulina Pitura uczennica Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej

Julia Stadnik uczennica Szkoły Podstawowej w Niewirkowie

Podziękowania za udział:

Julia Moskwa, Wiktoria Sobczak, Amelia Murzacz, Oliwia Widomska, Honorata Wnuk, Zuzanna Świętanowska, Marta Galas, Karolina Urbańska, Iga Łaba

w kategorii klas 1-2 szkół ponadpodstawowych

I miejsca – Natalia Siurek uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

I miejsce – Karol Kusiak uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

II miejsce – Aleksandra Łasocha uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

III miejsce – Julia Malec uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

w kategorii klas 3-4 szkół ponadpodstawowych

I miejsca – Emilia Obirek uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim

II miejsce – Julia Semak uczennica Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

III miejsce – Aleksandra Kozyra uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienie:

Aleksandra Malec – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Podziękowania otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

Pani Anna Rojek – Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Publicznych w Suścu

Pani Małgorzata Kociuba – Szkoły Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Adrianna Kozak – Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

Pani Joanna Puźniak –  Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej

Pani Małgorzata Hysa – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonia

Pani Anna Wołoszyn – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w Biłgoraju

Pani Monika Gmoch – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym

Pani Agata Malec – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

Pani Agnieszka Sawic-Kołodziejczyk – Zespół Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

Pani Aleksandra Skowron – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu 

Pani  Ewa Piądło – Szkoła Podstawowa w Niewirkowie

Pani  Urszula Janicka – Szkoła Podstawowa w Łaszczowie

Pan Waldemar Wolanin – Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu

Dyrektorzy szkół:

Pani Małgorzata Piłat – Zespół Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie

Pani Grażyna Mazik – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym

Pan Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu

Pani Edyta Nieśpiał – Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

Pani  Jolanta Szpunar – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

Ksiądz Mariusz Skakuj – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio w Zamościu

Pani Alicja Polowiec  – Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej

Pani Barbara Rokosz – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Ewa Bury – Szkoła Podstawowa w Niewirkowie

Pani Alicja Poździk – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii

Pan Marian Kurzyna – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w Biłgoraju

Pani Aneta Tywoniuk-Małysz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie im. Gen. Władysława Sikorskiego

Pan Leszek Bober – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Pani Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

Pan Stanisław Sitarz – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Pan Waldemar Typek – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim

Organizatorzy podziękowali także Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monice Żur  za pomoc w organizacji konkursu. Nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu oraz członkowie komisji konkursowej w ramach podziękowania otrzymali egzemplarz publikacji pt. „Dzienniki 1944-1954” Zygmunta Klukowskiego.

W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu tj. ogłoszeniu jego wyników i wręczeniu nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z, członkowie komisji konkursowej, dyrektorzy i nauczyciele/opiekunowie i uczniowie. W programie spotkania po powitaniu gości przez Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła Sławomira Zawiślaka miało miejsce odczytanie protokołu z rozstrzygnięcia konkursu przez Wiceprezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Mariana Derkacza i wręczenie nagród.  

Laureatom i wszystkim wyróżnionym uczestnikom nagrody rzeczowe przekazali wspólnie, obecne na spotkaniu, przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu – Pani Dorota Kurzyńska i Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk, Prezes ŚZŻAK O/Z, Wiceprezesi Związku por. Andrzej Jaroszyński i Marian Derkacz oraz członek ŚZŻAK O/Z kpt. Józef Łaba. Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy. Uczestnicy konkursu, którzy nie znaleźli się w gronie laureatów, otrzymali drobne upominki za zaangażowanie i trud włożony w przygotowania pracy.

Podziękowania zostały wręczone także członkom komisji i opiekunom. Na zakończenie uczestnicy na ręce Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła S. Zawiślak złożyli podziękowania za organizację ciekawego projektu, wręczając bukiet kwiatów. Następnie Prezes Związku zaprosił gości na poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.