XI Edycja Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość” – ZGŁOSZENIA

2020-03-12

konkurs ak zamosc historyczny 2020.Uprzejmie informujemy, iż Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ogłosiło kolejną, XI już edycję konkursu historycznego ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Uprzejmie informujemy, iż Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ogłosiło kolejną, XI już edycję konkursu historycznego ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r.
Z powodu zagrożenia koronawirusem, uczniowie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie indywidualnie drogą elektroniczną na adres e-mail akzam@tlen.pl 
poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty uczestnika (załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu). Oryginał prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres ŚZŻAK O/Z.

Prace należy składać w siedzibie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny” wraz z uzupełnionym załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu (odpowiednio w przypadku osób pełnoletnich – załącznik nr 3).
 
Termin składania prac – do 22 maja 2020 r.
 
Uczestnicy konkursu wykonują pracę w formie – w przypadku szkół ponadpodstawowych – zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji.

W przypadku szkół podstawowych została wprowadzona nowość – uczestnicy mają za zadanie wykonać album tradycyjny (format  A4, minimum 15 stron) dokumentów, skanów lub kserokopii materiałów źródłowych, zdjęć, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią w/w struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.
 
Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody:
I miejsca – Aparat foto do zdjęć natychmiastowych
FujiFilm Mini 70 + Instax 2×10 szt (podwójne opakowanie filmów);II miejsca –Głośniki Bluetooth;III miejsca – Statyw Selfie Joby Tele Pod;Wyróżnienia – PowerBank.
 

Wszyscy uczestnicy dostaną okolicznościowe dyplomy, przewidziane są również nagrody książkowe.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Marian Rojek, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.
 
ZAŁ. NR 1 – KARTA UCZESTNIKA – POBIERZ
 
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU – POBIERZ
 
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU – POBIERZ

 

Zdjęcia z Finału X Edycji Konkursu – 03.03.2019 r.

konkurs ak zamosc historyczny 2020.