1sierpnia-zamosc

1 sierpnia, powstanie warszawskie, 2020, zamość.