Uroczystość obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Zamościu, 1 sierpnia 2020 r. [RELACJA, ZDJĘCIA]

Obchody 76. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Zamościu zostały zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Zamojski  Batalion Zmechanizowany, Kościół  Rektoralny pw św. Katarzyny w Zamościu, Urząd Miasta Zamość. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości . Następnie o 15.30 przy ul. Partyzantów pod Pomnik Inspektoratu Zamojskiego wprowadzono uroczyście Nieetatową Orkiestrę Wojskową prowadzoną przez Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” działającą w Klubie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, która zabezpieczała obsługę muzyczną uroczystości pod batutą Kapelmistrza Orkiestry st. chorąż. rez. Lesława Górniaka.  Za orkiestrą maszerowała kompania honorowa z 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, którą prowadził D-ca ppor. Mateusz Wojtan. Poczet Sztandarowy: D-ca pocztu ppor. Paweł Kuszyk. Poczet Flagowy: D-ca pocztu St. kpr. Adam Cymiński, Flagowy kpr. Sławomir Lewosz i asysta kpr. Mateusz Karpiński.

1 sierpnia, powstanie warszawskie, 2020, zamość.Uroczystość rozpoczęto od podniesienia Flagi Narodowej na maszt przez poczet flagowy, oraz odśpiewania czterech zwrotek Hymnu Narodowego Rzeczpospolitej Polski przy akompaniamencie orkiestry. Przedstawienia i powitania uczestników uroczystości dokonał Wiceprezes ŚZŻAK Okręgu Zamość Marian Derkacz, witając: Weteranów i Kombatantów ŚZŻAK, AK WiN, BCH, WP i WP Górników, Poczty Sztandarowe WP, ŚZŻAK, Funkcjonariuszy Zakładu Karnego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Szkół, Związków i Stowarzyszeń, a także Ks. Kapelana WP z 25 BLP w Zamościu por. Konrada Zalewskiego, parlamentarzystów:  Senatora Jerzego Chróścikowskiego, asystent Posła na Sejm Moniki Pawłowskiej – Wojciecha Sawoniewicza, samorządowców –  Andrzeja Wnuka – Prezydenta Miasta Zamość, płk Mariana Puszka  – Komendanta Straży Miejskiej Zamościa, mjr Radosława Krawica Z-cę Dowódcy 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ppłk Wojciecha Bryknera – Dowódcę 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, ppłk Wojciecha Witek – Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, mjr Bernarda Szczęśniak – Z-cę Komendanta 32 Zamojskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, mjr Piotra Buraka – Zastępcę Dyrektora  Zakładu Karnego w Zamościu, bryg. mgr inż. Jacka Sobczyńskiego – Komendant Miejski PSP w Zamościu, insp. Wiesława Pawluka – Komendanta Miejski Policji w Zamościu, Harcmistrz Anne Rojek, Prezesa Zarządu Okręgu Zamość BCh – dr Stanisława Misztala, Z-cę Prezesa Okręgu Stowarz. Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański – Romana Zegarlickiego, Barbarę Śleszyńską – Malec – Prezes Związku Sybiraków, Janinę Kalinowską – Prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Marka Splewińskiego – Prezesa Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, Marka Walewandra – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Macieja Spozowskiego – Przewodniczącego Zarządu Mieszkań – Osiedla Stare Miasto, Pracowników Muzeum Zamojskiego i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu, dyrektorów szkół z miasta Zamościa, młodzież szkolną i harcerzy, przedstawicieli związków i stowarzyszeń, mieszkańców miasta i okolic.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił por. Andrzej Jaroszyński – Członek ZG i Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość.Apel Pamięci odczytał  kpt. Adam Pazyna z 3 ZBZ w Zamościu, a  Kompania oddała trzykrotnie Salwę Honorową. Następnie złożono pod pomnikiem, wieńce, wiązanki kwiatów i znicze oraz uczczono  minutą ciszy uczestników Powstania Warszawskiego i innych poległych w walkach i tych, którzy odeszli na Wieczną Wartę.

Podziękowania za aktywny udział wszystkim uczestnikom i służbom, w imieniu organizatorów, złożył Marian Derkacz oraz poinformował o dalszej części uroczystości, m.in. o przemarszu ulicami Miasta do Kościoła pw. Św. Katarzyny, gdzie odbyła się Msza Święta, oraz dalsza część uroczystości na Rynku Starego Miasta Zamościa, której organizatorem był Urząd Miasta Zamość.

Galeria NextGEN

Edytuj
Usuń