Członek ŚZŻAK Okręg Zamość Wojciech Adamczyk został powołany do Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024) przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2020-06-07

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, złożony w imieniu Zarządu Związku, członkiem Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024) przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został pan Wojciech Adamczyk. W/w od lat związany jest ze ŚZŻAK O/Z, zaś od niedawna jest również jego członkiem nadzwyczajnym. Pan Wojciech Adamczyk współpracuje ze Związkiem na rzecz działalności patriotycznej, wspiera organizację projektów i inicjatyw skierowanych do mieszkańców regionu w tym młodego pokolenia. Szczególnie zaangażowany jest w realizację licznych przedsięwzięć adresowanych do osób starszych. Jako Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Octagon” w Zamościu razem ze ŚZŻAK Okręg Zamość jest wieloletnim współorganizatorem „Senioriady” (corocznej inicjatywy, promującej aktywność ruchową i profilaktykę zdrowotną wśród osób w wieku 60+ z naszego regionu). W 2015 r. był inicjatorem i założycielem jednego z pierwszych na terenie województwa lubelskiego Dziennego Domu Senior Wigor (obecnie Senior +). W 2018 r. zaangażowany w przeprowadzane wówczas prace remontowe Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. S. Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu obejmujące m.in. remont obiektu oraz konserwację muzealiów i unowocześnienie ekspozycji stałej pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”, zaś w 2019 r. w rozbudowę  Muzeum o dodatkowe, piętrowe skrzydło. Obecnie pełni funkcję Łowczego Okręgowego Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu.

Niezmiernie cieszy fakt, że nasz przedstawiciel będzie wspierał działania na rzecz osób starszych podczas prac w Radzie do spraw Polityki Senioralnej.

Serdecznie gratulujemy Panu Wojciechowi Adamczykowi i życzymy owocnej pracy.

 

Link do informacji i listy członków Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024):

https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ds-polityki-senioralnej