Spotkanie organizacyjne członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w Muzeum AK w Bondyrzu – poparcie kandydatury A. Dudy na Prezydenta RP

2020-07-08

śzżak okręg zamość, duda 2020.We wtorek, 7 lipca br. na terenie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, będącego własnością Związku, z inicjatywy Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Posła Sławomira Zawiślaka zostało zorganizowane spotkanie władz, członków i sympatyków wspierających działalność naszego stowarzyszenia. Wśród przybyłych gości byli: Senator RP Jerzy Chróścikowski, samorządowcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie najnowszych, aktualnie podjętych i ogłoszonych przez Związek opinii publicznej projektów, omówienie procesu ich realizacji oraz ustalenie zadań, planów aktywności ŚZŻAK O/Z na dalszą część bieżącego roku. W trakcie spotkania, jego liczni uczestnicy, reprezentujący teren czterech powiatów Zamojszczyzny mieli okazję poruszenia innych kwestii dotyczących funkcjonowania organizacji.

Prezes S. Zawiślak przedstawił pokrótce zebranym także wcześniej zrealizowane inicjatywy, które udało się z sukcesem przeprowadzić, na czele z budową nowego budynku Muzeum. W imieniu Prezydium Związku wyraził wdzięczność wszystkim obecnym na spotkaniu członkom i sympatykom Związku za owocne zaangażowanie  we wspólną, patriotyczną pracę.

Po wystąpieniu Prezesa S. Zawiślaka, a następnie Senatora J. Chróścikowskiego, uczestnicy spotkania wyrazili swoje poparcie dla Andrzeja Dudy – kandydata na Prezydenta RP i zadeklarowali kontynuację pracy na rzecz Jego zwycięstwa w najbliższych wyborach.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania było wykonanie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.  

#DUDA2020 #PrezydentPolskichSpraw #ŁączyNasPolska