1sierpnia-zamosc

2020-07-24

1 sierpnia, powstanie warszawskie, 2020, zamość.