Współpraca w trosce o zdrowie Weteranów, osób zasłużonych dla Ojczyzny

2020-03-18

pomoc weteranom ak zamosc.W związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem (szczególnie niebezpiecznym dla osób starszych) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, w ramach współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, udostępnił 25. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Zamościu kontakty telefoniczne do Weteranów wojennych m.in. żołnierzy AK oraz członków innych organizacji niepodległościowych. Związek pozyskał ww. kontakty w trakcie swojej wieloletniej działalności m.in. organizując pomoc socjalną dla Weteranów oraz od kilku lat akcje świąteczne „Paczka dla Kombatanta”. 

Celem naszych wspólnych działań jest troska o zdrowie, często samotnych, zasłużonych dla naszej Ojczyzny osób. Aby ograniczyć ryzyko zarażania koronawirusem żołnierze WOT oraz członkowie naszego Związku będą w stałym kontakcie z Weteranami, z ww. osobami, by w razie potrzeby udzielić im niezbędnej pomocy.

WOT odwołują się do tradycji niepodległościowych, zwłaszcza Armii Krajowej, symbol Polski Walczącej został umieszczony na sztandarze i orle tej formacji za akceptacją Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację związana z koronawirusem, Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość prosi Państwa o zgłaszanie informacji o potrzebujących pomocy Weteranach Armii Krajowej, innych organizacji niepodległościowych i osobach starszych na adres e-mail: akzam@tlen.pl  lub telefonicznie:

Prezes, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak – 501 589 888
Sekretarz Witold Marucha – 508 257 914